37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În Moldova, banca care este creditor ipotecar, are dreptul să cedeze sau/şi să gajeze drepturile existente şi viitoare a drepturilor persoanelor terţe fără acordul datornicului ipotecar

În Moldova, banca care este creditor ipotecar, are dreptul să cedeze sau/şi să gajeze drepturile existente şi viitoare a drepturilor persoanelor terţe fără acordul datornicului ipotecar

17.01.20181.168 views InfoMarket.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Acestea sunt prevederile modificărilor la Legea privind ipoteca, care au fost adoptate de Parlament, promulgate de Preşedinte şi au intrat în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit completărilor operate, contractul de ipotecă cedat de bancă, este cedat împreună cu dreptul pentru aplicarea judiciară prealabilă. În acelaşi timp, prin acelaşi proiect de lege, în Codul Civil al Moldovei a fost inclus un nou articol „Cedarea acordului de credit".

Acesta prevede că creditorul poate ceda acordul unui credit bancar băncii cu bordul sau reprezentanţă în Moldova fără acordul altei părţi a creditului. În acelaşi timp, odată cu cedarea acordului creditului bancar, creditorul poate poate ceda parţial sau total alte drepturi accesorii, stabilite în legătură cu obligaţiunile pe acordul creditului bancar, fără acordul altei părţi a acordului sau a persoanelor terţe. Totodată, cesionarului îi revin drepturile şi obligaţiunile care reies din acordul creditului bancar din data schimbării părţilor de acord.

Creditorul initial, este eliberat de obligaţiunile sale, din momentul anunţării sale despre schimbarea părţilor acordului. Partea cedată poate aplica faţă de cesionar orice instrument de apărare, de care putea face uz şi în privinţa creditorului iniţial.

Se stipulează că pentru înaintarea unor drepturi, creditorul cedant anunţă despre cedare altă parte a acordului şi persoanele terţe, care stabilesc asigurarea altor drepturi accesorii legate de asumarea obligaţiunilor pe marginea acordului de credit în timp de 10 zile calendaristice din ziua încheierii acordului de cedare, printr-o scrisoare recomandată.

Totodată, acest articol nu este aplicat pentru acordurile care ţin exclusiv de cedarea cerinţelor sau acceptării datoriei, pentru care se pun in aplicare art 556-571 al Codului Civil. În lege este indicat, că cedarea acordului de credit bancar nu poate aduce pierderi drepturilor datornicului.

Din ziua intrării în vigoare a legii, prevederile acesteia sunt aplicate şi pentru operaţiunile întreprinse până la intrarea ei în vigoare, sau a celor care sunt în proces de executare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...