37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi reguli de completare a facturilor fiscale. Vezi ce prevăd acestea

Noi reguli de completare a facturilor fiscale. Vezi ce prevăd acestea

18.12.20178.744 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 15 decembrie curent, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 143 din 23.11.2017 cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

După cum am mai menționat în materialele anterioare, în cazul imprimării de sine stătător a formularului facturii fiscale, se va permite imprimarea acesteia într-o singură limbă, și obligatoriu acesta trebuie să fie - limba de stat.

Utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special „factura fiscală" şi „factura", executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, se va permite până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități şi Serviciul Fiscal de Stat.

Formularele tipizate de document primar cu regim special „factura", executate tipografic, aflate în stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora, existent la momentul aprobării lor.

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, se va utiliza până la epuizarea lor.

Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate până la 28 octombrie 2017, după data menționată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.

Se va permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, și imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei și diapazonului de numere primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucțiunii prevăzute în anexa nr. 2.

Punctul 10, al instrucțiunii privind completarea Facturii fiscale, prevede că, în cazul în care, pornind de la specificul livrării, nu apare necesitatea completării în factura fiscală a unor indicatori, cu excepţia celor obligatorii stabiliţi conform Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, aceştia nu se completează.

Astfel, potrivit Ordinului MF 143/2017, tabelul de pe versoul formularului ce cuprinde rândurile 18-22 (informația cu privire la mijlocul de transport) nu se imprimă în cazul lipsei indicatorilor respectivi.

În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă, se va indica codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.

În coloana 10.1 denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului se indică corespunzător pentru fiecare tip de active, denumirea activului şi după caz tipul operaţiunii (transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate; transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune; refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal).

La completarea facturii fiscale în cazurile de transportare a activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, a transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune și refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal, instrucțiunea prevedea că coloanele 10.6 - 10.7 nu se completau, cu excepţia cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.

Prevederea dată s-a modificat și astfel coloanele 10.6 (cota TVA) - 10.7(suma totală a TVA) se vor completa după caz, iar dispoziția subpunctului 9 al pct. 15 care stabilește că, indicatorul din coloana 10.8 trebuie să corespundă cu indicatorul din coloana 10.5, a fost exclusă.

Pct. 15 al instrucțiunii, se completeză cu un nou subpunct, care va stabili că, în cazul refacturării cheltuielilor compensate prin înscrierea lor într-un rând separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii, în rândul 7 „Redirijări" nu se va indică mențiunea „Non livrare", iar în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului" se va indica într-un rând separat tipul operațiunii „Refacturare". La refacturarea cheltuielilor efectuată de către un neplătitor de TVA coloana 10.6 „Cota TVA, %" și coloana 10.7 „Suma totală a TVA, lei" nu se va completa, iar în coloana 10.8 se va înscrie valoarea totală a sumei refacturate.

În Monitorul Oficial din 15 decembrie curent, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 143 din 23.11.2017 cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

După cum am mai menționat în materialele anterioare, în cazul imprimării de sine stătător a formularului facturii fiscale, se va permite imprimarea acesteia într-o singură limbă, și obligatoriu acesta trebuie să fie - limba de stat.

Utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special „factura fiscală" şi „factura", executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, se va permite până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități şi Serviciul Fiscal de Stat.

Formularele tipizate de document primar cu regim special „factura", executate tipografic, aflate în stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora, existent la momentul aprobării lor.

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, se va utiliza până la epuizarea lor.

Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate până la 28 octombrie 2017, după data menționată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.

Se va permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, și imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei și diapazonului de numere primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucțiunii prevăzute în anexa nr. 2.

Punctul 10, al instrucțiunii privind completarea Facturii fiscale, prevede că, în cazul în care, pornind de la specificul livrării, nu apare necesitatea completării în factura fiscală a unor indicatori, cu excepţia celor obligatorii stabiliţi conform Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, aceştia nu se completează.

Astfel, potrivit Ordinului MF 143/2017, tabelul de pe versoul formularului ce cuprinde rândurile 18-22 (informația cu privire la mijlocul de transport) nu se imprimă în cazul lipsei indicatorilor respectivi.

În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă, se va indica codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.

În coloana 10.1 denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului se indică corespunzător pentru fiecare tip de active, denumirea activului şi după caz tipul operaţiunii (transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate; transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune; refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal).

La completarea facturii fiscale în cazurile de transportare a activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, a transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune și refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal, instrucțiunea prevedea că coloanele 10.6 - 10.7 nu se completau, cu excepţia cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.

Prevederea dată s-a modificat și astfel coloanele 10.6 (cota TVA) - 10.7(suma totală a TVA) se vor completa după caz, iar dispoziția subpunctului 9 al pct. 15 care stabilește că, indicatorul din coloana 10.8 trebuie să corespundă cu indicatorul din coloana 10.5, a fost exclusă.

Pct. 15 al instrucțiunii, se completeză cu un nou subpunct, care va stabili că, în cazul refacturării cheltuielilor compensate prin înscrierea lor într-un rând separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii, în rândul 7 „Redirijări" nu se va indică mențiunea „Non livrare", iar în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului" se va indica într-un rând separat tipul operațiunii „Refacturare". La refacturarea cheltuielilor efectuată de către un neplătitor de TVA coloana 10.6 „Cota TVA, %" și coloana 10.7 „Suma totală a TVA, lei" nu se va completa, iar în coloana 10.8 se va înscrie valoarea totală a sumei refacturate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...