37.9k
Home  »  Recomandări metodice privind tranziția la noile standarde naționale de contabilitate   »   Înregistrările contabile de bază privind derecunoaşterea elementelor contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere prevăzute de noile SNC*

Înregistrările contabile de bază privind derecunoaşterea elementelor contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere prevăzute de noile SNC*

03.03.20161.053 views

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1.

Derecunoaşterea cheltuielilor de constituire

335

111

2.

Decontarea amortizării cheltuielilor de constituire

113

111

3.

Derecunoaşterea fondului comercial (goodwill-ului)

335

111

4.

Decontarea amortizării fondului comercial (goodwill-ului)

113

111

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 3, 4 se întocmesc în cazul dacă pînă la trecerea la SNC noi fondul comercial a fost inclus în situaţiile financiare cu scop general (neconsolidate) ale entităţii.

5.

Derecunoaşterea diferenţelor favorabile de curs valutar aferente aporturilor valutare în capitalul social

312

335

6.

Derecunoaşterea diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente aporturilor valutare în capitalul social

335

312

7.

Derecunoaşterea activelor amînate privind impozitul pe venit

335

135

8.

Derecunoaşterea datoriilor amînate privind impozitul pe venit

425

335

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 7, 8 se întocmesc în cazul dacă conform politicilor contabile ale entităţii, după tranziţia la noile SNC, va fi aplicată metoda impozitului pe venit curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...