37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi facilități pentru parcurile IT

Noi facilități pentru parcurile IT

02.03.20181.616 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat spre consultări publice Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile IT.

Prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea completării Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, pentru a extinde lista activităților care pot fi desfășurate în cadrul parcului pentru tehnologia informației, precum și oferirea unui mediu propice pentru dezvoltarea businessului în domeniul tehnologiei informației.

Proiectul de lege a fost elaborat în scopul perfecționării cadrului de reglementare previzibil, de motivare a antreprenoriatului, dezvoltarea de noi produse, dezvoltarea talentelor/capitalului uman.

Mai exact, lista activităților permisive va fi completată cu următoarele poziții:

 • instruirea în domeniul calculatoarelor;
 • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică;
 • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice;
 • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică;
 • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie;
 • alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei;
 • servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei;
 • cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;
 • cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.

Mai mult, în proiect se menționează despre intenția statului de a acorda rezidenţilor încă o facilitate și anume: scutirea de la plata taxelor vamale și TVA la importul tehnicii de calcul, produselor program, echipamentului de rețea, monitoarelor, precum și părților componente ale acestora, necesare pentru realizarea genurilor de activitate stipulate în art. 8 din Lege.

Asta în condițiile în care, conform modului general stabilit, pentru importul de mărfuri (bunuri) se percep următoarele drepturi de import:

 • taxa vamală;
 • taxa pe valoarea adăugată;
 • accizele;
 • taxa pentru proceduri vamale.

Pentru a beneficia de această facilitate, companiile trebuie să asigure că aceste active întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • sunt destinate includerii în capitalul statutar;
 • sunt utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor;
 • uzura acestor active materiale se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor;
 • aceste active nu vor fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a trei ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale.

Persoane responsabile:
Oxana Rusanovschi, Direcția Politici și Reglementări în domeniul Societății Informaționale și Economiei Digitale,
Tel. 022 250 636, e-mail: oxana.rusanovschi@mei.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 06.03.2018
Proiectul și nota informativă.

Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat spre consultări publice Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile IT.

Prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea completării Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, pentru a extinde lista activităților care pot fi desfășurate în cadrul parcului pentru tehnologia informației, precum și oferirea unui mediu propice pentru dezvoltarea businessului în domeniul tehnologiei informației.

Proiectul de lege a fost elaborat în scopul perfecționării cadrului de reglementare previzibil, de motivare a antreprenoriatului, dezvoltarea de noi produse, dezvoltarea talentelor/capitalului uman.

Mai exact, lista activităților permisive va fi completată cu următoarele poziții:

 • instruirea în domeniul calculatoarelor;
 • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică;
 • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice;
 • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică;
 • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie;
 • alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei;
 • servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei;
 • cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;
 • cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.

Mai mult, în proiect se menționează despre intenția statului de a acorda rezidenţilor încă o facilitate și anume: scutirea de la plata taxelor vamale și TVA la importul tehnicii de calcul, produselor program, echipamentului de rețea, monitoarelor, precum și părților componente ale acestora, necesare pentru realizarea genurilor de activitate stipulate în art. 8 din Lege.

Asta în condițiile în care, conform modului general stabilit, pentru importul de mărfuri (bunuri) se percep următoarele drepturi de import:

 • taxa vamală;
 • taxa pe valoarea adăugată;
 • accizele;
 • taxa pentru proceduri vamale.

Pentru a beneficia de această facilitate, companiile trebuie să asigure că aceste active întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • sunt destinate includerii în capitalul statutar;
 • sunt utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor;
 • uzura acestor active materiale se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor;
 • aceste active nu vor fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a trei ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale.

Persoane responsabile:
Oxana Rusanovschi, Direcția Politici și Reglementări în domeniul Societății Informaționale și Economiei Digitale,
Tel. 022 250 636, e-mail: oxana.rusanovschi@mei.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 06.03.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...