37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Noi cerințe privind modul de înregistrare și exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă

Noi cerințe privind modul de înregistrare și exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă

24.01.20171.309 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Contribuabilii care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care în ziua de gestiune emit la mașinile de casă și control (MCC) două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică, pot deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II) pentru acestea. Prevederea se conține în modificările operate la Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării MCC, care au intrat în vigoare.

Conform Regulamentului, contribuabilii deschid pentru fiecare MCC, pentru fiecare an de gestiune, Registrul maşinii de casă şi control.Acesta se autentifică la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), de regulă, numai la înregistrarea/reînregistrarea MCC. În Registrul MCC se înregistrează sumele de mijloace băneşti încasate, în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică.

Dacă la sfârşitul anului de gestiune în Registrul MCC, după înscrierea informaţiei de totalizare, a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.

De asemenea, persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente înregistrează MCC la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu/reședință.

Obligativitatea contribuabilului privind aplicarea MCC se extinde asupra tuturor unităţilor structurale (oficiu, magazin, secţie, depozit, unitate comercială, automat pentru vânzări (denumit conform uzanţelor internaţionale - vending machine), terminal cash-in, unitate de prestări servicii, inclusiv unitate de transport-taxi etc.) în care se efectuează sau care efectuează operaţiuni economice cu încasări în numerar.În cazul în care terminalul cash-in nu este echipat cu MCC, utilizatorul va asigura efectuarea procedurii de integrare în sistemul informatic „Gateway Fiscal".

Potrivit Regulamentului, organele fiscale pun gratuit la dispoziţia contribuabililor formularul de Cerere privind înregistrarea (radierea din evidenţă a) MCC. Cererea privind înregistrarea/radierea se depune la organul fiscal respectiv de către contribuabil sau reprezentantul acestuia. La depunerea cererii se vor prezenta următoarele documente confirmative:

  • copia de pe licenţă (pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere);
  • copia de pe autorizaţia de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale sau de pe alt document ce atestă legalitatea activităţii, eliberat de autoritatea publică locală, după caz;
  • copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piaţa internă;
  • contractul privind asistenţa tehnică pentru MCC;
  • Cartea tehnică (paşaportul) MCC;
  • Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
  • Registrul maşinii de casă şi control;
  • instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere a MCC.

Modelul cererii de înregistrare/radiere din evidenţă a MCC, care vor fi utilizate de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, se stabileşte de către Ministerul Finanţelor.

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control a fost publicat în Monitorul Oficial din 20 ianuarie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...