37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nerezidenţii vor prezenta formularul aferent activităţii şi veniturilor lor

Nerezidenţii vor prezenta formularul aferent activităţii şi veniturilor lor

27.04.20171.329 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 25. 04.2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69 din 20.04.2017 cu privire la aprobarea și modul de completare a formularelor tip Darea de seamă Forma NER-16

Acest formular a fost aprobat în scopul executării prevederilor art.76 din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947), prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69 din 20.04.2017 

Nerezidenții vor prezenta formularul-tip aferent activităţii şi veniturilor lor - Forma NER-16 „Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia". 

Este de menționat faptul că anterior formularul NER-16 a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 5 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial din 8 iulie 2016. Această hotarîre urmează a fi anulată.

Prin urmare formele și modul de completare acestor formulare nu a suferit modificări semnificative,cu exepția secțiunii a IV a modului de completare pozitia K3. Va recomandăm să faceți cunoștință in detaliu cu acest ordin. 

Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova și veniturile obţinute de către aceştia se va prezinta de către:
a)reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente;
b) persoanele juridice nerezidente, care obţin venit din activitatea desfăşurată în Republica Moldova de la alte persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, dacă asemenea venituri nu sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.

Această dare de seamă se va prezinta organului fiscal în termenul stabilit la art. 76 din Codul fiscal. În cazul încheierii activităţii în Republica Moldova pe parcursul anului de gestiune, nerezidenţii care au reprezentanţă în Republica Moldova sunt obligaţi să prezinte darea de seamă, în termen de 10 zile, conform art. 76 alin. (4) din Codul fiscal. De asemenea, nerezidenţii, persoane juridice, menţionaţi la art. 74 alin. (4) din Codul fiscal sunt obligaţi să prezinte de sine stătător darea de seamă în termen de 3 zile de la încheierea activităţii în Republica Moldova. Perioada fiscală constituie anul fiscal sau o altă perioadă din anul fiscal, pentru care reprezentanţa urmează să prezinte sau a prezentat darea de seamă.

În darea de seamă menționată se va reflecta suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, transferată de către reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente, conform art. 76 din Codul fiscal, precum şi suma veniturilor obţinută de către persoanele juridice nerezidente, care obţin venit din activitatea desfăşurată în Republica Moldova de la alte persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, dacă asemenea venituri nu sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente, conform art.71 din Codul fiscal.

Darea de seamă va putea fi completată atât pe suport de hârtie, cât şi în formă electronică. La completarea Dării de seamă pe suport de hârtie corectări nu se vor admite, iar la poziţiile care nu se completează se va indica semnul „-". Corectarea informaţiei în darea de seamă se va efectua prin depunerea dărilor de seamă corectate, în modul şi în termenul prevăzut la art. 188 din Codul fiscal. Darea de seamă prezentată în formă electronică se va completa utilizând resursele informaţionale disponibile în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, în modul stabilit. Darea de seamă se va semna de către administratorul nerezidentului sau reprezentantul său autorizat, indicând data prezentării acesteia.

Primirea formularul-tip Forma NER-16 pe suport de hârtie se va confirma de organul fiscal prin ştampila cu antet şi semnătura inspectorului fiscal, iar în cazul celei electronice - prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat prin recepţionarea recipisei în modul prevăzut la art. 187 din Codul fiscal.

În Monitorul Oficial din 25. 04.2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69 din 20.04.2017 cu privire la aprobarea și modul de completare a formularelor tip Darea de seamă Forma NER-16

Acest formular a fost aprobat în scopul executării prevederilor art.76 din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947), prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69 din 20.04.2017 

Nerezidenții vor prezenta formularul-tip aferent activităţii şi veniturilor lor - Forma NER-16 „Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia". 

Este de menționat faptul că anterior formularul NER-16 a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 5 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial din 8 iulie 2016. Această hotarîre urmează a fi anulată.

Prin urmare formele și modul de completare acestor formulare nu a suferit modificări semnificative,cu exepția secțiunii a IV a modului de completare pozitia K3. Va recomandăm să faceți cunoștință in detaliu cu acest ordin. 

Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova și veniturile obţinute de către aceştia se va prezinta de către:
a)reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente;
b) persoanele juridice nerezidente, care obţin venit din activitatea desfăşurată în Republica Moldova de la alte persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, dacă asemenea venituri nu sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.

Această dare de seamă se va prezinta organului fiscal în termenul stabilit la art. 76 din Codul fiscal. În cazul încheierii activităţii în Republica Moldova pe parcursul anului de gestiune, nerezidenţii care au reprezentanţă în Republica Moldova sunt obligaţi să prezinte darea de seamă, în termen de 10 zile, conform art. 76 alin. (4) din Codul fiscal. De asemenea, nerezidenţii, persoane juridice, menţionaţi la art. 74 alin. (4) din Codul fiscal sunt obligaţi să prezinte de sine stătător darea de seamă în termen de 3 zile de la încheierea activităţii în Republica Moldova. Perioada fiscală constituie anul fiscal sau o altă perioadă din anul fiscal, pentru care reprezentanţa urmează să prezinte sau a prezentat darea de seamă.

În darea de seamă menționată se va reflecta suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, transferată de către reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente, conform art. 76 din Codul fiscal, precum şi suma veniturilor obţinută de către persoanele juridice nerezidente, care obţin venit din activitatea desfăşurată în Republica Moldova de la alte persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, dacă asemenea venituri nu sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente, conform art.71 din Codul fiscal.

Darea de seamă va putea fi completată atât pe suport de hârtie, cât şi în formă electronică. La completarea Dării de seamă pe suport de hârtie corectări nu se vor admite, iar la poziţiile care nu se completează se va indica semnul „-". Corectarea informaţiei în darea de seamă se va efectua prin depunerea dărilor de seamă corectate, în modul şi în termenul prevăzut la art. 188 din Codul fiscal. Darea de seamă prezentată în formă electronică se va completa utilizând resursele informaţionale disponibile în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, în modul stabilit. Darea de seamă se va semna de către administratorul nerezidentului sau reprezentantul său autorizat, indicând data prezentării acesteia.

Primirea formularul-tip Forma NER-16 pe suport de hârtie se va confirma de organul fiscal prin ştampila cu antet şi semnătura inspectorului fiscal, iar în cazul celei electronice - prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat prin recepţionarea recipisei în modul prevăzut la art. 187 din Codul fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...