37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În Moldova se planifică crearea unui mecanism de susţinere şi asigurare a durabilităţii financiare pentru organizaţiile neguvernamentale

În Moldova se planifică crearea unui mecanism de susţinere şi asigurare a durabilităţii financiare pentru organizaţiile neguvernamentale

02.03.2018610 views InfoMarket.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. Documentul are scopul de a îmbunătăți cadrul juridic, financiar și instituțional existent, precum și de a asigura condițiile nесеsаrе pentru dezvoltarea continuă а societății civile în Republica Moldova.

Implementarea Strategiei va contribui la promovarea cooperării între societatea civilă și autoritățile publice locale și naționale, va dezvolta mediul legal favorabil pentru funcționarea sectorului asociativ, prin sporirea gradului de transparență.

Totodată, documentul va stabili un mecanism mai clar de monitorizare, va introduce evaluarea intermediară, ajustarea estimărilor financiare şi a surselor de finanțare și va completa indicatorii de progres.

În acelaşi timp, va fi îmbunătățit mecanismul de redistribuire a 2% din veniturile persoanelor fizice în folosul ONG; asigurarea organizațiilor la programe de finanțare; vor fi asigurate modificări la politica bugetar - fiscal ce ţine de introducerea mecanismului de achitare/rambursare a TVA pentru ONG cu statut de utilizare publică, la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, etc.

În prezent, la ministerul Justiţiei sunt înregistrate peste 7950 de organizații obștești, cu excepţia fondurilor, structurilor publice şi private şi a organizaţiilor religioase. Numărul uniunilor obşteşti este necunoscută, deoarece autorităţile locale nu prezintă astfel de informaţii ministerului Justiţiei.

Majoritatea organizaţiilor obşteşti înregistrate - circa 65 la sută - sunt în mun. Chişinău, deşi aici locuiesc doar 25 la sută din populaţia ţării. Potrivit evaluărilor, doar 25 la sută din ONG-uri sunt suficient de active şi elaborează diferite proiecte şi iniţiative.

Unul din motivele numărului mic de ONG-uri active este lipsa finanţării publice şi private a ţării şi lipsa mecanismelor de generare a veniturilor prin acordarea serviciilor. Principalele tipuri de activitate ale ONG-urilor din Moldova sunt: educație și formare, servicii sociale, dezvoltare comunitară, participare civică, sănătate și tineret, cultură.

Aproximativ 83% din veniturile ONG constau din subvenții externe. Cei mai mari donatori externi sunt: UE, USAID, Agenția Suedeză de Cooperare Internațională, Biroul de Cooperare Elvețian, agențiile ONU, ambasadele SUA, Austriei, Britaniei, Germaniei și Slovaciei, Fundația Soros în Moldova, Fondul Est-European, SOIR etc. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...