37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Noi simplificări vamale pentru agenţi economici de încredere

Noi simplificări vamale pentru agenţi economici de încredere

14.07.2014894 views Serviciul Vamal al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noi simplificări vamale pentru agenţi economici de încredere

Astăzi, 11 iulie la iniţiativa Serviciului Vamal, Membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat Hotărîre de Guvern privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 271 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 281 Agentul economic autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova.

Hotarîrea de Guvern are drept obiectiv detalierea prevederilor Codul vamal al Republicii Moldova în vederea determinării modului de autorizare a procedurilor simplificate de vămuire în cazul anumitor regimuri vamale şi modul de acordare a statutului de Agent economic autorizat (AEO).

Aceste proceduri au ca obiectiv promovarea conformării voluntare la respectarea legislaţiei vamale şi prevăd acordarea mai multor facilităţi şi avantaje companiilor cu un grad sporit de încredere, care întrunesc condiţiile stipulate în Codul vamal.

Astfel Agenţii economici autorizaţi de către Serviciul Vamal vor beneficia de un număr redus de controale vamale şi se vor bucura de traversări mai rapide ale frontierei. Totodata formalităţile vamale pentru mărfurile importate/exportate de aceşti agenţi economici vor fi perfectate în regim prioritar. Deasemenea companiile vor avea posibilitate de a alege locul efectuării controlului, de exemplu la depozitul său, ceea ce permite efectuarea controlului în termen mai scurt şi cu cele mai mici costuri.Agenţii autorizaţi vor avea dreptul să declară mărfurile cu un număr mai redus de acte vamale, precum şi vor putea depune declaraţii vamale incomplete sau simplificate.

Suplimentar, Agenţi economici se bucură şi de unele avantaje indirecte precum: recunoaştere drept partener de afaceri de încredere, întărirea securităţii şi siguranţei întreprinderii; reducerea costurilor.

Mai mult, aplicarea procedurilor simplificate de vămuire şi a programului Agentul Economic Autorizat constituie un element-cheie în procesul de modernizare a sistemului vamal şi armonizare cu standardele europene. Astfel, redacţia proiectului transpune prevederile legislaţiei vamale din UE şi este în corelare cu obiectivele Acordului de asociere cu UE şi Standardele - Cadru privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor, la care RM este parte.

Totodată aprobarea proiectului propus va asigura cadrul normativ necesar pentru negocierea cu partenerii din străinătate a mecanismului de recunoaştere reciprocă a Agenţilor Economici Autorizaţi. Astfel de iniţiativă deja a fost salutată de partenerii din UE şi un proiect pilot în acest sens se propune a fi implementat la punctul de trecere a frontierei moldo-române Leuşeni-Albiţa.

Proiectul vine în susţinerea procesului de modernizare şi simplificare a procedurilor vamale, şi creează mediul mai favorabil pentru dezvoltarea comerţului extern.

Ţinem să menţionăm, că al doilea număr din acest an al Revistei VAMA are tematica "Vămuirea simplificată și electronică" care cuprinde în detaliu prevederile legilor și reglementărilor în acest domeniu. Concomitent în vederea informării, Serviciul Vamal urmează să organizeze mai multe seminare şi ateliere pentru mediul de afacere.

Pentru a primi mai multe informaţii la subiectul Proceduri simplificate, sau a adresa anumite întrebări tematice, puteţi contacta Secţia proceduri simplificate din cadrul Direcţiei control vamal, tel: + 373 22 574 139/ 574 198.

Comentarii

  1. . spune:

    ramine de vazut cit de accesibil poate fi si pentru simpli muritori

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...