37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Noile modificări ce se prevăd în cadrul SFS vor aduce rezultate mai bune

Noile modificări ce se prevăd în cadrul SFS vor aduce rezultate mai bune

17.08.2016600 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Luni 15 august 2016, a avut loc ședința extinsă a Serviciului Fiscal de Stat, la care au participat Conducerea IFPS, Șefii IFS teritoriale și Șefii subdiviziunilor structurale. În cadrul întrevederii au fost examinate rezultatele activității SFS pe parcursul a 7 luni și totodată au fost reexaminate sarcinile pentru a doua jumătatea a anului. Noile obiective, susținute și de noi indicatori de performanță, vor permite executarea scopurilor ce ni le-am propus, a menționat Șeful IFPS. Iar optimizarea activități va facilita realizarea sarcinilor trasate.

Printre obiectivele noi sau revizuite, menționate în cadrul întrevederii, se regăsesc: conformarea voluntară, popularizarea legislației fiscale, asigurarea creșterii veniturilor de la patentă, instituirea posturilor fiscale, asigurarea controlului asupra respectării legislației fiscale, optimizarea controalelor, estimarea obligațiilor fiscale, emiterea materialelor de control către autoritățile abilitate, diminuarea restanțelor la bugetul public național, deservirea contribuabililor, diminuarea restanțelor luate la evidență, popularizarea civismului fiscal, optimizarea calității comunicatelor și articolelor de presă, conlucrarea cu autoritățile publice locale, asistența juridică pentru agenții economici.

Un subiect separat al întrevederii l-a constituit prezentarea modificărilor în Codul Fiscal, în special a aspectelor ce țin de administrarea impozitului pe avere. Este un impozit relativ nou, a menționat șeful SFS, Serghei Pușcuța, dar el este de o mare importanță, pe parcurs va fi extins și aplicarea lui va aduce rezultate. Prezentarea noului impozit asistenței a intervenit în scopul informării și documentării mai exacte asupra modificărilor operate.

La examinarea rezultatelor obținute pe parcursul a 7 luni ale 2016 o atenție deosebită s-a atras problemelor și dificultăților ce apar în activitatea IFS teritoriale și s-a examinat minuțios cauzele care au contribuit la nerealizarea sarcinilor stabilite. Concentrarea eforturilor pe obținerea de rezultate, folosirea rezervelor, este baza pentru succesele pe care ni le dorim, a reiterat șeful IFPS. Chiar și în condițiile în care situația macro-economică nu este dintre cele mai favorabile (ea influențează încasările la bugetul public național), există totuși rezerve. În opinia noastră, a declarat Serghei Pușcuța, e nevoie să ne concentrăm nu numai pe activitatea contribuabililor onești, ci și pe cea din sectorul informal al economiei, punându-se accent pe conformarea benevolă a contribuabililor și combaterea fenomenului achitării salariului în plic. 

Un subiect aparte al întrevederii l-a constituit conceptul de reformare a SFS. La moment este înregistrată o viziune conturată a viitorului SFS, a declarat Serghei Pușcuța. Realizând o prezentare substanțială a noii structuri, detaliată, dl Pușcuța a dat asigurări că prin schimbarea ce se prevede vor fi obținute noi performanțe, vor apare condiții de modernizare. Printre beneficiile reorganizării se regăsesc: excluderea dublării de activității, cheltuieli mai mici, diminuarea poverii fiscale, perfecționarea personalului, optimizarea conducerii, reducerea nivelului de corupție, majorarea încasărilor la buget.

Ne vom bucura, a spus pe final Șeful SFS de flexibilitate, vom fi mai eficienți, vom extinde și aprofunda relațiile de cooperare cu autorități similare de peste hotare - și toate pentru o mai vizibilă bunăstare și prosperitate a țării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...