37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! Formularul pentru calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Nou! Formularul pentru calculul impozitului pe bunurile imobiliare

26.05.20177.580 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de azi a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 108 din 19 mai 2017 cu privire la la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare şi instrucțiunii privind modul de completare a acestuia.

Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare - Forma BIJ 17 se va prezinta de către contribuabilii subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în conformitate cu prevederile art. 277 din Codul fiscal, care dispun de obiecte impozabile în conformitate cu art. 278 din Codul fiscal şi anexele nr.1 şi nr. 2 ale Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, şi au obligațiuni de prezentare a Calculului în conformitate cu art. 2811 din Codul fiscal, art. 4 alin. (7) lit. a) şi alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

Calculul se prezintă de către contribuabilii inclusiv în cazul în care beneficiază de înlesniri la plata acestui impozit în corespundere cu art. 283 şi 284 din Codul fiscal şi suma către plată este egală cu zero, iar contribuabilii care nu dispun de obiecte ale impunerii, nu vor prezenta calculul dat.

În cazul în care pentru subiectul impunerii bunul imobiliar a apărut/ a încetat existența în cursul anului, acesta are obligația de a calcula impozitul pe bunurile imobiliare, ce urmează a fi achitat la bugetul respectiv, în următorul mod:
Inițial se determină suma calculată a impozitului pe bunurile imobiliare pentru întregul an calendaristic [cota concretă şi/sau cota fixă a impozitului se înmulțește cu baza impozabilă (valoarea estimată/ valoarea contabilă sau suprafața) a bunului imobiliar].
Ulterior rezultatul obținut se împarte la numărul de zile calendaristice în acest an (365 sau 366 de zile) şi se înmulțește cu numărul de zile din cursul anului calendaristic, în care subiectul deține dreptul de proprietate, de posesie, de folosință şi/sau de dispoziție.

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către contribuabili începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017.

Termenul stabilit de legislaţie pentru prezentarea Calculului impozitului pe bunurile imobiliare este de pînă la 25 iulie a anului fiscal în curs sau pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Până în prezent contribuabilii vizați au prezentat Сalculul la impozitul pe bunurile imobiliare conform formularului BIJ - 15 aprobat prin Ordinul IFPS nr. 495 din 10 iunie 2015, care a fost abrogat odată cu intrarea în vigoare a Ordinului SFS nr. 108 din 19 mai 2017.

În Monitorul Oficial de azi a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 108 din 19 mai 2017 cu privire la la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare şi instrucțiunii privind modul de completare a acestuia.

Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare - Forma BIJ 17 se va prezinta de către contribuabilii subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în conformitate cu prevederile art. 277 din Codul fiscal, care dispun de obiecte impozabile în conformitate cu art. 278 din Codul fiscal şi anexele nr.1 şi nr. 2 ale Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, şi au obligațiuni de prezentare a Calculului în conformitate cu art. 2811 din Codul fiscal, art. 4 alin. (7) lit. a) şi alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

Calculul se prezintă de către contribuabilii inclusiv în cazul în care beneficiază de înlesniri la plata acestui impozit în corespundere cu art. 283 şi 284 din Codul fiscal şi suma către plată este egală cu zero, iar contribuabilii care nu dispun de obiecte ale impunerii, nu vor prezenta calculul dat.

În cazul în care pentru subiectul impunerii bunul imobiliar a apărut/ a încetat existența în cursul anului, acesta are obligația de a calcula impozitul pe bunurile imobiliare, ce urmează a fi achitat la bugetul respectiv, în următorul mod:
Inițial se determină suma calculată a impozitului pe bunurile imobiliare pentru întregul an calendaristic [cota concretă şi/sau cota fixă a impozitului se înmulțește cu baza impozabilă (valoarea estimată/ valoarea contabilă sau suprafața) a bunului imobiliar].
Ulterior rezultatul obținut se împarte la numărul de zile calendaristice în acest an (365 sau 366 de zile) şi se înmulțește cu numărul de zile din cursul anului calendaristic, în care subiectul deține dreptul de proprietate, de posesie, de folosință şi/sau de dispoziție.

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către contribuabili începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017.

Termenul stabilit de legislaţie pentru prezentarea Calculului impozitului pe bunurile imobiliare este de pînă la 25 iulie a anului fiscal în curs sau pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Până în prezent contribuabilii vizați au prezentat Сalculul la impozitul pe bunurile imobiliare conform formularului BIJ - 15 aprobat prin Ordinul IFPS nr. 495 din 10 iunie 2015, care a fost abrogat odată cu intrarea în vigoare a Ordinului SFS nr. 108 din 19 mai 2017.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...