37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Noutăţile fiscale ale anului 2016

Noutăţile fiscale ale anului 2016

05.02.20162.437 views ECOnomist.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Amendamentele la politica bugetar-fiscală au rolul să crească veniturile la buget şi „să ne apropie de UE", potrivit Ministerului Finanţelor

Deşi nu vine cu un nou concept, ci este mai degrabă o continuare a celui din anul trecut, proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2016 conţine o serie de modificări menite să sporească veniturile la buget, în condiţiile unor prognoze economice nu tocmai favorabile. Printre noile prevederi se numără introducerea unui impozit unic pentru proprietarii de automobile, obligativitatea evaluării imobilelor, majorarea cotelor impozitului funciar, precum şi indexarea sau majorarea accizelor la anumite mărfuri.

Mariana ŞALAMAC

Cu o întârziere de peste şapte luni, Ministerul Finanţelor a publicat în sfârşit Proiectul de lege privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2016, care ar urma să intre în vigoare la 1 aprilie. Potrivit notei informative la proiect, amendamentele fiscale pot fi împărţite în două categorii: care vin să realizeze Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2016-2018 şi care au drept scop perfecționarea, concretizarea și corelarea legislației fiscale.

Impozit unic pentru proprietarii de automobile

Una dintre cele mai controversate modificări prevede înlocuirea taxei pentru folosirea drumurilor cu un impozit pentru autovehicule. Cota impozitului va rămâne aceeaşi, însă plăţile nu se vor mai efectua către Fondul Rutier, ci în bugetele administraţiilor publice locale unde sunt înmatriculate maşinile.

„Aceasta va permite autorităților publice locale de nivelul întâi să beneficieze de mijloace pentru întreținerea drumurilor comunale și a străzilor", se arată în nota informativă la proiectul politicii bugetar-fiscale.

Expertul Veaceslav Negruţa este reticent faţă de această modificare şi consideră că puţine localităţi ar putea avea drumuri mai bune, dacă analizăm numărul de unităţi auto înregistrate în diferite localităţi. „Câte primării ar putea beneficia real de bani suficienţi pentru repararea drumurilor? Şi dacă devin surse proprii, evident, autorităţile locale ar putea avea şi alte priorităţi decât drumurile. Drumurile reabilitate, indiferent 1 km sau 50 km, necesită proiecte de investiţii capitale, studii de fezabilitate, proceduri de achiziţii şi capacităţi de efectuare a lucrărilor, monitorizare ş. a.", a comentat expertul pe o reţea de socializare.

Mai mult, Negruţa atenţionează că Fondul rutier va fi „lipsit" de aproximativ 400 de milioane de lei. „Admit că este convenit cu partenerii de dezvoltare şi nu va afecta Strategia naţională în domeniul drumurilor. Oricum, compensarea este imposibilă din bugetul de stat. Sper că nu-i doar o pornire simplă populistă şi toate aspectele sunt bine gestionate", notează el.

Amenzi de 100 de mii de lei pentru cei care nu-şi vor evalua imobilele

Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2016 mai prevede că persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi cele juridice (cu excepția persoanelor juridice deținători ai drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare) vor fi obligate să-şi evalueze, apoi să-şi reevalueze, o dată la fiecare trei ani, bunurile imobile. Procedura „se va efectua de sine stătător, din contul propriu, prin intermediul evaluatorilor autorizaţi", se precizează în nota informativă.

Cei care nu vor prezenta informaţiile solicitate la oficiile cadastrale vor fi amendaţi cu 100 de mii de lei, iar dacă reevaluarea imobilului nu va fi efectuată o dată în trei ani, impozitul pentru bunul imobiliar respectiv va fi majorat de trei ori.

De notat că printre propunerile fiscale pentru anul 2016 se numără și majorarea cotei impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă şi pentru cele din intravilan şi extravilan. Majorarea este făcută „în vederea majorării veniturilor bugetelor autorităţilor publice locale și asigurării autonomiei financiare a acestora", argumentează Ministerul Finanţelor.

Accize indexate şi majorate

În acest an, statul va încearcă să acumuleze mai multe venituri în buget sau măcar să nu admită „afectarea veniturilor fiscale prin deprecierea mijloacelor băneşti în timp, urmare a fenomenului inflaţionist" prin indexarea sau majorarea accizelor la anumite produse.

Astfel, în cazul băuturilor alcoolice, oxigenului, azotului, autoturismelor şi bijuteriilor, cotele accizelor vor fi ajustate la rata inflaţiei prognozată pentru anul curent. Referitor la majorarea accizei la importul de autoturisme, expertul în finanţe publice Veaceslav Ioniță a remarcat că povara fiscală va cădea tot pe persoanele cu venituri mici, or acestea vor achita de zece ori mai mult decât cei cu venituri mari și de până la 40 de ori mai mult decât cei care procură mașini de lux. Expertul crede că prevederea trebuie anulată și introdus TVA-ul pentru aceste tranzacții, ceea ce ar echilibra situația.

Pe lângă aceasta, se prevede majorarea cotelor accizelor la produsele petroliere şi ţigarete, în special pentru a spori veniturile la buget. Ministerul Finanţelor comentează că sporirea accizei la ţigarete se va face pentru ajustarea graduală a acesteia la nivelul ţărilor din regiune, dar şi pentru diminuarea consumului articolelor din tutun.

Lovitură pentru moldovenii ce lucrează peste hotare

În noua politică bugetar-fiscală s-ar putea regăsi şi câteva modificări care dezavantajează moldovenii ce muncesc în străinătate, a atenţionat expertul Veaceslav Ioniță într-o emisiune la postul de televiziune MBC.

Expertul s-a referit la prevederea ce obligă moldovenii care vor dori să-și procure imobile sau autoturisme în valoare de peste 30 mii de euro să prezinte Fiscului documente despre provenienţa banilor. „Este bătaie de joc să obligi oamenii să umble cu justificări de acest fel, în condiţiile în care se ştie că majoritatea celor care procură acum apartamente muncesc peste hotare fără contracte legale", consideră Veaceslav Ioniță.

A doua prevedere, care, în viziunea expertului, nu ar trebui să treacă de Guvern și cu atât mai mult să fie votată de Parlament, vizează prezentarea documentului notarial pentru transferurile sau împrumuturile mai mari de 500 mii de lei între persoanele fizice.

Opinie
Viorel Gârbu, expert la Institutul Economiei de Piaţă

„În linii mari, Proiectul politicii bugetar-fiscale nu prevede o schimbare radicală a politicilor fiscale determinată de necesitatea acumulării mai multor mijloace financiare la buget. Deşi se atestă unele 'înrăutăţiri' în comparaţie cu situaţia prezentă a contribuabililor, aceste acţiuni au menirea mai mult să lupte cu evaziunea fiscală decât să crească presiunea fiscală, deci vor avea ca efect creşterea veniturilor bugetare.

În altă ordine de idei, identificăm o actualizare a unor plăţi fiscale precum accizele, dar această practică era prezentă şi în anii anteriori. De asemenea, se propune îmbunătăţirea situaţiei autorităţilor publice locale prin încasarea mai multor venituri din taxa pe autovehicule, dar şi ca urmare a majorării cotei impozitului pe terenuri."

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...