37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! CNAM a aprobat noi formulare ale listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală

Nou! CNAM a aprobat noi formulare ale listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală

30.10.20153.386 views

2

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 30 octombrie, a fost publicat Ordinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 368-A din 19.08.2015 despre aprobarea formularelor listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Prin urmare, au fost aprobate 3 formulare noi:

  • Formularul nr.2-03/l „Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate" și instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului;
  • Formularul nr.2-04/l - "Lista de evidentă nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern" și instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului;
  • Formularul nr.2-15/f - "Fisa contribuabilului" și instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului.

Listei de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate - Formularul nr. 2-03/I, se va prezenta Agențiilor teritoriale pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe, autentificată cu stampila Angajatorului sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale a Angajatorului/persoanei numită responsabilă de prezentarea Formularului prin ordinul Angajatorului, de către angajatori, odată cu angajarea primei persoane în cadrul entității şi ulterior la orice angajare, demisie, concediere şi/sau alte schimbări survenite în listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, până la data de 7 a lunii următoare celei în care a avut loc angajarea persoanei/ schimbările survenite.

Neprezentarea în termenul stabilit de legislație a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, precum si a modificărilor survenite in liste constituie o contravenție şi se sancționează conform Codului contravențional. În liste vor fi incluse numai persoanele salariate încadrate de angajator prin contract individual de muncă (CIM), conform Codului muncii.

Listei de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern - Formularul nr. 2-04/I - obligația de prezentare a Listei de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern, conform art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, nr. 1585-Xlli din 27 februarie 1998, o au instituțiile Republicii Moldova responsabile de ținerea evidenței nominale a persoanelor neangajate asigurate de Guvern, indicată la art.4 alin.(9) al aceleiași legi (instituțiile de învățământ, autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi).

Formularul nr.2-15/f „FIȘA CONTRIBUABILULUI" se va prezenta, conform art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistentă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998, de către unitățile şi persoane fizice, altele decât cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, notari publici, executori judecătorești şi avocați în termen de o lună de la data obținerii certificatului de înregistrare, a licenței de notar, de executor judecătoresc sau de avocat. Acest formular se va completa în limba de stat, citeț, cu litere de tipar/mod electronic, se va printa și se va semna de către conducătorul și contabilul contribuabililor menționați, după care se va prezinta Agențiilor teritoriale, pe suport de hârtie, cu aplicarea semnăturilor olografe a conducătorului şi contabilului (după caz), autentificată cu ștampila Contribuabilului.

Totodată, a fost abrogat Ordinul CNAM nr. 61 din 08.04.2005, privind vechile formulare. Totuși vechile formulare vor mai fi acceptate până la data de 1 ianuarie 2016.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 septembrie 2015.

În Monitorul Oficial de astăzi, 30 octombrie, a fost publicat Ordinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 368-A din 19.08.2015 despre aprobarea formularelor listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Prin urmare, au fost aprobate 3 formulare noi:

  • Formularul nr.2-03/l „Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate" și instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului;
  • Formularul nr.2-04/l - "Lista de evidentă nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern" și instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului;
  • Formularul nr.2-15/f - "Fisa contribuabilului" și instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului.

Listei de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate - Formularul nr. 2-03/I, se va prezenta Agențiilor teritoriale pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe, autentificată cu stampila Angajatorului sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale a Angajatorului/persoanei numită responsabilă de prezentarea Formularului prin ordinul Angajatorului, de către angajatori, odată cu angajarea primei persoane în cadrul entității şi ulterior la orice angajare, demisie, concediere şi/sau alte schimbări survenite în listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, până la data de 7 a lunii următoare celei în care a avut loc angajarea persoanei/ schimbările survenite.

Neprezentarea în termenul stabilit de legislație a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, precum si a modificărilor survenite in liste constituie o contravenție şi se sancționează conform Codului contravențional. În liste vor fi incluse numai persoanele salariate încadrate de angajator prin contract individual de muncă (CIM), conform Codului muncii.

Listei de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern - Formularul nr. 2-04/I - obligația de prezentare a Listei de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern, conform art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, nr. 1585-Xlli din 27 februarie 1998, o au instituțiile Republicii Moldova responsabile de ținerea evidenței nominale a persoanelor neangajate asigurate de Guvern, indicată la art.4 alin.(9) al aceleiași legi (instituțiile de învățământ, autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi).

Formularul nr.2-15/f „FIȘA CONTRIBUABILULUI" se va prezenta, conform art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistentă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998, de către unitățile şi persoane fizice, altele decât cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, notari publici, executori judecătorești şi avocați în termen de o lună de la data obținerii certificatului de înregistrare, a licenței de notar, de executor judecătoresc sau de avocat. Acest formular se va completa în limba de stat, citeț, cu litere de tipar/mod electronic, se va printa și se va semna de către conducătorul și contabilul contribuabililor menționați, după care se va prezinta Agențiilor teritoriale, pe suport de hârtie, cu aplicarea semnăturilor olografe a conducătorului şi contabilului (după caz), autentificată cu ștampila Contribuabilului.

Totodată, a fost abrogat Ordinul CNAM nr. 61 din 08.04.2005, privind vechile formulare. Totuși vechile formulare vor mai fi acceptate până la data de 1 ianuarie 2016.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 septembrie 2015.

Comentarii

  1. Portevschi Eudochia spune:

    unde gasim atasat anexa la Formularul nr.2-04/l – „Lista de evidentă nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern” și instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului;

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...