37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noul Regulament privind stingerea obligației vamale. Ce propune Ministerul Finanțelor?

Noul Regulament privind stingerea obligației vamale. Ce propune Ministerul Finanțelor?

12.09.20171.537 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a prezentat spre dezbateri publice proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești.

Acest proiect de Ordin a fost elaborat în vederea executării art.128 alin.(3) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, care prevede faptul că stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectuează din iniţiativa organului vamal (fără acordul plătitorului vamal), prin trecerea în contul obligaţiei a sumelor plătite în plus, înregistrate la dreptul de import respectiv sau la alte plăţi. Modul şi procedura de stingere prin compensare se stabilesc de Ministerul Finanţelor.

Până la data de 26 mai 2017, prevederile art.128 din Codul vamal au fost aplicate în baza Ordinului Ministerului Finanţelor nr.42 din 07.07.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare, care a fost abrogat conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 76 din 16.05.17.

În acest sens, proiectul de Ordin are drept scop asigurarea continuității acțiunilor Serviciului Vamal în ceea ce priveşte restituirea şi transferul plăţilor administrate de către acesta din/în conturile trezoreriale, conform Ordinului Ministerului Finanţelor nr.158 din 23.12.2016, precum şi a procedurii de stingere prin compensare a obligaţiei vamale în cazul achitării obligaţiei vamale.

Potrivit noului Regulament, stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus și/sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale și vamale, urmează a fi restituită. Cererea în formă liberă privind stingerea obligației vamale prin compensare poate fi depusă atât de organul vamal, cît și de plătitorul vamal, după caz. Acesta trebuie să conțină date referitoare la:
1) data şi numărul cererii, conform corespondenţei de ieşire la plătitorul vamal/organul vamal;
2) denumirea/numele, prenumele plătitorului vamal sau denumirea organul vamal;
3) codul fiscal/codul IDNP a plătitorului vamal sau datele organului vamal;
4) adresa, datele de contact a plătitorului vamal sau a organului vamal;
5) cuantumul total al sumei plătite în plus sau al sumei care, conform legislaţiei vamale și fiscale, urmează a fi restituită ;
6) codul clasificaţiei economice;
7) datele bancare (codul IBAN);
8) autentificarea cererii:
    a) pentru persoane juridice - semnătura persoanei ce reprezintă conducerea entităţii;
    b) pentru persoana fizică - semnătura acesteia;
9) menţiunea despre documentele anexate la cerere, care confirmă faptul achitării în plus a sumelor la buget sau care confirmă dreptul la restituire, numărul şi data acestora.

Restituirea mijloacelor la contul bancar al plătitorului vamal se efectuează doar în baza cererii plătitorului vamal, cu condiția că acesta nu are datorii față de bugetul public național. Dacă plătitorul vamal nu depune cererea de restituire, atunci mijloacele bănești rămân sau se restituie la contul trezorerial respectiv.

Serviciul Vamal va examina cererea organului vamal/plătitorului vamal privind stingerea obligației vamale prin compensare şi/sau restituire a mijloacelor băneşti în termen de 30 de zile din data primirii cererii, pe suport electronic, însoțite de borderou și confirmat prin semnătura digitală a persoanei împuternicite.

Dacă în rezultatul analizei fișei personale de evidență a plătitorului vamal, se constată existența atât a restanţei, cât şi a sumelor plătite în plus sau a sumelor achitate pentru obligația vamală în cadrul aceleiaşi clasificații economice, atunci Serviciului Vamal își rezervă dreptul de stingerea obligațiilor vamale prin compensare, fără acordul plătitorului vamal.

Serviciul Vamal va asigura stingerea prin compensare a obligației vamale, prezentând documentul vamal intern privind stingerea obligației prin compensare - modelul căruia va fi aprobat conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, cu respectarea succesiunii cronologice de apariție a acestora, reglementate de art.1251 din Codul vamal. 

Termenul limită pentru comentarii asupra proiectului este până pe 18.09.2017.

Ministerul Finanțelor a prezentat spre dezbateri publice proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești.

Acest proiect de Ordin a fost elaborat în vederea executării art.128 alin.(3) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, care prevede faptul că stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectuează din iniţiativa organului vamal (fără acordul plătitorului vamal), prin trecerea în contul obligaţiei a sumelor plătite în plus, înregistrate la dreptul de import respectiv sau la alte plăţi. Modul şi procedura de stingere prin compensare se stabilesc de Ministerul Finanţelor.

Până la data de 26 mai 2017, prevederile art.128 din Codul vamal au fost aplicate în baza Ordinului Ministerului Finanţelor nr.42 din 07.07.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare, care a fost abrogat conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 76 din 16.05.17.

În acest sens, proiectul de Ordin are drept scop asigurarea continuității acțiunilor Serviciului Vamal în ceea ce priveşte restituirea şi transferul plăţilor administrate de către acesta din/în conturile trezoreriale, conform Ordinului Ministerului Finanţelor nr.158 din 23.12.2016, precum şi a procedurii de stingere prin compensare a obligaţiei vamale în cazul achitării obligaţiei vamale.

Potrivit noului Regulament, stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus și/sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale și vamale, urmează a fi restituită. Cererea în formă liberă privind stingerea obligației vamale prin compensare poate fi depusă atât de organul vamal, cît și de plătitorul vamal, după caz. Acesta trebuie să conțină date referitoare la:
1) data şi numărul cererii, conform corespondenţei de ieşire la plătitorul vamal/organul vamal;
2) denumirea/numele, prenumele plătitorului vamal sau denumirea organul vamal;
3) codul fiscal/codul IDNP a plătitorului vamal sau datele organului vamal;
4) adresa, datele de contact a plătitorului vamal sau a organului vamal;
5) cuantumul total al sumei plătite în plus sau al sumei care, conform legislaţiei vamale și fiscale, urmează a fi restituită ;
6) codul clasificaţiei economice;
7) datele bancare (codul IBAN);
8) autentificarea cererii:
    a) pentru persoane juridice - semnătura persoanei ce reprezintă conducerea entităţii;
    b) pentru persoana fizică - semnătura acesteia;
9) menţiunea despre documentele anexate la cerere, care confirmă faptul achitării în plus a sumelor la buget sau care confirmă dreptul la restituire, numărul şi data acestora.

Restituirea mijloacelor la contul bancar al plătitorului vamal se efectuează doar în baza cererii plătitorului vamal, cu condiția că acesta nu are datorii față de bugetul public național. Dacă plătitorul vamal nu depune cererea de restituire, atunci mijloacele bănești rămân sau se restituie la contul trezorerial respectiv.

Serviciul Vamal va examina cererea organului vamal/plătitorului vamal privind stingerea obligației vamale prin compensare şi/sau restituire a mijloacelor băneşti în termen de 30 de zile din data primirii cererii, pe suport electronic, însoțite de borderou și confirmat prin semnătura digitală a persoanei împuternicite.

Dacă în rezultatul analizei fișei personale de evidență a plătitorului vamal, se constată existența atât a restanţei, cât şi a sumelor plătite în plus sau a sumelor achitate pentru obligația vamală în cadrul aceleiaşi clasificații economice, atunci Serviciului Vamal își rezervă dreptul de stingerea obligațiilor vamale prin compensare, fără acordul plătitorului vamal.

Serviciul Vamal va asigura stingerea prin compensare a obligației vamale, prezentând documentul vamal intern privind stingerea obligației prin compensare - modelul căruia va fi aprobat conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, cu respectarea succesiunii cronologice de apariție a acestora, reglementate de art.1251 din Codul vamal. 

Termenul limită pentru comentarii asupra proiectului este până pe 18.09.2017.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...