37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Încetarea şi suspendarea activităţii de comerţ. Ce prevede legislația

Încetarea şi suspendarea activităţii de comerţ. Ce prevede legislația

17.11.20171.574 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform "Ghidului pentru comercianți și APL - Notificarea activității de comerț", activitatea de comerț încetează în temeiul deciziei instanței de judecată, la cererea:

 • organului de control (lista organelor cu drept în efectuarea controlului este stabilită de Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător), în cazul în care, în cadrul controalelor efectuate de organul respectiv, se stabilește că comerciantul a admis, pentru a treia dată consecutiv, una sau mai multe încălcări, care au fost comise și constatate anterior, și care nu au fost înlăturate de comerciant;
 • autorității administrației publice locale - în cazul în care autoritatea administrației publice locale a emis în adresa comerciantului, de 2 ori consecutiv, prescripții privind înlăturarea încălcărilor constatate, iar comerciantul nu a înlăturat încălcările în cauză;
 • persoanelor fizice și juridice, în următoarele cazuri:
  - comerciantul încalcă interdicțiile și cerințele privind desfășurarea activității de comerț în localitatea respectivă, stabilite de Regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă;
  - comerciantul încalcă cerințele și interdicțiile privind regimul de lucru (orarul de funcționare), stabilite de Regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă;
  - comerciantul încalcă limitele maxime admise ale nivelului zgomotului și al vibrației, aprobate de Guvern.

Cazurile în care autoritățile publice locale prescrie comerciantului înlăturarea încălcărilor

APL va prescrie comerciantului înlăturarea încălcărilor constatate, dacă:

 • comerciantul desfășoară o anumită formă a activității de comerț care este interzisă de actele legislative în vigoare și/sau de Regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă;
 • comerciantul comercializează anumite bunuri sau servicii care sunt interzise de actele legislative în vigoare și/sau de Regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă;
 • desfășurarea activității de comerț în cadrul unității comerciale contravine deciziilor autorității administrației publice locale privind restricțiile la amplasarea unităților ce practică jocuri de noroc, emise în conformitate cu Legea cu privire la jocurile de noroc - în cazul desfășurării activității de comerț ce țin de jocurile de noroc;
 • comercializarea producției alcoolice în cazul în care contravine Legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice;
 • comerciantul nu respectă cerințele și interdicțiile privind regimul de lucru (orarul de funcționare) stabilite de prezenta lege și/sau de Regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă;
 • comerciantul nu achitată plata de notificare în termen de 15 zile de la data notificării;
 • datele indicate în notificarea privind inițierea activității de comerț sau anexele depuse de comerciant sunt eronate;
 • comerciantul încalcă limitele maxime admise ale nivelului zgomotului și al vibrației, aprobate de Guvern.

Comerciantul nu a înlăturat încălcările. Ce se întâmplă?

Dacă încălcările respective nu sunt înlăturate în urma prescripției emise de autoritatea administrației publice locale de două ori consecutiv, autoritatea administrației publice locale inițiază încetarea activității de comerț.

Activitatea de comerț încetează în temeiul deciziei instanței de judecată, la cererea autorității administrației publice locale  în cazul în care autoritatea administrației publice locale a emis în adresa comerciantului, de două ori consecutiv, prescripții privind înlăturarea încălcărilor constatate, iar comerciantul nu a înlăturat încălcările în cauză.

APL dispune încetarea a activității de comerț în temeiul actului de constatare, întocmit la fața locului de autoritatea administrației publice locale, privind stabilirea faptului de lichidare a unității comerciale sau a întreprinderii.

Încetarea activității de comerț la cererea comerciantului

Începând cu data depunerii notificării de încetare de către comerciant. De la data depunerii notificării privind încetarea activității de comerț, comerciantul nu este în drept să desfășoare activități de comerț în cadrul unității comerciale în cauză, precum şi nu va achita taxa stabilită pentru unitatea comercială în cauză.

Informarea comerciantului despre suspendarea și încetarea activităţii

Instanța de judecată și autoritățile care emit decizii de suspendare sau încetare a activității de întreprinzător sunt obligate să remită deciziile în cauză comerciantului la data emiterii deciziei.

Resursa Informațională "e-Comerț interior"

Autoritățile administrației publice locale asigură introducerea și actualizarea datelor privind unitățile comerciale și locurile de vânzare, inclusiv datele din notificările și actele anexate, depuse de comerciant la biroul specializat al autorității administrației publice locale, și deciziile de suspendare sau încetare a activității de comerț emise de autoritățile competente în termen de cel mult trei zile de la data recepționării acestora. Accesul la informațiile privind unitățile comerciale și locurile de vânzare este garantat și gratuit tuturor persoanelor.

Comentarii

Autentificare

Ține-mă minte