37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi modificări asupra formularului IPC 18. Vezi care sunt acestea

Noi modificări asupra formularului IPC 18. Vezi care sunt acestea

31.01.20189.270 views

4

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat urmează să fie modificat și completat conform unui proiect de Ordin remis de Ministerul Finanțelor spre dezbateri publice.

Astfel, prin modificarea și completarea ordinului nr.126 din 4 octombrie 2017 se propune completarea acestuia cu 2 anexe și anume:

1. Formularul tipizat (Forma CAS18-AN) Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale - (Anexa nr. 5);

2. Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) - (Anexa nr. 6) .

Darea de seamă (Forma CAS18-AN) se va prezinta de către persoanele fizice: întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi şi persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă.

Termenul de prezentare este o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

În cazul în care, se va prezinta Darea de seamă după un control fiscal,în cadrul căruia au fost calculate suplimentar sau micşorate contribuţiile de asigurări sociale, contribuabilii vor bifa în rubrica „După controlul fiscal". La prezentarea Dării de seamă în aceste condiții, se modifică doar indicatorii pentru persoanele fizice pentru care obligaţia a fost modificată.

În rubrica „Tipul dării de seamă (bifaţi)"  - se bifează după caz, în dreptul indicatorului „primară" în cazul în care darea de seamă pentru perioada fiscală indicată se prezintă pentru prima dată sau în dreptul indicatorului „de corectare" - în cazul în care pentru perioada fiscală indicată se prezintă darea de seamă care corectează darea de seamă primară.

Darea de seamă corectată va reprezenta versiunea dării de seamă precedente prezintându-se în modul stabilit la art.188 din Codul fiscal. Darea de seamă corectată poate fi prezentată şi la necesitatea corectării datelor ce nu ţin de obligaţiile declarate (spre exemplu: categoria persoanei asigurate, codul funcţiei, perioada de activitate etc.).

Totodată, potrivit aceluiași proiect, în anexa nr.2 Instrucţiune cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), în modul de completare a Tabelului nr.3 vor fi operate modificări.

Astfel, indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă nu se va mai reflecta prin divizarea perioadelor (metoda de reflectare cu 3 rânduri).

Potrivit instrucțiunii, suma anuală totală a contribuțiilor individuale de asigurări sociale era limitată, astfel că aceasta nu putea să depășească plafonul din baza de calcul anuală în cadrul unei entități. Iar dacă, angajatul cumulează mai multe funcții în cadrul unei entități economice, atunci suma contribuțiilor individuale de asigurări sociale pe funcțiile cumulate nu trebuia să depășească plafonul stabilit anual sau suma contribuției aferentă lunilor lucrate efectiv.

Conform proiectului de Ordin al Ministerului Finanțelor, aceste prevederi au fost excluse.

Suma salariilor și a altor recompense calculate per persoană, din care urma să fie calculată contribuția individuală nu putea să depășească cuantumul lunar de cinci salarii medii prognozate pe economie pentru anul de gestiune. Limita de cinci salarii medii prognozate pe economie, la fel urmează a fi exclusă, prin proiectul de ordin enunțat.

Persoane responsabile
Stașco Tatiana - consultant principal, Secția Legislație Impozite Directe din cadrul Direcției Politici Fiscale și Vamale, tel/fax: 022-26-28-35, e-mail: tatiana.stasco@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 09.02.2018
Proiectul și nota informativă.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat urmează să fie modificat și completat conform unui proiect de Ordin remis de Ministerul Finanțelor spre dezbateri publice.

Astfel, prin modificarea și completarea ordinului nr.126 din 4 octombrie 2017 se propune completarea acestuia cu 2 anexe și anume:

1. Formularul tipizat (Forma CAS18-AN) Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale - (Anexa nr. 5);

2. Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) - (Anexa nr. 6) .

Darea de seamă (Forma CAS18-AN) se va prezinta de către persoanele fizice: întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi şi persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă.

Termenul de prezentare este o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

În cazul în care, se va prezinta Darea de seamă după un control fiscal,în cadrul căruia au fost calculate suplimentar sau micşorate contribuţiile de asigurări sociale, contribuabilii vor bifa în rubrica „După controlul fiscal". La prezentarea Dării de seamă în aceste condiții, se modifică doar indicatorii pentru persoanele fizice pentru care obligaţia a fost modificată.

În rubrica „Tipul dării de seamă (bifaţi)"  - se bifează după caz, în dreptul indicatorului „primară" în cazul în care darea de seamă pentru perioada fiscală indicată se prezintă pentru prima dată sau în dreptul indicatorului „de corectare" - în cazul în care pentru perioada fiscală indicată se prezintă darea de seamă care corectează darea de seamă primară.

Darea de seamă corectată va reprezenta versiunea dării de seamă precedente prezintându-se în modul stabilit la art.188 din Codul fiscal. Darea de seamă corectată poate fi prezentată şi la necesitatea corectării datelor ce nu ţin de obligaţiile declarate (spre exemplu: categoria persoanei asigurate, codul funcţiei, perioada de activitate etc.).

Totodată, potrivit aceluiași proiect, în anexa nr.2 Instrucţiune cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), în modul de completare a Tabelului nr.3 vor fi operate modificări.

Astfel, indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă nu se va mai reflecta prin divizarea perioadelor (metoda de reflectare cu 3 rânduri).

Potrivit instrucțiunii, suma anuală totală a contribuțiilor individuale de asigurări sociale era limitată, astfel că aceasta nu putea să depășească plafonul din baza de calcul anuală în cadrul unei entități. Iar dacă, angajatul cumulează mai multe funcții în cadrul unei entități economice, atunci suma contribuțiilor individuale de asigurări sociale pe funcțiile cumulate nu trebuia să depășească plafonul stabilit anual sau suma contribuției aferentă lunilor lucrate efectiv.

Conform proiectului de Ordin al Ministerului Finanțelor, aceste prevederi au fost excluse.

Suma salariilor și a altor recompense calculate per persoană, din care urma să fie calculată contribuția individuală nu putea să depășească cuantumul lunar de cinci salarii medii prognozate pe economie pentru anul de gestiune. Limita de cinci salarii medii prognozate pe economie, la fel urmează a fi exclusă, prin proiectul de ordin enunțat.

Persoane responsabile
Stașco Tatiana - consultant principal, Secția Legislație Impozite Directe din cadrul Direcției Politici Fiscale și Vamale, tel/fax: 022-26-28-35, e-mail: tatiana.stasco@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 09.02.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

 1. Gabriela spune:

  In cazul chind Intreprinderea Individuala are 2 salariati si prezunta lunar IPC-18, cum sa prezu=inte anual CAS-18 anual. Se dubleaza calcularea. Si cum ramine cu UNIF ???? Caraghios !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. aliona spune:

  schimbati in toaota ziua si pina la urma ce rapoarte prezentam?

 3. Veronica spune:

  SRL care nu detine angajati din cauza lipsei activitatii, este obligata lunar sa prezinte IPC18 cu zero?

 4. Bodrug Zina spune:

  Dar din ce surse de venit se retine prima de asigurare medicala?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...