37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! Ministerul Finanțelor a acceptat unele interpretări la SIRF (IFRS)

Nou! Ministerul Finanțelor a acceptat unele interpretări la SIRF (IFRS)

31.07.20152.535 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 31 iulie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 17.07.2015 privind acceptarea, publicarea şi modificarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

Prin acest ordin se acceptă aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a următoarelor Interpretări la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară:

 • IFRIC 13 Programe de fidelizare a clienţilor;
 • IFRIC 14 IAS 19-Limita unui activ privind beneficiul determinat, dispoziţiile minime de finanţare şi interacţiunea lor;
 • IFRIC 15 Acorduri privind construcţia proprietăţilor imobiliare;
 • IFRIC 16 Acoperirea împotriva riscurilor a unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate;
 • IFRIC 17 Distribuiri de active nemonetare către proprietari;
 • IFRIC 18 Transferul de active de la clienţi;
 • IFRIC 19 Stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii;
 • IFRIC 20 Costuri de descopertă în etapa de producţie a unei mine de suprafaţă;
 • IFRIC 21 Taxe.

Totodată, a fost retrasă Interpretarea la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - IFRIC 9 „Reevaluarea instrumentelor derivate încorporate”.

Modificări de redacție au suferit și unele denumiri ale IFRS și IAS, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 109 din 19.12.2008, conform tabelului de mai jos.

Standardul

Denumirea veche

Denumirea nouă

IFRS 4

Contracte de asigurări

Contracte de asigurare

IFRS 5

Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte

Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi întrerupte

IAS 7

Situaţiile fluxurilor de trezorerie

Situaţia fluxurilor de trezorerie

IAS 8

Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori

Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori

IAS 10

Evenimente ulterioare datei bilanţului

Evenimente ulterioare perioadei de raportare

IAS 11

Contracte de construcţii

Contracte de construcţie

IAS 27

Situaţii financiare consolidate şi individuale

Situaţii financiare individuale

IAS 28

Investiţii în entităţile asociate

Investiţii în entităţile asociate şi în asocierile în participaţie

IFRIC 1

Modificări ale datoriilor existente din lichidare, restaurare şi de natură similară

Modificări ale datoriilor existente din dezafectare, restaurare şi de natură similară

IFRIC 4

Determinarea dacă un angajament conţine un contract de leasing

Determinarea măsurii în care un angajament conţine un contract de leasing

IFRIC 5

Drepturi la interese din fonduri de lichidare, reconstituire şi de reabilitare a mediului

Drepturi la interese din fonduri de dezafectare, de restaurare şi de reabilitare a mediului

IFRIC 12

Acorduri de concesiune a serviciilor

Angajamente de concesiune a serviciilor

SIC 29

Acorduri de concesiune a serviciilor: prezentări de informaţii

Angajamente de concesiune a serviciilor: prezentarea informaţiilor

Prezentul ordin intră în vigoare din data de astăzi, 31 iulie 2015, data publicării.

În Monitorul Oficial de astăzi, 31 iulie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 17.07.2015 privind acceptarea, publicarea şi modificarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

Prin acest ordin se acceptă aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a următoarelor Interpretări la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară:

 • IFRIC 13 Programe de fidelizare a clienţilor;
 • IFRIC 14 IAS 19-Limita unui activ privind beneficiul determinat, dispoziţiile minime de finanţare şi interacţiunea lor;
 • IFRIC 15 Acorduri privind construcţia proprietăţilor imobiliare;
 • IFRIC 16 Acoperirea împotriva riscurilor a unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate;
 • IFRIC 17 Distribuiri de active nemonetare către proprietari;
 • IFRIC 18 Transferul de active de la clienţi;
 • IFRIC 19 Stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii;
 • IFRIC 20 Costuri de descopertă în etapa de producţie a unei mine de suprafaţă;
 • IFRIC 21 Taxe.

Totodată, a fost retrasă Interpretarea la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - IFRIC 9 „Reevaluarea instrumentelor derivate încorporate”.

Modificări de redacție au suferit și unele denumiri ale IFRS și IAS, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 109 din 19.12.2008, conform tabelului de mai jos.

Standardul

Denumirea veche

Denumirea nouă

IFRS 4

Contracte de asigurări

Contracte de asigurare

IFRS 5

Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte

Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi întrerupte

IAS 7

Situaţiile fluxurilor de trezorerie

Situaţia fluxurilor de trezorerie

IAS 8

Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori

Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori

IAS 10

Evenimente ulterioare datei bilanţului

Evenimente ulterioare perioadei de raportare

IAS 11

Contracte de construcţii

Contracte de construcţie

IAS 27

Situaţii financiare consolidate şi individuale

Situaţii financiare individuale

IAS 28

Investiţii în entităţile asociate

Investiţii în entităţile asociate şi în asocierile în participaţie

IFRIC 1

Modificări ale datoriilor existente din lichidare, restaurare şi de natură similară

Modificări ale datoriilor existente din dezafectare, restaurare şi de natură similară

IFRIC 4

Determinarea dacă un angajament conţine un contract de leasing

Determinarea măsurii în care un angajament conţine un contract de leasing

IFRIC 5

Drepturi la interese din fonduri de lichidare, reconstituire şi de reabilitare a mediului

Drepturi la interese din fonduri de dezafectare, de restaurare şi de reabilitare a mediului

IFRIC 12

Acorduri de concesiune a serviciilor

Angajamente de concesiune a serviciilor

SIC 29

Acorduri de concesiune a serviciilor: prezentări de informaţii

Angajamente de concesiune a serviciilor: prezentarea informaţiilor

Prezentul ordin intră în vigoare din data de astăzi, 31 iulie 2015, data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...