37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În primele zece luni 2017, industria a înregistrat o creștere de 3,4%

În primele zece luni 2017, industria a înregistrat o creștere de 3,4%

28.12.2017625 views MEI
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe parcursul perioadei ianuarie-octombrie 2017, producția industriala a crescut cu 3,4% față de perioada similară a anului 2016. Această evoluție se datorează creșterii industriei prelucrătoare (+3,6%).

Printre principalii factori care au influențat dinamizarea sectorului industrial se evidențiază evoluțiile pozitive înregistrate în sectorul agricol, precum şi creșterea cererii interne și externe pentru unele produse industriale cum ar fi: echipamentele electrice, produsele de cauciuc și mase plastice, produsele din lemn şi plută, băuturile alcoolice, în special vinurile din struguri, produsele din fructe şi legume, produsele din carne, produsele farmaceutice, articolele de îmbrăcăminte, mobila etc.

În același timp, asemenea factori precum competitivitatea redusă a unor produse moldovenești, exportul materiei prime agricole, saturarea pieței interne cu produse din import, au influențat descreșterea producției la o serie de produse, inclusiv: produsele din tutun, unele articole textile, uleiurile și grăsimile, produsele din hârtie, etc.

În luna octombrie 2017 volumul producției industriale a crescut cu 9,9% faţă de octombrie 2016. Creșteri impunătoare în luna octombrie au marcat asemenea ramuri ale industriei prelucrătoare precum sunt: prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (creștere de peste 2 ori), fabricarea produselor farmaceutice (creștere de circa 2,1 ori), fabricarea echipamentelor electrice (+65,7%), prelucrarea lemnului (+45%), fabricarea mobilei (+30,4%), fabricarea sticlei (+27%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+25,1%).

De asemenea, Industria prelucrătoare a impulsionat evoluția întregului sector industrial din perioada ianuarie-octombrie anului 2017. Această ramură industrială a înregistrat o creștere de 4,3% față de ianuarie-octombrie 2016, contribuind cu 3,6% la majorarea IPI. Industriei prelucrătoare îi revine circa 84,3% din volumul total al producției fabricate de întreprinderile industriale.

O pondere înaltă din industria prelucrătoare este deținută de industria alimentară (24,5%), care în ianuarie-octombrie 2017 a înregistrat o creștere de 6,8%. Dezvoltarea producției în această ramură a fost determinată de evoluțiile pozitive ale sectorului agricol şi de creşterea cererii faţă de produsele alimentare, în special, pe piaţa internă. La majorarea volumului producţiei industriei alimentare și-a adus un aport esențial creșterile înregistrate la fabricarea sucurilor de fructe și legume (+75,6%), la prelucrarea şi conservarea produselor din carne (+13,2%), fabricarea zahărului şi altor produse alimentare (+14,4%). Unele industrii cum sunt preparatele din fructe şi legume au înregistrat ponderi semnificative la export.

Fabricarea băuturilor alcătuiește 9,4% din volumul total al producţiei industriei prelucrătoare, înregistrând în perioada de referință o creștere de 6,6%. Au fost înregistrate majorări atât la volumul de distilare, rafinare şi mixare a băuturilor alcoolice (+13,9%), cât și la volumul producţiei de vinuri din struguri (+5,1%), având o contribuție totală de 04% la creșterea IPI. Această ramură livrează ponderi importante de produse pe piețele externe, volumul exporturilor majorându-se în perioada respectivă cu 15,2%.

O ramură din ce în ce mai importantă pentru economia naţională devine industria automotive specializată în fabricarea de fire şi cabluri electrice. În perioada analizată, producţia de fire şi cabluri electrice a crescut cu 36,4%, influențând cu 1,5% creşterea IPI, iar exporturile de această producţie s-au majorat cu 36,8%, deținând o pondere de circa 15% în total exporturi. Aceste evoluţii sunt legate de politicile statului de stimulare şi atragere a investitorilor străini în zonele economice libere.

Printre celelalte ramuri ale industriei prelucrătoare în care se atestă o creștere a volumului de producție se evidențiază: fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (+19,4%), prelucrarea lemnului (+17,1%), produsele farmaceutice (+9,7%), industria metalurgică (+5,7%), fabricarea îmbrăcămintei (+4,6%), fabricarea mobilei (+2,3%) etc. Din lista respectivă, pot fi remarcate industriile care dețin o pondere importantă în exporturile moldovenești: îmbrăcămintea și accesorii de îmbrăcăminte cu o cotă de 12% în volumul exporturilor, mobila - 7%, produsele farmaceutice - 3%.

Totodată, industria extractive în ianuarie-octombrie 2017 a continuat trendul negativ. Astfel, volumul producţiei industriei extractive s-a diminuat cu 5,2% faţă de ianuarie-octombrie 2017, contribuind cu -0,2 p.p. asupra IPI. Cel mai probabil, industria extractivă nu și-a revenit deplin după declinul din 2015 și 2016, cauzat de reducerea construcțiilor.

De asemenea, în sectorul energetic, care deţine o pondere de 12% în volumul total al industriei, se înregistrează o stagnare a volumului producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-0,2%). Această evoluție se datorează, în mare parte, diminuării volumului produs și comercializat al energiei electrice și termice, dar și a volumului de apă potabilă livrată populației. Această situație a fost determinată, cel mai probabil, de regimul termic relativ ridicat pentru perioada lunii octombrie, dar și de creșterea prețurilor la serviciile de termoficare, de alimentare cu apă și canalizare, apă caldă din anul curent.

Volumul producţiei energiei electrice în expresie naturală a constituit 633,2 mil. kWh, înregistrând o creştere nesemnificativă de 0,8% față de ianuarie-octombrie 2016. Volumul producţiei energiei termice produse pentru a fi livrată în centrale termice a alcătuit 1 137,1 mii Gcal, ceea ce este cu 1,1% mai puțin.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...