37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Noutăți propuse la Codul civil: Vânzarea-cumpărarea cu rezerva proprietăţii

Noutăți propuse la Codul civil: Vânzarea-cumpărarea cu rezerva proprietăţii

18.07.20171.880 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Codul civil va conține o reglementare expresă a clauzei de rezervă a proprietății din contractul de vânzare-cumpărare, dar și alte contracte translative de proprietate. Potrivit autorilor proiectului de modificare și completare a Codului civil, atunci când vânzătorul vinde bunul, însă, achitarea prețului este amânată în timp (de ex., vânzare în credit), el este expus la insolvabilitatea cumpărătorului. Prin clauza de rezervă a proprietății se stipulează că, deși cumpărătorul a intrat în posesia bunului, dreptului de proprietate rămâne la vânzător (este rezervat) până la plata completă a prețului (art. 8221).

În caz de neplată și, mai ales, în caz de insolvabilitate a cumpărătorului, vânzătorul are dreptul de a revendica bunul vândut din posesia cumpărătorului, evitând, astfel, o pierdere.

Pentru a asigura eficacitatea clauzei față de terți și a asigura că vânzătorul poate revendica bunul și de la terți, art. 8222 prevede că rezerva proprietăţii devine opozabilă terţilor după îndeplinirea formalităţilor de publicitate precum urmează:

  • în cazul bunurilor imobile şi a altor bunuri dreptul de proprietate asupra cărora se dobândeşte, potrivit legii, prin înregistrarea într-un registru de publicitate. Dreptul de proprietate al cumpărătorului va fi înregistrat provizoriu, în timp ce dreptul de proprietate al vânzătorului nu va fi radiat;
  • în cazul celorlalte bunuri mobile, rezerva proprietăţii va deveni opozabilă terţilor prin înregistrarea ei în registrul garanţiilor reale mobiliare. Cu toate acestea, dacă înregistrarea nu s-a făcut, rezerva proprietăţii poate fi invocată faţă de terţii care au cunoscut existenţa ei pe altă cale.

Rezerva proprietăţii nu poate fi invocată faţă de terţii care au dobândit drepturi referitoare la bun de la cumpărător dacă rezerva proprietăţii nu le era opozabilă la data încheierii actului de dobândire a dreptului.

Recuperarea bunului de către vânzător

Conform amendamentelor propuse, dacă a declarat rezoluţiunea vânzării-cumpărării, vânzătorul poate recupera bunul de la cumpărător, precum şi de la orice terţ căruia rezerva proprietăţii îi este opozabilă. Acesta poate, la alegerea sa, recupera bunul conform dispoziţiilor legale privind transmiterea benevolă sau silită în posesie a bunului gajat ori, după caz, ipotecat.

Totodată, dacă creanţa vânzătorului garantată prin rezerva proprietăţii s-a prescris extinctiv sau dacă bunul se află în posesia terţului căruia rezerva proprietăţii îi este opozabilă, vânzătorul, de asemenea, poate cere predarea bunului pe calea acţiunii în revendicare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...