37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! A fost publicat Regulamentul privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus

Nou! A fost publicat Regulamentul privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus

24.10.20141.447 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Nou! A fost publicat Regulamentul privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus

În Monitorul Oficial de astăzi, 24 octombrie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 876 din 21.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus, care intră în vigoare la data publicării.

Acest Regulament stabileşte modul de restituire a drepturilor de import sau de export plătite în plus. În cazul în care plătitorul vamal are datorii la bugetul public naţional, drepturile de import sau export plătite în plus, constatate în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal, vor fi îndreptate la stingerea datorilor existente faţă de bugetul public naţional. În cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional, la cererea agentului economic, restituirea drepturilor de import sau export plătite în plus se efectuează în contul datoriilor creditorilor lui faţă de bugetul public naţional, viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al plătitorului vamal.

Pentru restituirea drepturilor de import sau export plătite în plus plătitorul vamal depune la Aparatul Central al Serviciului Vamal o cerere (conform anexei nr.1 la prezentul Regulament) care va conţine:

 • denumirea plătitorului vamal;
 • codul fiscal al plătitorului vamal;
 • adresa plătitorului vamal, date de contact;
 • cuantumul sumei, care urmează a fi restituită, conform condițiilor Regulamentului;
 • menţiunea despre documentele, care confirmă faptul achitării în plus a drepturilor de import sau export la bugetul de stat şi care urmează a fi restituite (numărul şi data dispoziţiei de plată sau ordinul de încasare a numerarului referitor la achitarea drepturilor de import sau export sau numărul şi data deciziei de regularizare aprobată de şeful biroului vamal privind restituirea sumelor drepturilor de import /export etc.);
 • rechizitele bancare, în cazul solicitării restituirii la contul bancar al agentului economic;
 • autentificarea cererii (pentru persoanele juridice - semnătura administratorului, autentificată cu ştampilă, sau a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestuia; pentru persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică - semnătura acestuia).

La cererea de restituire depusă de către plătitorul vamal la Serviciul Vamal se anexează documentele prezentate de către plătitorul vamal (copiile autentificate sau în original a deciziilor şi hotărîrilor executorii; contractul de cesiune a creanţelor, actul de verificare în original între plătitorul vamal şi creditor, întocmit la ziua depunerii cererii etc.), precum și documentele anexate la cererea plătitorului vamal de către Serviciul Vamal (informaţia privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul public naţional eliberată de către organul fiscal, la solicitarea Serviciului Vamal; privind mijloacele băneşti existente în fişa personală de evidenţă extrasă din Sistemul Informaţional Integrat Vamal etc.)

După prezentare, cererea va fi înregistrată în Registrul documentelor de intrare și va fi examinată de către Serviciul Vamal, după care acesta urmează să decidă procedura de restituire, conform Regulamentului.

Nou! A fost publicat Regulamentul privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus

În Monitorul Oficial de astăzi, 24 octombrie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 876 din 21.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus, care intră în vigoare la data publicării.

Acest Regulament stabileşte modul de restituire a drepturilor de import sau de export plătite în plus. În cazul în care plătitorul vamal are datorii la bugetul public naţional, drepturile de import sau export plătite în plus, constatate în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal, vor fi îndreptate la stingerea datorilor existente faţă de bugetul public naţional. În cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional, la cererea agentului economic, restituirea drepturilor de import sau export plătite în plus se efectuează în contul datoriilor creditorilor lui faţă de bugetul public naţional, viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al plătitorului vamal.

Pentru restituirea drepturilor de import sau export plătite în plus plătitorul vamal depune la Aparatul Central al Serviciului Vamal o cerere (conform anexei nr.1 la prezentul Regulament) care va conţine:

 • denumirea plătitorului vamal;
 • codul fiscal al plătitorului vamal;
 • adresa plătitorului vamal, date de contact;
 • cuantumul sumei, care urmează a fi restituită, conform condițiilor Regulamentului;
 • menţiunea despre documentele, care confirmă faptul achitării în plus a drepturilor de import sau export la bugetul de stat şi care urmează a fi restituite (numărul şi data dispoziţiei de plată sau ordinul de încasare a numerarului referitor la achitarea drepturilor de import sau export sau numărul şi data deciziei de regularizare aprobată de şeful biroului vamal privind restituirea sumelor drepturilor de import /export etc.);
 • rechizitele bancare, în cazul solicitării restituirii la contul bancar al agentului economic;
 • autentificarea cererii (pentru persoanele juridice - semnătura administratorului, autentificată cu ştampilă, sau a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestuia; pentru persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică - semnătura acestuia).

La cererea de restituire depusă de către plătitorul vamal la Serviciul Vamal se anexează documentele prezentate de către plătitorul vamal (copiile autentificate sau în original a deciziilor şi hotărîrilor executorii; contractul de cesiune a creanţelor, actul de verificare în original între plătitorul vamal şi creditor, întocmit la ziua depunerii cererii etc.), precum și documentele anexate la cererea plătitorului vamal de către Serviciul Vamal (informaţia privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul public naţional eliberată de către organul fiscal, la solicitarea Serviciului Vamal; privind mijloacele băneşti existente în fişa personală de evidenţă extrasă din Sistemul Informaţional Integrat Vamal etc.)

După prezentare, cererea va fi înregistrată în Registrul documentelor de intrare și va fi examinată de către Serviciul Vamal, după care acesta urmează să decidă procedura de restituire, conform Regulamentului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...