37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În industria Moldovei a fost înregistrată o creștere generală a producției cu 0,9% în 2016, comparativ cu anul precedent

În industria Moldovei a fost înregistrată o creștere generală a producției cu 0,9% în 2016, comparativ cu anul precedent

20.02.201719.306 views Noi.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Acest lucru a fost comunicat de Biroul Național de Statistică (BNM), care a menționat că volumul producției industriale în decembrie 2016 a crescut cu 8,7%, comparativ cu luna decembrie a anului precedent, relatează NOI.md.
Potrivit BNS, în ianuarie-decembrie 2016 indicele producției industriale față de ianuarie-decembrie 2015 a constituit 100,9%. În luna decembrie 2016 față de decembrie 2015 acest indice a marcat 108,7%.
Industria extractivă în ianuarie-decembrie 2016 comparativ cu ianuarie-decembrie 2015 a înregistrat o descreștere a volumului producției cu 15,8%. Industria prelucrătoare în ianuarie-decembrie 2016, comparativ cu aceeași perioada a anului 2015, a înregistrat o creștere a volumului producției cu 1,8%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producție pe țară cu 1,5%.
În ianuarie-decembrie 2016, față de perioada corespunzătoare a anului precedent, industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creștere a volumului de producție cu 1,0% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 0,2%).
Creșterea volumului producției în industria alimentară se datorează creșterii acestuia la activitățile: prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor - cu 48,2%; fabricarea produselor lactate - cu 6,1%; fabricarea produselor de cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase - cu 5,5%; producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne - cu 3,0%; fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie - cu 2,6%.
În același timp, s-au înregistrat reduceri ale volumului de producție la următoarele activități ale industriei alimentare: producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate - cu 35,5%; fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale - cu 14,9%; prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor - cu 11,0%.
În ianuarie-decembrie 2016, față de aceeași perioadă a anului precedent, s-au înregistrat creșteri și la alte activități ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și pluta, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite - cu 50,2%; fabricarea produselor textile - cu 31,8%; fabricarea de mobilă - cu 27,5%; fabricarea hîrtiei și a produselor din hîrtie - cu 21,7%; fabricarea substanțelor și a produselor chimice - cu 17,2%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte - cu 15,1%; tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor - cu 10,1%; industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații - cu 3,9% etc.
Totodată, în perioada de referință au avut loc reduceri ale volumului de producție față de ianuarie-decembrie 2015 la activitățile: fabricarea echipamentelor electrice - cu 17,4%; fabricarea altor produse din minerale nemetalice - cu 9,0%; fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice - cu 7,6%; fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice - cu 5,5%.
În ianuarie-decembrie 2016, față de ianuarie-decembrie 2015, sectorul energetic a înregistrat micșorarea volumului producției cu 1,0%. Descreșterea nivelului producției în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreșterea producției la activitatea producția, transportul și distribuția energiei electrice cu 1,8%.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...