37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Neachitarea la timp a salariului. Cine răspunde și ce sancțiuni riscă

Neachitarea la timp a salariului. Cine răspunde și ce sancțiuni riscă

20.07.20171.129 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Neachitarea la timp a salariilor se pedepsește, iar salariații au dreptul la compensarea pierderilor suportate din cauza că nu și-au primit banii la timp.

Codul muncii prevede că salariul se plăteşte periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei împuternicite de către acesta, în baza unei procuri autentificate, la locul de muncă al salariatului, în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv sau individual de muncă, dar:

  • nu mai rar decât de două ori pe lună, pentru salariaţii remuneraţi pe unitate de timp sau în acord;
  • nu mai rar decât o dată pe lună, pentru salariaţii remuneraţi în baza salariilor lunare ale funcţiei.

Documentul mai prevede că, compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului se efectuează prin indexarea obligatorie şi în mărime deplină a sumei salariului calculat dacă reţinerea acestuia a constituit cel puţin o lună calendaristică de la data stabilită pentru achitare. Compensarea se efectuează separat pentru fiecare lună, prin majorarea salariului în conformitate cu coeficientul inflaţiei calculat în modul stabilit.

În același timp, Codul contravențional prevede că încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie, se sancţionează cu:

  • amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, adică între 1.500 și 3.000 de lei;
  • amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere - între 3.000 și 6.000 de lei;
  • amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice - între 6.000 și 9.000 de lei.

Codul muncii mai stipulează că, în cazurile în care la conturile curente şi de decontare ale unităţilor există mijloacele respective şi documentele necesare în vederea primirii banilor pentru plata salariilor au fost prezentate în termen, iar băncile nu asigură clientela cu numerar, acestea plătesc, din contul mijloacelor proprii, o penalitate în mărime de 0,2 la sută din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere. Totodată, persoanele cu funcţie de răspundere din bănci, autorităţi publice şi unităţi, vinovate de neachitarea la timp a salariilor, poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală.

În cazul în care angajații nu primesc salariile la timp, iar explicațiile oferite de angajatori nu îi mulțumesc ei se pot adresa cu o petiție către Inspecția Teritorială a Muncii. Aceasta va efectua controale la întreprindere și va stabili toate circumstanțele. În cazul în care va depista abateri de la legislație va obliga întreprinderea să achite restanțele la salarii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...