37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Noi consultări privind elaborarea priorităţii „Business: cu reguli clare de joc” din Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”

Noi consultări privind elaborarea priorităţii „Business: cu reguli clare de joc” din Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”

24.08.2011850 views Ministerul Economiei al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noi consultări privind elaborarea priorităţii „Business: cu reguli clare de joc” din Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”

 

Ministerul Economiei a organizat o nouă rundă de consultări pentru elaborarea priorităţii „Business: cu reguli clare de joc” din Strategia Naţională de Dezvoltarea „Moldova 2020”, grupul de lucru fiind moderat de către viceministrul Economiei, Sergiu Ciobanu.

În cadrul şedinţei discuţiile s-au axat asupra analizei situaţiei curente privind componentele de bază a priorităţii nominalizate, inițierea, desfăşurarea, şi lichidarea afacerilor, precum şi educaţia antreprenorială, relaţia „stat-business” şi „business-to-business”. O atenţie sporită s-a acordat componentei „desfăşurarea afacerii” unde au fost identificate cele mai multe probleme. La fel au fost reiterate obstacolele existente în relaţiile stat-business” şi „business-to-business”.

În urma prezentării analizei situaţiei existente, membrii grupului de lucru au conchis că, calitatea joasă a mediului de afaceri influenţează direct creşterea economică, în special a domeniilor cu valoare adăugată sporită, unde sunt implicate tehnologii noi, şi care sunt orientate în cea mai mare parte spre export, impunând costuri financiare şi de timp exagerate şi nejustificate şi descurajând competiţia loială. Indicatorii în baza cărora a fost efectuată analiza sunt indicatorii de referinţă internaţionali: Doing Business, Indicatorul “Instituțiile” din cadrul Indicelui Competitivității Globale, Indicele Libertății Economice.

La finalul şedinţei Grupul de lucru a convenit asupra faptului că Ministerul Economiei va pregăti draft-ul priorităţii „Business cu reguli clare de joc”, care va include observaţiile membrilor grupului de lucru şi proiectul va fi dezbătut la ultima şedinţă.

Proiectul priorităţii „Business: cu reguli clare de joc” urmează a fi transmis Cancelariei de Stat pentru a fi inclusă în noua Strategie Naţională de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020” ce va cuprinde perioada 2012-2020. Ministerul Economiei este instituţia leader în elaborarea a trei din cele 7 priorităţi ale SND, şi anume „Finanţe: accesibile şi ieftine”; „Energie: furnizată sigur, utilizată eficient”; „Business cu reguli clare de joc”.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...