37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În ce condiții are loc inspecția Consiliului Concurenței. Ce trebuie să facă agenții economici

În ce condiții are loc inspecția Consiliului Concurenței. Ce trebuie să facă agenții economici

31.03.2017526 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cazul în care reprezentanții Consiliului Concurenței merg în inspecție la un agent economic, aceștia au dreptul să intre în încăperi, pe terenuri sau în mijloace de transport aflate în proprietatea sau în folosinţa întreprinderii, asociaţiei de întreprinderi sau autorităţilor administraţiei publice. La fel, în cazul unor verificări, inspectorii Consiliului au voie să examineze registre şi orice documente aflate în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei, să ridice sau să obţină copii sau extrase sub orice formă, din registre şi documente, inclusiv să le ridice.

În cazul unei verificări din partea Consiliului Concurenței, reprezentanții autorității au dreptul să sigileze încăperile destinate activităţii întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi, să solicite oricărui reprezentant sau angajat al întreprinderii, al asociaţiei de întreprinderi sau al autorităţii administraţiei publice explicaţii asupra faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei, inclusiv să înregistreze răspunsurile acestora.

Un alt drept al inspectorilor este de a cere ca informaţia aflată în calculator să le fie prezentată într-o formă care ar permite ridicare acesteia. Dacă angajaţii Consiliului Concurenţei cer explicaţii reprezentanţilor sau angajaţilor unei întreprinderi, sau ai unei asociaţii de întreprinderi, acestea pot fi înregistrate sub orice formă. Totodată, întreprinderile, asociaţiile de întreprinderi, autoritățile administraţiei publice au obligaţia să se supună inspecţiei Consiliului Concurenţei, în caz contrar vor fi aplicate sancțiuni în conformitate cu prevederile legale. Împiedicarea sau refuzul de a se supune inspecției sunt sancționate.

Angajaţii Consiliului Concurenţei, autorizaţi să desfăşoare o inspecţie, pot solicita sprijinul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, care sunt obligate să acorde asistenţă. La efectuarea verificărilor pot fi implicați şi experţi în anumite domenii, împuterniciţi de Consiliul Concurenţei.

Inspecțiile se desfășoară între orele 09:00 şi 18:00, în prezenţa persoanei supuse inspecţiei sau a reprezentantului ei. Verificările pot continua şi după ora 18:00, numai cu acordul persoanei supuse inspecţiei sau a reprezentantului ei.

În cazul în care agenții economici nu se conformează legislației concurențiale, sunt sancționați. Conform art. 69 din Legea concurenței, nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor de procedură ale legislaţiei concurenţiale se determină în funcţie de gravitatea şi durata faptei. Nivelul de bază se obţine prin înmulţirea procentului determinat în funcţie de gradul de gravitate cu factorul aferent duratei încălcării. La evaluarea gravităţii încălcării se ţine cont de natura faptei, în special dacă informaţiile solicitate puteau avea impact semnificativ asupra soluţionării cazului aflat în examinare la Consiliul Concurenţei datorită naturii, importanţei şi caracterului util al acestora.

În funcţie de gravitate, faptele se împart în 3 categorii:

  • fapte de gravitate mică: nivelul de bază se stabileşte în cuantum de pînă la 0,15% din cifra totală de afaceri, în sensul art. 67;
  • fapte de gravitate medie: nivelul de bază se stabileşte în cuantum de la 0,15% pînă la 0,25% din cifra totală de afaceri, în sensul art. 67;
  • fapte de gravitate mare: nivelul de bază se stabileşte în cuantum de la 0,25% pînă la 0,45% din cifra totală de afaceri, în sensul art. 67.

La fel, nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor de procedură ale legislaţiei concurenţiale poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% din cuantumul nivelului de bază stabilit în conformitate cu art. 69 pentru fiecare circumstanţă agravantă sau atenuantă constatată.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...