37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenţia întreprinderilor care practică comerţ cu ridicata şi deţinătorilor de patente

În atenţia întreprinderilor care practică comerţ cu ridicata şi deţinătorilor de patente

06.02.20131.076 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

                              În atenţia întreprinderilor care practică comerţ cu ridicata şi deţinătorilor de patente

Ca rezultat al unor proteste şi reclamaţii parvenite din partea deţinătorilor patentei de întreprinzător, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a fost informat că unele întreprinderile care practică comerţ cu ridicata utilizează în scopuri de evaziune fiscală activitatea de întreprinzător în temeiul patentei.

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i s-au adus la cunoştinţă următoarele scheme de evaziune fiscală ale anumitor întreprinderilor care practică comerţ cu ridicata:

  • Reflectarea în documentele primare de livrare (facturi fiscale, facturi de expediţie) a unui preţ al mărfurilor livrate neveridic, semnificativ diminuat faţă de preţul real achitat de către deţinătorul patentei de întreprinzător;
  • Livrarea/comercializarea mărfurilor fără documente de însoţire a mărfii;
  • Documentarea unor livrări fictive către deţinători ai patentei de întreprinzător, care în fapt sunt angajaţi ai întreprinderii, venitul real din comercializarea mărfurilor fiind de facto încasat de către comerciant – angrosişti;

Dat fiind faptul că obiectivul fundamental al SFS constă în promovarea continuă a spiritului de conformare benevolă a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, atenţionăm întreprinderile care practică comerţ cu ridicata că folosirea schemelor respective va declanşa aplicarea de către Serviciul Fiscal de Stat a întregului set de măsuri în vederea sancţionării şi neadmiterii prejudicierii bugetului de stat: iniţierea de controale fiscale, instituirea posturilor fiscale, etc.

Concomitent, se informează deţinătorii patentelor de întreprinzători despre posibilitatea de comunicare la telefonul de încredere al SFS (022) 226749 sau în scris la adresa electronică antifrauda@fisc.md a cazurilor de încălcare a prevederilor legislaţiei în vigoare, contribuind în acest fel la depistarea operativă a acestora şi neadmiterea prejudicierii bugetului de stat.

Prin prisma abordării motivelor acţiunilor de protest a deţinătorilor patentei de întreprinzător din ultima perioadă, considerăm că acestea sunt nefondate şi incorecte, deoarece nu ţin de competenţa SFS. Ne referim aici la Legea Nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, în care conform art. 5 se stipulează că “Ministerul Economiei este organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de elaborarea politicii de stat în domeniul comerţului şi de reglementarea acestui domeniu“, iar art.22 “Controlul din partea statului al activităţilor de comerţ” menţionează expres că “Controlul economico-financiar este exercitat de către Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor şi de colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne“.

Cît priveşte importul de mărfuri, art.133 “Atribuţiile organului fiscal” din Codul fiscal, nu prevede reglementarea declarării şi achitării obligaţiilor vamale.

În temeiul celor expuse, conducerea SFS a contactat Preşedintele Asociaţiei Micului Business, domnul Roşcovanu Eugen, convenind asupra unui plan de acţiuni în comun, privind conlucrarea cu deţinătorii de patente şi identificarea motivelor ce stau la baza nemulţumirii acestora.

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    daca ar fi un document de stricta evidenta prin care s-ar documenta „shpaga” iar aceste cheltuieli s-a recunoaste ca fiind deductibile, sunt sigur ca evaziunea fiscala s-ar reduce cu peste 90 la suta

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...