37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noțiuni și reguli noi privind comerțul interior. Află ce sa modificat!

Noțiuni și reguli noi privind comerțul interior. Află ce sa modificat!

21.07.20165.166 views

2

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din data de 19 iulie, a fost publicată Legea nr. 153 din 01.07.2016, prin care au fost modificate și completate mai multe acte legislative.

Una din legile modificate și completate este Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, în care au fost introduse noțiuni noi precum: „comerţ cash and carry", „comerţ ambulant", „unitate de alimentaţie publică", „loc de vânzare", „unităţi mobile și resursă informaţională în domeniul comerțului". Totodată, au fost excluse noțiunile „comerţ combinat", „serviciu de alimentaţie publică" şi „autorizaţie de funcţionare". Noțiunile „ghişeu unic", „activitate de comerţ" și „comerciant", au suferit modificări și vor avea un nou cuprins.

Articolul 7 „Formele de desfășurare a comerțului", va avea un nou cuprins. Potrivit aliniatului (1), formele principale ale comerțului sunt: comerțul cu ridicata, comerțul cu amănuntul, comerțul cash and carry și serviciile comerciale, inclusiv alimentația publică. Anterior lipsea forma de comerț cash and carry.

Totodată articolele 14-17 vor avea un nou cuprins și noi denumiri. Respectiv articolul 14 „Autorizarea desfășurării activităților de comerț" se va numi „Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ", articolul 15 „Eliberarea autorizației de funcționare" se va numi „Cerinţe față de notificarea privind inițierea activităţii de comerţ", articolul 16 „Refuzul de eliberare a autorizației de funcționare" se va numi „Recepţionarea notificării", iar articolul 17 „Retragerea autorizației de funcționare" se va numi „Verificarea corectitudinii datelor şi respectării cerinţelor de desfăşurare a activităţilor de comerţ".

În conformitate cu aceste modificări, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ nu va fi nevoie de autorizare de la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întâi sau a municipiului Chişinău în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv, cum era anterior, dar comerciantul are dreptul să desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, în cazul activităţilor de comerţ, altele decât cele stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4, din lege. În cazul activităţilor prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4, precum şi în cazul comerţului ambulant, comerciantul este obligat să depună notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ cu cel puţin 15 zile lucrătoare până la iniţierea activităţii.

Capitolul IV „Organizarea activităţilor de comerţ" și Capitolul V „Reguli generale de comercializare a produselor şi serviciilor" au fost completate cu articole noi. Respectiv, capitolul IV a fost completat cu articolele 171-179, în care sunt descrise prevederi privind respectarea legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor la desfăşurarea activităţii de comerţ, respectarea legislaţiei în domeniul sanitar la desfăşurarea activităţii de comerţ, durata desfăşurării activităţii de comerţ, suspendarea (limitarea) activității de comerț, încetarea activităţii de comerţ, taxe, resursa informațională în domeniul comerțului. Capitolul V a fost completat cu articolele 212-216, care conțin prevederi privind regimul de lucru, comerţul ambulant, cerinţe de pregătire profesională şi sănătate, activitatea de comerţ în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare și protecţia populaţiei împotriva zgomotului şi a vibraţiei la desfăşurarea activităţii de comerţ.

Capitolul VI „Controlul și răspunderea în comerț" a fost abrogat.

Completări a suferit și articolul 273 din Codul contravenţional, care a fost completat cu punctul 51), potrivit căruia, solicitarea/încasarea de la furnizor a plăţilor pentru serviciile care nu sînt incluse în costul de achiziţie al produselor (taxe de raft, costuri pentru extinderea reţelei de distribuţie/amenajare a suprafeţei de vînzare, costuri pentru publicitate şi pentru promovarea produselor) se sancționează, comerciantul, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale în cazul persoanei fizice sau cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale în cazul persoanei juridice.

Totodată, conform punctelor noi 14)-16), se va sancționa și:

 • depăşirea normativelor admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
 • desfăşurarea activităţii de comerţ în locuri sau în zone în cadrul cărora, conform legislaţiei şi/sau regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local, aceasta este interzisă și se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
 • necorespunderea unității comerciale cu datele indicate în notificarea depusă privind inițierea activității de comerț se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.

În acest context, modificări și completări au suferit Legea nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova și altele.

Prezenta lege intră în vigoare la data de 19 iulie 2016, data publicării, cu excepţia prevederilor privind resursa informaţională în domeniul comerțului, care se aplică odată cu crearea acesteia.

În Monitorul Oficial din data de 19 iulie, a fost publicată Legea nr. 153 din 01.07.2016, prin care au fost modificate și completate mai multe acte legislative.

Una din legile modificate și completate este Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, în care au fost introduse noțiuni noi precum: „comerţ cash and carry", „comerţ ambulant", „unitate de alimentaţie publică", „loc de vânzare", „unităţi mobile și resursă informaţională în domeniul comerțului". Totodată, au fost excluse noțiunile „comerţ combinat", „serviciu de alimentaţie publică" şi „autorizaţie de funcţionare". Noțiunile „ghişeu unic", „activitate de comerţ" și „comerciant", au suferit modificări și vor avea un nou cuprins.

Articolul 7 „Formele de desfășurare a comerțului", va avea un nou cuprins. Potrivit aliniatului (1), formele principale ale comerțului sunt: comerțul cu ridicata, comerțul cu amănuntul, comerțul cash and carry și serviciile comerciale, inclusiv alimentația publică. Anterior lipsea forma de comerț cash and carry.

Totodată articolele 14-17 vor avea un nou cuprins și noi denumiri. Respectiv articolul 14 „Autorizarea desfășurării activităților de comerț" se va numi „Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ", articolul 15 „Eliberarea autorizației de funcționare" se va numi „Cerinţe față de notificarea privind inițierea activităţii de comerţ", articolul 16 „Refuzul de eliberare a autorizației de funcționare" se va numi „Recepţionarea notificării", iar articolul 17 „Retragerea autorizației de funcționare" se va numi „Verificarea corectitudinii datelor şi respectării cerinţelor de desfăşurare a activităţilor de comerţ".

În conformitate cu aceste modificări, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ nu va fi nevoie de autorizare de la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întâi sau a municipiului Chişinău în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv, cum era anterior, dar comerciantul are dreptul să desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, în cazul activităţilor de comerţ, altele decât cele stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4, din lege. În cazul activităţilor prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4, precum şi în cazul comerţului ambulant, comerciantul este obligat să depună notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ cu cel puţin 15 zile lucrătoare până la iniţierea activităţii.

Capitolul IV „Organizarea activităţilor de comerţ" și Capitolul V „Reguli generale de comercializare a produselor şi serviciilor" au fost completate cu articole noi. Respectiv, capitolul IV a fost completat cu articolele 171-179, în care sunt descrise prevederi privind respectarea legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor la desfăşurarea activităţii de comerţ, respectarea legislaţiei în domeniul sanitar la desfăşurarea activităţii de comerţ, durata desfăşurării activităţii de comerţ, suspendarea (limitarea) activității de comerț, încetarea activităţii de comerţ, taxe, resursa informațională în domeniul comerțului. Capitolul V a fost completat cu articolele 212-216, care conțin prevederi privind regimul de lucru, comerţul ambulant, cerinţe de pregătire profesională şi sănătate, activitatea de comerţ în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare și protecţia populaţiei împotriva zgomotului şi a vibraţiei la desfăşurarea activităţii de comerţ.

Capitolul VI „Controlul și răspunderea în comerț" a fost abrogat.

Completări a suferit și articolul 273 din Codul contravenţional, care a fost completat cu punctul 51), potrivit căruia, solicitarea/încasarea de la furnizor a plăţilor pentru serviciile care nu sînt incluse în costul de achiziţie al produselor (taxe de raft, costuri pentru extinderea reţelei de distribuţie/amenajare a suprafeţei de vînzare, costuri pentru publicitate şi pentru promovarea produselor) se sancționează, comerciantul, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale în cazul persoanei fizice sau cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale în cazul persoanei juridice.

Totodată, conform punctelor noi 14)-16), se va sancționa și:

 • depăşirea normativelor admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
 • desfăşurarea activităţii de comerţ în locuri sau în zone în cadrul cărora, conform legislaţiei şi/sau regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local, aceasta este interzisă și se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
 • necorespunderea unității comerciale cu datele indicate în notificarea depusă privind inițierea activității de comerț se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.

În acest context, modificări și completări au suferit Legea nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova și altele.

Prezenta lege intră în vigoare la data de 19 iulie 2016, data publicării, cu excepţia prevederilor privind resursa informaţională în domeniul comerțului, care se aplică odată cu crearea acesteia.

Comentarii

 1. purcel sergiu spune:

  Ce acte sunt nevoie pt primarie de depus pt activitate de comert ca patentar cu legislatia noua privind notificarii

 2. Rosca Vlad spune:

  Am inteles ca modificarile de la articolul 273 Cod contraventional, si anume introducerea amenzilor in conformitate cu p.5(1) se vor aplica doar in cazul solicitarii acestor plati de la furnizorii de produse agroalimentare usor perisabile, adica cu referire la art 21(1) din Legea comertului interior.
  Exista si alte intelegeri in acest sens?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...