37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noul regulament cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Noul regulament cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

19.07.20149.069 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noul regulament cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

În Monitorul Oficial din 18 iulie 2014, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 544 din 08.07.2014 cu privire la aprobarea modificărilor ce au fost operate în Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005. Astfel, Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă va avea un nou cuprins, aceste modificării fiind făcute pentru a aduce în concordanță prezentul regulament cu ultimele schimbări din Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

În conținutul Regulamentului, au fost efectuate modificări semnificative.

Au fost modificate termenele condiţiilor de acordare a indemnizaţiilor pentru asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani. Aceștia vor beneficia de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni (anterior 3 luni) realizat în ultimele 24 de luni (anterior 12 luni) premergătoare datei producerii riscului asigurat.

Pentru persoanele încadrate în mai multe unităţi, indemnizaţiile se stabilesc dacă asiguratul prin declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 5 la prezentul Regulament) confirmă în scris pierderea integrală a venitului asigurat în perioada concediului medical la toate unităţile în care desfăşoară activităţi. Declaraţia se depune odată cu certificatul de concediu medical şi certificatul de confirmare a venitului asigurat obţinut la alte unităţi.

În regulament apar 3 capitole noi:
- Dreptul la indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav – în care sunt indicate condițiile în baza cărora se acordă indemnizațiile pentru copii bolnavi, perioada pentru care aceasta se acordă, cui i se oferă dreptul de îngrijire a copilului bolnav, precum și condițiile în care nu se acordă indemnizația.
- Dreptul la indemnizaţie în anumite situaţii – aici fiind indicate mai mute situații de acordare și neacordare a indemnizației, cum ar fi in cazul survenirii in timpul concediului de odihna, sau înainte de începerea concediului neplătit sau a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani etc.;

- Dreptul la indemnizaţia de maternitate – în care sunt specificate condițiile de primire a indemnizațiilor în diferite cazuri, cum ar fi: sarcini complicate (2 sau mai mulți copii), nașteri premature, înregistrarea căsătoriei după producerea riscului asigurate ș.a. De asemenea sunt indicate de ce acte este nevoie și care este procedura de primirea indemnizațiilor.

Au fost efectuate modificări cu privire la Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale, astfel baza pentru indemnizațiile menționate în regulament o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni (anterior 6 luni) calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale.

Totodată, venitul asigurat din perioada ultimelor 12 luni calendaristice premergătoare, obţinut la unitatea angajării anterioare se confirmă prin certificat/certificate eliberat de angajatorul precedent, conform anexei nr.1 a prezentului Regulament, iar în cazul imposibilităţii obţinerii certificatului de la locul precedent de lucru, venitul asigurat obţinut la unitatea anterioară se confirmă prin extrasul din contul persoanei asigurate, eliberat de Casa teritorială de asigurări sociale. În cazul neprezentării certificatului despre venitul asigurat de la unitatea precedentă de lucru, lunile respective se vor include în calcul fără venit asigurat.

S-a stabilit că în cazul indemnizaţiei de maternitate, plata se efectuează în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea de către structurile teritoriale de asigurări sociale, iar în cazul cînd se verifică modului corectitudinii de eliberare a certificatului medical, plata indemnizaţiilor se va efectua după finisarea verificării.

Au fost adăugate și noi condiții de încetare a plății indemnizațiilor către beneficiar, și anume:
- şi-a cauzat premeditat daune sănătăţii;
- şi-a pierdut capacitatea de muncă, ori şi-a agravat starea sănătăţii în urma comiterii unei crime;
- a fost plasat în staţionar pentru tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia asiguraţilor cu dizabilităţi mintale;
- a fost plasat în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală; etc.

Calcularea şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute pentru concediile medicale acordate pînă la 31 martie 2014, care continuă şi după această dată se va efectua în conformitate cu reglementările în vigoare pînă la 31 martie 2014. Calcularea şi plata indemnizaţiilor în cazul riscurilor asigurate survenite după 1 aprilie 2014 se va efectua în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

De asemenea, se specifică că indemnizațiile în condițiile bolilor obișnuite, se achita primele 5 zile din contul angajatorului, dar nu mai mult de 15 zile cumulativ anual pentru fiecare angajat, restul din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Șomerilor indemnizaţia li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat începînd cu prima zi de incapacitate de muncă.

Suma indemnizației pentru primele cinci zile de incapacitate temporară de muncă se va distribui între angajatori în mărimi proporționale veniturilor asigurate ale angajatului, realizate la fiecare angajator (inclusiv și foștii) în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.

Angajatorul de la locul de muncă de bază a asiguratului va confirma prin certificat (anexa nr.2 la Regulament) partea indemnizației care urmează a fi achitată pentru primele cinci zile de incapacitate de muncă de către angajatorii de la locul de muncă prin cumul (sau foștii angajatori la locul de bază), inclusiv în cazul în care contractul de muncă a fost reziliat.

Indemnizațiile prevăzute la pct.12 lit.b) din Regulament (indemnizațiile de maternitate) stabilite de la 1 aprilie 2014 pînă la data întrării în vigoare a prezentei hotărîri se recalculează.

Această hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial – 18 iulie 2014.

Noul regulament cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

În Monitorul Oficial din 18 iulie 2014, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 544 din 08.07.2014 cu privire la aprobarea modificărilor ce au fost operate în Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005. Astfel, Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă va avea un nou cuprins, aceste modificării fiind făcute pentru a aduce în concordanță prezentul regulament cu ultimele schimbări din Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

În conținutul Regulamentului, au fost efectuate modificări semnificative.

Au fost modificate termenele condiţiilor de acordare a indemnizaţiilor pentru asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani. Aceștia vor beneficia de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni (anterior 3 luni) realizat în ultimele 24 de luni (anterior 12 luni) premergătoare datei producerii riscului asigurat.

Pentru persoanele încadrate în mai multe unităţi, indemnizaţiile se stabilesc dacă asiguratul prin declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 5 la prezentul Regulament) confirmă în scris pierderea integrală a venitului asigurat în perioada concediului medical la toate unităţile în care desfăşoară activităţi. Declaraţia se depune odată cu certificatul de concediu medical şi certificatul de confirmare a venitului asigurat obţinut la alte unităţi.

În regulament apar 3 capitole noi:
- Dreptul la indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav – în care sunt indicate condițiile în baza cărora se acordă indemnizațiile pentru copii bolnavi, perioada pentru care aceasta se acordă, cui i se oferă dreptul de îngrijire a copilului bolnav, precum și condițiile în care nu se acordă indemnizația.
- Dreptul la indemnizaţie în anumite situaţii – aici fiind indicate mai mute situații de acordare și neacordare a indemnizației, cum ar fi in cazul survenirii in timpul concediului de odihna, sau înainte de începerea concediului neplătit sau a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani etc.;

- Dreptul la indemnizaţia de maternitate – în care sunt specificate condițiile de primire a indemnizațiilor în diferite cazuri, cum ar fi: sarcini complicate (2 sau mai mulți copii), nașteri premature, înregistrarea căsătoriei după producerea riscului asigurate ș.a. De asemenea sunt indicate de ce acte este nevoie și care este procedura de primirea indemnizațiilor.

Au fost efectuate modificări cu privire la Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale, astfel baza pentru indemnizațiile menționate în regulament o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni (anterior 6 luni) calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale.

Totodată, venitul asigurat din perioada ultimelor 12 luni calendaristice premergătoare, obţinut la unitatea angajării anterioare se confirmă prin certificat/certificate eliberat de angajatorul precedent, conform anexei nr.1 a prezentului Regulament, iar în cazul imposibilităţii obţinerii certificatului de la locul precedent de lucru, venitul asigurat obţinut la unitatea anterioară se confirmă prin extrasul din contul persoanei asigurate, eliberat de Casa teritorială de asigurări sociale. În cazul neprezentării certificatului despre venitul asigurat de la unitatea precedentă de lucru, lunile respective se vor include în calcul fără venit asigurat.

S-a stabilit că în cazul indemnizaţiei de maternitate, plata se efectuează în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea de către structurile teritoriale de asigurări sociale, iar în cazul cînd se verifică modului corectitudinii de eliberare a certificatului medical, plata indemnizaţiilor se va efectua după finisarea verificării.

Au fost adăugate și noi condiții de încetare a plății indemnizațiilor către beneficiar, și anume:
- şi-a cauzat premeditat daune sănătăţii;
- şi-a pierdut capacitatea de muncă, ori şi-a agravat starea sănătăţii în urma comiterii unei crime;
- a fost plasat în staţionar pentru tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia asiguraţilor cu dizabilităţi mintale;
- a fost plasat în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală; etc.

Calcularea şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute pentru concediile medicale acordate pînă la 31 martie 2014, care continuă şi după această dată se va efectua în conformitate cu reglementările în vigoare pînă la 31 martie 2014. Calcularea şi plata indemnizaţiilor în cazul riscurilor asigurate survenite după 1 aprilie 2014 se va efectua în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

De asemenea, se specifică că indemnizațiile în condițiile bolilor obișnuite, se achita primele 5 zile din contul angajatorului, dar nu mai mult de 15 zile cumulativ anual pentru fiecare angajat, restul din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Șomerilor indemnizaţia li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat începînd cu prima zi de incapacitate de muncă.

Suma indemnizației pentru primele cinci zile de incapacitate temporară de muncă se va distribui între angajatori în mărimi proporționale veniturilor asigurate ale angajatului, realizate la fiecare angajator (inclusiv și foștii) în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.

Angajatorul de la locul de muncă de bază a asiguratului va confirma prin certificat (anexa nr.2 la Regulament) partea indemnizației care urmează a fi achitată pentru primele cinci zile de incapacitate de muncă de către angajatorii de la locul de muncă prin cumul (sau foștii angajatori la locul de bază), inclusiv în cazul în care contractul de muncă a fost reziliat.

Indemnizațiile prevăzute la pct.12 lit.b) din Regulament (indemnizațiile de maternitate) stabilite de la 1 aprilie 2014 pînă la data întrării în vigoare a prezentei hotărîri se recalculează.

Această hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial – 18 iulie 2014.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...