37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Notă informativă cu privire la încasările la bugetul public naţional realizate de către Serviciul Fiscal de Stat în primul semestru al anului 2011

Notă informativă cu privire la încasările la bugetul public naţional realizate de către Serviciul Fiscal de Stat în primul semestru al anului 2011

21.07.2011785 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Notă informativă cu privire la încasările la bugetul public naţional realizate de către Serviciul Fiscal de Stat în primul semestru al anului 2011

 

La situaţia din 30 iunie 2011, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la Bugetul Public Naţional în sumă de 7 571,5 mil. lei, ceea ce reprezintă 99,6 % faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor Bugetului Public Naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:

- la Bugetul de Stat - 2 289,6 mil. lei sau 93,2%;

- la Bugetele Unităţilor Administrativ Teritoriale - 1 465,0 mil. lei sau 105,0%;

- la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - 3 073,3 mil. lei sau 100,6%;

- la Fondurile Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală - 743,5 mil. lei sau 107,4%.

În aspect teritorial executarea planului la BPN înregistrează următoarea situaţie. Din numărul total de - 35 Inspectorate Fiscale de Stat teritoriale, 8 nu au atins nivelul planului stabilit pentru perioada de raportare, dintre care: IFS pe mun. Chişinău - 99,0%, IFS pe raionul Orhei - 98,9%, IFS pe raionul Taraclia - 97,5%, IFS pe raionul Soroca - 94,3%, IFS pe raionul Drochia - 92,7%, IFS pe UTA Găgăuzia - 91,1%, IFS pe raionul Rezina - 86,9%. Totodată, următoarele IFS teritoriale au asigurat realizarea planului de venituri la BPN: IFS pe raionul Basarabeasca - 110,3%, IFS pe raionul Briceni - 108,2%, IFS pe raionul Şoldăneşti - 107,9%, IFS pe raionul Criuleni - 107,6%, IFS pe raionul Călăraşi-106,7%.

În raport cu perioada similară a anului precedent la Bugetul Public Naţional este înregistrată o depăşire a veniturilor încasate cu 546,6 mil. lei sau cu 7,8% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional dinamica se prezintă după cum urmează:

- la Bugetul de Stat - creştere cu 26,6 mil. lei sau cu 1,2 %;

- la Bugetul Unităţilor Administrativ Teritoriale - creştere cu 187,9 mil. lei sau cu 14,7%;

- la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - creştere cu 265,4 mil. lei sau cu 9,5%;

- la Fondurile Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală - creştere cu 66,7 mil. lei sau cu 9,8%.

Întru stingerea obligaţiilor fiscale ale contribuabililor restanţieri, de către organele fiscale teritoriale au fost aplicate modalităţile de executare silită prevăzute de Codul fiscal, la situaţia din 30.06.2011 fiind încasate 118,7 mil. lei, dintre care:

- 86,4 mil. lei încasate de pe conturile bancare ale restanţierilor şi debitorilor acestora;

- 24,0 mil. lei au fost ridicate din casieriile agenţilor economici restanţieri;

- 7,3 mil. lei achitate benevol de către restanţieri drept rezultat al aplicării sechestrelor pe bunurile deţinute;

- 1,0 mil. lei încasat în urma comercializării bunurilor sechestrate.

De la începutul anului 2011 au fost înaintate dispoziţii de suspendare a conturilor bancare a 6092 agenţi economici.

De asemenea, remarcăm faptul că la momentul de faţă, ca modalitate de asigurare a executării silite a obligaţiei fiscale, sînt sechestrate bunuri în valoare de 230,1 mil. lei, care ulterior vor fi comercializate, iar sumele încasate vor fi vărsate la buget.

În aspectul principalelor plăţi:

Pe parcursul primelor şase luni ale anului 2011, la buget a fost încasată TVA aferentă livrărilor efectuate pe teritoriul ţării în sumă de 1361,0 mil. lei, ceea ce este cu 103 mil. lei mai puţin decît în perioada similară a anului precedent sau a fost înregistrată o micşorare a nivelului încasărilor cu 7%. Totodată, încasările acumulate au atins nivelul de 88,8% faţă de cel planificat, adică au fost acumulate venituri cu 170,9 mil. lei mai puţin decît cele planificate.

Printre cauzele principale ale reducerii nivelului de încasări se numără:

- creşterea valorii bunurilor importate (utilaje), drept urmare majorîndu-se sumele TVA atribuite la decontări din contul sumelor achitate la Serviciul Vamal;

- creşterea restanţelor la achitarea TVA cu 18,2 mil. de lei faţă de perioada similară (6 luni) ale anului precedent;

- schimbarea relaţiilor contractuale şi a politicii tarifare de către ANRE, aferente tranzitării gazului din Federaţia Rusă, în baza cărora activitatea de reexport a gazelor este impozitată la cota zero a TVA;

- investiţiile efectuate în diferite ramuri ale economiei.

Printre propunerile ce ar putea contribui la creşterea volumului încasărilor fiscale pot fi menţionate următoarele:

- depistarea rezervelor interne de creştere a încasărilor de către IFS teritoriale, ca urmare a tendinţei de reorientare a businessului de la contribuabilii mari la businessul mijlociu;

- revederea politicii fiscale ce ţine de trecerea în cont a sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate în temeiul facturilor fiscale de la întreprinderile care au desfăşurat şi/sau desfăşoară pseudoactivitate de întreprinzător, fapt stabilit prin actul corespunzător al instanţei de judecată, pentru toată perioada de desfăşurare a pseudoactivităţii de întreprinzător, astfel, obligaţia întreprinderilor corespondente majorîndu-se;

- aprobarea mecanismului prin care achitarea TVA la realizarea bunurilor gajate se va efectua de către cumpărător, dar nu de către vînzător;

Nivelul încasării accizelor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat în perioada analizată a înregistrat o evoluţie pozitivă comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Astfel, pe parcursul primului semestru al anului 2011 la buget au fost încasate accize în sumă de 242,5 mil. lei, ceea ce constituie cu 63,6 mil. lei mai mult decît în perioada similară a anului precedent sau o scădere de 35,6%.

Pe parcursul lunii iunie a perioadei fiscale 2011, la capitolul impozitul pe venit cumulativ s-au încasat 124 693,8 mii lei sau cu 10 327,8 mii lei mai mult faţă de nivelul planificat, şi cu 20 016,4 mii lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Valoarea defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat şi dividende aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni, în primul semestru al anului 2011 au constituit 297 460,7 mii lei sau mai mult faţă de suma planificată cu 32 460,7 mii lei. În raport cu perioada similară a anului 2010, încasările s-au majorat cu 82 037,4 mii lei.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...