37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi amendamente privind importul şi comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite

Noi amendamente privind importul şi comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite

20.09.20172.703 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei, a prezentat spre dezbateri publice proiectul de modificare a Hotărârii de Guvern nr.427 din 07.06.2001 privind importul şi comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite.

Prezentul proiect are drept scop revizuirea și modificarea cadrului normativ actual în vederea ajustării listei de produse foste în folosință ce cad sub interdicția de import și comercializare.

Activitatea privind distribuirea/comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova, a mărfurilor de uz personal folosite, inclusiv importul acestora, este reglementată de prevederile următoarelor acte normative:

Totodată, cerințele și restricțiile specifice față de importul și comercializarea articolelor respective, sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 427/2001 privind importul și comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite, precum și Regulamentul Ministerului Sănătății nr. 4341/2001 privind normele sanitaro-igienice pentru importul şi comercializarea mărfurilor de uz personal folosite (second hand).

În opinia agenților economici din domeniul respectiv, aplicarea prevederilor ce interzic importul, distribuirea cu titlu de ajutor umanitar și/sau comercializarea anumitor categorii de produse foste în folosință, în condițiile prezente ale legislației în vigoare, se constată dificilă, atât din punct de vedere social cât și economic. Încălțămintea uzată, unele categorii de jucării, precum și haine pentru copii, urmare supunerii acestora operațiunilor de spălare, dezinfecție și dezinsecție, fapt confirmat prin certificate/avize corespunzătoare, nu reprezintă risc pentru sănătate și viața populației, ci dimpotrivă datorită prețului scăzut în comparație cu cel al produselor noi, soluționează probleme de ordin economic la achiziționarea acestora.

În cadrul unor reuniuni, au fost expuse argumente cu privire la oportunitatea excluderii barierelor pentru importul unor bunuri folosite pe teritoriul Republicii Moldova, cu indicarea practicii în acest sens a României, Federației Ruse și Republicii Belarus.

Sub egida Ministerului Economiei și Infrastructurii, la fel au fost organizate întruniri cu instituțiile vizate prin competență, iar pe lângă aspectele menționate supra, au mai fost abordate subiecte ce țin de evaziunea fiscală și comerțul neautorizat cu mărfuri second-hand.

Potrivit proiectului, noile amendamente interzic comercializarea, inclusiv importul, precum și distribuirea gratuită cu titlu de ajutor umanitar a următoarelor categorii de mărfuri de uz personal folosite: lenjerie de corp pentru toate vârstele; ciorapi; stratul I de îmbrăcăminte (contact nemijlocit cu pielea) pentru copii mai mici de 36 de luni; jucării moi al căror conținut poate dezvolta apariția microorganismelor; jucării, utilizarea cărora, implică introducerea acestora în cavitatea bucală; suzete și tetine; biberoane; articole pentru stimularea dentiției; articole de igienă personală.

Paralel, se va permite însă, comercializarea, inclusiv importul, precum și distribuirea gratuită cu titlu de ajutor umanitar a articolelor de încălțăminte uzată, îmbrăcăminte, articolelor textile și jucăriilor folosite altele decît cele menționate mai sus, numai în cazul în care acestea au fost supuse operaţiunilor de spălare, dezinfecţie şi dezinsecţie, certificate prin documente eliberate de instituţii abilitate din ţara de export sau de origine, distinct pentru fiecare lot.

Începând cu 1 ianuarie 2019, comercializarea articolelor de încălțăminte uzată, îmbrăcăminte, articolelor textile și jucăriilor folosite, altele decât cele prevăzute în pct. 1 al HG nr. 427/2001, se va efectua doar în unități comerciale specializate și piețe de mărfuri second hand, create în condiţiile art.12 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.

Se interzice comercializarea mărfurilor importate cu titlu de ajutor umanitar, cu excepția cazurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 663/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recepționare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova.

La solicitarea organelor de control și cumpărătorilor, comerciantul va asigura accesul acestora, la toate actele în baza cărora este desfășurată activitatea sa, precum și documentele ce confirmă originea și inofensivitatea mărfurilor de uz personal folosite.

Termenul limită propus pentru comentarii este 06.10.2017.
Proiectul și nota informativă le puteți accesa aici.

Ministerul Economiei, a prezentat spre dezbateri publice proiectul de modificare a Hotărârii de Guvern nr.427 din 07.06.2001 privind importul şi comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite.

Prezentul proiect are drept scop revizuirea și modificarea cadrului normativ actual în vederea ajustării listei de produse foste în folosință ce cad sub interdicția de import și comercializare.

Activitatea privind distribuirea/comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova, a mărfurilor de uz personal folosite, inclusiv importul acestora, este reglementată de prevederile următoarelor acte normative:

Totodată, cerințele și restricțiile specifice față de importul și comercializarea articolelor respective, sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 427/2001 privind importul și comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite, precum și Regulamentul Ministerului Sănătății nr. 4341/2001 privind normele sanitaro-igienice pentru importul şi comercializarea mărfurilor de uz personal folosite (second hand).

În opinia agenților economici din domeniul respectiv, aplicarea prevederilor ce interzic importul, distribuirea cu titlu de ajutor umanitar și/sau comercializarea anumitor categorii de produse foste în folosință, în condițiile prezente ale legislației în vigoare, se constată dificilă, atât din punct de vedere social cât și economic. Încălțămintea uzată, unele categorii de jucării, precum și haine pentru copii, urmare supunerii acestora operațiunilor de spălare, dezinfecție și dezinsecție, fapt confirmat prin certificate/avize corespunzătoare, nu reprezintă risc pentru sănătate și viața populației, ci dimpotrivă datorită prețului scăzut în comparație cu cel al produselor noi, soluționează probleme de ordin economic la achiziționarea acestora.

În cadrul unor reuniuni, au fost expuse argumente cu privire la oportunitatea excluderii barierelor pentru importul unor bunuri folosite pe teritoriul Republicii Moldova, cu indicarea practicii în acest sens a României, Federației Ruse și Republicii Belarus.

Sub egida Ministerului Economiei și Infrastructurii, la fel au fost organizate întruniri cu instituțiile vizate prin competență, iar pe lângă aspectele menționate supra, au mai fost abordate subiecte ce țin de evaziunea fiscală și comerțul neautorizat cu mărfuri second-hand.

Potrivit proiectului, noile amendamente interzic comercializarea, inclusiv importul, precum și distribuirea gratuită cu titlu de ajutor umanitar a următoarelor categorii de mărfuri de uz personal folosite: lenjerie de corp pentru toate vârstele; ciorapi; stratul I de îmbrăcăminte (contact nemijlocit cu pielea) pentru copii mai mici de 36 de luni; jucării moi al căror conținut poate dezvolta apariția microorganismelor; jucării, utilizarea cărora, implică introducerea acestora în cavitatea bucală; suzete și tetine; biberoane; articole pentru stimularea dentiției; articole de igienă personală.

Paralel, se va permite însă, comercializarea, inclusiv importul, precum și distribuirea gratuită cu titlu de ajutor umanitar a articolelor de încălțăminte uzată, îmbrăcăminte, articolelor textile și jucăriilor folosite altele decît cele menționate mai sus, numai în cazul în care acestea au fost supuse operaţiunilor de spălare, dezinfecţie şi dezinsecţie, certificate prin documente eliberate de instituţii abilitate din ţara de export sau de origine, distinct pentru fiecare lot.

Începând cu 1 ianuarie 2019, comercializarea articolelor de încălțăminte uzată, îmbrăcăminte, articolelor textile și jucăriilor folosite, altele decât cele prevăzute în pct. 1 al HG nr. 427/2001, se va efectua doar în unități comerciale specializate și piețe de mărfuri second hand, create în condiţiile art.12 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.

Se interzice comercializarea mărfurilor importate cu titlu de ajutor umanitar, cu excepția cazurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 663/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recepționare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova.

La solicitarea organelor de control și cumpărătorilor, comerciantul va asigura accesul acestora, la toate actele în baza cărora este desfășurată activitatea sa, precum și documentele ce confirmă originea și inofensivitatea mărfurilor de uz personal folosite.

Termenul limită propus pentru comentarii este 06.10.2017.
Proiectul și nota informativă le puteți accesa aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...