37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Noutăți propuse la Codul civil: Societăţile comerciale și organizaţiile necomerciale

Noutăți propuse la Codul civil: Societăţile comerciale și organizaţiile necomerciale

26.06.20171.076 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Reglementările cu privire la societatea cu răspundere limitată și societatea pe acţiuni nu se vor mai regăsi în Codul civil. În proiectul de modificare și completare a Codului civil se propune excluderea § 4 - Societatea cu răspundere limitată și § 5 - Societatea pe acţiuni, pentru a evita paralelismele cu legile speciale în materie. Astfel, vor fi introduse doar norme de trimitere la legislaţia specială.

Potrivit autorilor proiectului, "între opţiunea de a reglementa regimul SRL şi SA doar în Codul civil sau doar în legi speciale, s-a recurs la ultima opţiune, având în vedere evoluţia deosebită a legislaţiei aferente celor mai frecvent utilizate forme de desfăşurare a activităţii de întreprinzător şi pentru a evita modificarea excesivă pe viitor a Codului civil".

De asemenea, se propune excluderea Secţiunii a 4-a Întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale ca parte a unui proces amplu de abrogare în legislaţia specială. Se propune organizarea şi reorganizarea ÎS şi ÎM fie în instituţii publice (având statul de persoană juridică de drept public, şi nefiind, în principiu, reglementată de normele privind persoanele juridice din Codul civil), fie în SA sau SRL.

Avantajul formei de instituţie publică este libertatea autorităţii publice fondatoare de a determina structura şi regulile de funcţionare a instituţiei, adaptând-o la necesităţile publice concrete pe care ea le satisface. Avantajul formei de SA sau SRL este reglementarea detaliată existentă privitoare la aceste societăţi şi jurisprudenţa bogată, care soluţionează o multitudine de probleme juridice.

Autorii proiectului au că este oportună reglementarea în detaliu a modului în care trebuie administrate societăţile comerciale unde statul este unic asociat/acţionar sau care sunt controlate de stat, ori chiar şi cele în care statul are o cotă minoritară, după modelul Legii estoniene privind bunurile statului, în vigoare din 1 ianuarie 2010.

Proiectul propune includerea unei noi secțiuni - Secţiunea a 4-a Grupul de persoane juridice, care înlocuieşte articolele anterioare 117-119 privind întreprinderile afiliate, dependente, dominante şi concernul. Astfel, grupul cuprinde persoana juridică care exercită control şi toate persoanele juridice controlate de ea (filiale). Sensul termenului "control" este definit în art. 6820 alin. (3)-(6) din cod în redacţia Proiectului. Dispoziţiile impun întreprinderii-mamă obligaţia de dezvăluire a controlului, stabilesc dreptul acesteia să dea instrucţiuni administratorului persoanei juridice controlate (filialei), dar şi, în scopul protecţiei creditorilor, defineşte abuzul de control şi stabileşte răspunderea pentru aceasta.

Organizațiile necomerciale

Proiectul propune simplificarea şi corectarea secţiunii prin excluderea conceptului de instituţie. Conceptul de instituţie publică, de fapt, este o persoană juridică de drept public şi este, astfel, mutat în Capitolul III. În ce ţine de instituţia privată s-a apreciat că ea este o formă de organizare juridică care nu există în statele cu tradiţie în Europa şi că, în fond, ea dublează forma de organizare de fundaţie. Dispoziţiile tranzitorii ale cadrului conex acestui proiect de lege vor dispune transformarea graduală a instituţiilor private în fundaţii (acordându-se un termen de 5 ani). Până la efectuarea acestei transformări, instituțiilor private li se va aplica regimul juridic cu privire la fundații.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...