37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! IFPS a elaborat Ghidul privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale

Nou! IFPS a elaborat Ghidul privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale

22.12.20153.523 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin Ordinul nr. 1139 din 18.12.2015, a aprobat Ghidul privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale.

În acest Ghid se explică modul aplicării regimului fiscal stabilit prin art. 52 din Codul fiscal pentru impozitarea veniturilor organizaţiilor necomerciale şi scutirea acestora de la impozitare.

Ghidul conține informații despre înregistrarea organizaţiilor necomerciale. Respectiv, organizaţiile necomerciale republicane şi internaţionale (inclusiv ale filialelor şi reprezentanţelor acestora) se înregistrează de către Ministerul Justiţiei, iar organizaţiile necomerciale locale se înregistrează de către organele administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se constituie acestea. Datele privind organizaţiile necomerciale se conţin în Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale, care poate fi accesat la adresa electronică www.justice.gov.md.

Organizaţia necomercială ţine contabilitatea şi întocmeşte situaţii financiare în conformitate cu principiile de bază şi regulile stabilite prin următoarele acte legislative şi normative:

Organizaţia necomercială aplică sistemul contabil în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare, conform formularelor din anexele la Indicaţiile metodice.

Totodată, ghidul mai conține și informații privind veniturile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale, în special prin menționarea conturilor de venituri și cheltuieli folosite de aceste entități.

În ghid este descris modul impozitării veniturilor și scutirea de plată impozitului pe venit. Prin urmare, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul fiscal teritorial. Perioada de scutire începe cu perioada fiscală în care a fost depusă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit, dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă până la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune. Modelul cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 80 din 10 iulie 2012. Ghidul conține mai multe exemple în acest sens.

Conform ghidului, organizaţia necomercială, fiind stabilită ca persoană juridică, își declară veniturile în baza prevederilor art. 83 alin.(2) din Codul fiscal și indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului, este obligată în termen nu mai târziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). În Declaraţia menţionată, indiferent de faptul dacă organizaţia necomercială se scuteşte de plata impozitului pe venit, este necesar a efectua determinarea venitului impozabil. Sunt date și câteva exemple în acest sens.

Ghidul mai conține informații privind prezentarea altor dări de seamă fiscale de către organizaţiile necomerciale. Astfel Organizațiile necomerciale care efectuează pe parcursul anului fiscal plăţi în folosul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi plăţi în folosul angajaţilor săi prezintă în termenele stabilite organului fiscal teritorial dări de seamă fiscale prevăzute în art.92 din Codul fiscal şi în Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014, inclusiv:

  • Darea de seamă privind venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14);
  • Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14);
  • Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14).

Prezentul ordin intră în vigoare din momentul semnării lui.

Notă:
Organizaţia necomercială reprezintă o persoană juridică a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului şi care nu foloseşte vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare ((art. 5 pct.14) din Codul fiscal).

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin Ordinul nr. 1139 din 18.12.2015, a aprobat Ghidul privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale.

În acest Ghid se explică modul aplicării regimului fiscal stabilit prin art. 52 din Codul fiscal pentru impozitarea veniturilor organizaţiilor necomerciale şi scutirea acestora de la impozitare.

Ghidul conține informații despre înregistrarea organizaţiilor necomerciale. Respectiv, organizaţiile necomerciale republicane şi internaţionale (inclusiv ale filialelor şi reprezentanţelor acestora) se înregistrează de către Ministerul Justiţiei, iar organizaţiile necomerciale locale se înregistrează de către organele administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se constituie acestea. Datele privind organizaţiile necomerciale se conţin în Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale, care poate fi accesat la adresa electronică www.justice.gov.md.

Organizaţia necomercială ţine contabilitatea şi întocmeşte situaţii financiare în conformitate cu principiile de bază şi regulile stabilite prin următoarele acte legislative şi normative:

Organizaţia necomercială aplică sistemul contabil în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare, conform formularelor din anexele la Indicaţiile metodice.

Totodată, ghidul mai conține și informații privind veniturile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale, în special prin menționarea conturilor de venituri și cheltuieli folosite de aceste entități.

În ghid este descris modul impozitării veniturilor și scutirea de plată impozitului pe venit. Prin urmare, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul fiscal teritorial. Perioada de scutire începe cu perioada fiscală în care a fost depusă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit, dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă până la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune. Modelul cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 80 din 10 iulie 2012. Ghidul conține mai multe exemple în acest sens.

Conform ghidului, organizaţia necomercială, fiind stabilită ca persoană juridică, își declară veniturile în baza prevederilor art. 83 alin.(2) din Codul fiscal și indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului, este obligată în termen nu mai târziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). În Declaraţia menţionată, indiferent de faptul dacă organizaţia necomercială se scuteşte de plata impozitului pe venit, este necesar a efectua determinarea venitului impozabil. Sunt date și câteva exemple în acest sens.

Ghidul mai conține informații privind prezentarea altor dări de seamă fiscale de către organizaţiile necomerciale. Astfel Organizațiile necomerciale care efectuează pe parcursul anului fiscal plăţi în folosul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi plăţi în folosul angajaţilor săi prezintă în termenele stabilite organului fiscal teritorial dări de seamă fiscale prevăzute în art.92 din Codul fiscal şi în Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014, inclusiv:

  • Darea de seamă privind venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14);
  • Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14);
  • Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14).

Prezentul ordin intră în vigoare din momentul semnării lui.

Notă:
Organizaţia necomercială reprezintă o persoană juridică a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului şi care nu foloseşte vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare ((art. 5 pct.14) din Codul fiscal).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...