37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! Cadrul pentru calitatea auditului: Elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului

Nou! Cadrul pentru calitatea auditului: Elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului

22.08.20161.343 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În conformitate cu Ordinul Ministerul Finanţelor nr. 113 din 05.08.2016, a fost acceptat şi publicat Cadrul pentru calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului.

Obiectivele Cadrului pentru Calitatea Auditului includ:

 • Creşterea gradului de conştientizare a elementelor cheie ale calităţii auditului.
 • Încurajarea principalelor părţi interesate de a explora mijloace de sporire a calităţii auditului.
 • Facilitarea unui dialog mai amplu între părţile interesate, pe acest subiect.

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) se aşteaptă ca acest Cadru să genereze discuţii şi acţiuni benefice care vor duce la o îmbunătăţire continuă a calităţii auditului.

Auditorii trebuie să se conformeze standardelor de audit relevante şi standardelor de control al calităţii din cadrul firmelor de audit, precum şi cerinţelor etice şi altor cerinţe de reglementare. Cadrul nu înlocuieşte aceste standarde, nici nu impune standarde suplimentare, nici cerinţe referitoare la desfăşurarea misiunilor de audit.

IAASB crede că un astfel de Cadru vine în interesul publicului, deoarece acesta:

 • Va încuraja firmele naţionale de audit, reţelele internaţionale de firme de audit şi organizaţiile profesionale de contabilitate să reflecte asupra modului în care poate fi îmbunătăţită calitatea auditului şi a unei mai bune comu­nicări a informaţiilor privind calitatea auditului;
 • Va creşte gradul de conştientizare şi înţelegere a elementelor importante referitoare la calitatea auditului, în rândul părţilor interesate;
 • Le va permite părţilor interesate să recunoască acei factori care pot merita o atenţie deosebită în vederea creşterii calităţii auditului. De exemplu, Cadrul ar putea fi utilizat drept mijloc de informare a persoanelor responsabile cu guvernanţa cu privire la calitatea auditului şi de încurajare a acestora să îşi evalueze propriile roluri în consolidarea calităţii auditului;
 • Va sprijini acţiunile de normalizare, atât la nivel internaţional cât şi naţional. De exemplu, IAASB va utiliza Cadrul când va revizui Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC) 1 şi Standardele Internaţionale de Audit (ISA). Acesta poate fi util, de asemenea, Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) şi Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Educaţie (IAESB) în examinarea îmbunătăţirilor la prevederile lor cu rol normativ;
 • Va facilita dialogul şi relaţiile de lucru mai strânse între IAASB şi princi­palele părţi interesate, precum şi în rândul acestor principale părţi interesate înseşi;
 • Va stimula cercetarea academică pe această temă; şi
 • Va ajuta studenţii la audit să înţeleagă mai bine bazele profesiei la care aspiră să se alăture.

Cadrului pentru Calitatea Auditului se aplică auditurilor tuturor entităţilor indiferent de dimensiunea, tipul şi complexitatea lor. El se aplică, de asemenea, tuturor firmelor de audit indiferent de dimensiune, inclusiv firmelor de audit care fac parte dintr-o reţea sau asociaţie. Cu toate acestea, atributele calităţii auditului, descrise în acest Cadru, variază ca importanţă şi au un impact diferit asupra calităţii auditului.

Prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial din 19 august și intră în vigoare din data publicării.

În conformitate cu Ordinul Ministerul Finanţelor nr. 113 din 05.08.2016, a fost acceptat şi publicat Cadrul pentru calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului.

Obiectivele Cadrului pentru Calitatea Auditului includ:

 • Creşterea gradului de conştientizare a elementelor cheie ale calităţii auditului.
 • Încurajarea principalelor părţi interesate de a explora mijloace de sporire a calităţii auditului.
 • Facilitarea unui dialog mai amplu între părţile interesate, pe acest subiect.

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) se aşteaptă ca acest Cadru să genereze discuţii şi acţiuni benefice care vor duce la o îmbunătăţire continuă a calităţii auditului.

Auditorii trebuie să se conformeze standardelor de audit relevante şi standardelor de control al calităţii din cadrul firmelor de audit, precum şi cerinţelor etice şi altor cerinţe de reglementare. Cadrul nu înlocuieşte aceste standarde, nici nu impune standarde suplimentare, nici cerinţe referitoare la desfăşurarea misiunilor de audit.

IAASB crede că un astfel de Cadru vine în interesul publicului, deoarece acesta:

 • Va încuraja firmele naţionale de audit, reţelele internaţionale de firme de audit şi organizaţiile profesionale de contabilitate să reflecte asupra modului în care poate fi îmbunătăţită calitatea auditului şi a unei mai bune comu­nicări a informaţiilor privind calitatea auditului;
 • Va creşte gradul de conştientizare şi înţelegere a elementelor importante referitoare la calitatea auditului, în rândul părţilor interesate;
 • Le va permite părţilor interesate să recunoască acei factori care pot merita o atenţie deosebită în vederea creşterii calităţii auditului. De exemplu, Cadrul ar putea fi utilizat drept mijloc de informare a persoanelor responsabile cu guvernanţa cu privire la calitatea auditului şi de încurajare a acestora să îşi evalueze propriile roluri în consolidarea calităţii auditului;
 • Va sprijini acţiunile de normalizare, atât la nivel internaţional cât şi naţional. De exemplu, IAASB va utiliza Cadrul când va revizui Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC) 1 şi Standardele Internaţionale de Audit (ISA). Acesta poate fi util, de asemenea, Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) şi Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Educaţie (IAESB) în examinarea îmbunătăţirilor la prevederile lor cu rol normativ;
 • Va facilita dialogul şi relaţiile de lucru mai strânse între IAASB şi princi­palele părţi interesate, precum şi în rândul acestor principale părţi interesate înseşi;
 • Va stimula cercetarea academică pe această temă; şi
 • Va ajuta studenţii la audit să înţeleagă mai bine bazele profesiei la care aspiră să se alăture.

Cadrului pentru Calitatea Auditului se aplică auditurilor tuturor entităţilor indiferent de dimensiunea, tipul şi complexitatea lor. El se aplică, de asemenea, tuturor firmelor de audit indiferent de dimensiune, inclusiv firmelor de audit care fac parte dintr-o reţea sau asociaţie. Cu toate acestea, atributele calităţii auditului, descrise în acest Cadru, variază ca importanţă şi au un impact diferit asupra calităţii auditului.

Prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial din 19 august și intră în vigoare din data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...