37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția titularului patentei de întreprinzător

În atenția titularului patentei de întreprinzător

11.02.2016921 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în scopul identificării problemelor aferente procesului de conformare a contribuabililor, educării contribuabililor în spiritul conformării benevole la declararea și la plata obligațiilor fiscale și îmbunătățirii civismului fiscal, înaintării propunerilor și convingerii posibililor evazioniști să-și onoreze obligațiile față de bugetul public național, precum și în vederea excluderii întrebărilor ce apar vis-a-vis de aplicarea prevederilor Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător" în cazul practicării de către titularii de patentă a genurilor de activitate 1.1 „Comerțul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioșcuri (gherete), pavilioane și din autovehicule în piețe și/sau în locuri autorizate de autoritatea administrației publice locale" și 1.2. „Comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone, cu condiția respectării cerințelor sanitar - epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor", comunică următoarele.

Potrivit prevederilor art. 18 din Legea menționată, titularilor patentei li se interzice comercializarea:

 • mărfurilor supuse accizelor;
 • mobilei;
 • aparatelor și utilajelor cu consum de curent electric alternativ sau cu motoare de ardere internă și utilajelor cu termen de garanție stabilit;
 • ușilor și ferestrelor de toate tipurile;
 • parchetului din lemn; - laminatului;
 • cimentului și amestecurilor;
 • pietrei și cărămizii de construcție;
 • nisipului, prundișului, argilei și ghipsului;
 • materialelor de toate tipurile pentru acoperit case și podele;
 • teracotei de toate tipurile;
 • țevilor pentru sisteme de aer condiționat, articolelor pentru construcția rețelei de încălzire, de alimentare cu gaze și cu apă, pentru grupul sanitar și de evacuare a reziduurilor;
 • aparataje sau utilaje cu termen de garanție stabilit;
 • produselor alimentare fabricate și neambalate de producător;
 • apelor minerale naturale bogate în săruri minerale, medicinale, apelor potabile ce conțin reziduu sec solubil total peste 1500 mg/l;
 • citricilor și altor fructe exotice.

Mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător sunt următoarele:

1) mărfuri industriale:
 a) îmbrăcăminte;
 b) încălțăminte;
 c) țesături de toate tipurile;
 d) articole de tricotaj;
 e) articole de galanterie;
 f) articole din tul și draperii;
 g) produse textile, inclusiv de uz personal folosite;
 h) rechizite școlare și de birou;
 i) inventar și atribute pentru jocurile sportive;
 j) articole de parfumerie și cosmetică ne accizate;
 k) mărfuri de uz casnic;
 l) materiale de construcții;
 m) cărți și alte tipărituri;
 n) ziare și alte publicații periodice;
 o) jucării și articole pentru copii;

2) produse alimentare fabricate și ambalate de producător:
 a) cereale și produse de morărit, crupe de toate felurile;
 b) amidon;
 c) produse de cofetărie;
 d) ceaiuri, cu excepția celor medicinale;
 e) mirodenii și aditivi alimentari;
 f) ape minerale naturale, ape potabile și băuturi nealcoolice, îmbuteliate;
 g) sare alimentară;
 h) mărfuri ușor alterabile, comercializate în hale specializate şi utilate conform cerințelor sanitar-epidemiologice de depozitare, păstrare şi comercializare;
 i) fructe și legume în stare proaspătă (neambalate);
 j) fructe și legume prelucrate în mod industrial;
 k) miere de albine și derivatele ei.

Alăturat, aducem la cunoștință că, în temeiul prevederilor articolului 18 alin. (3) din legea menționată, se permite desfășurarea activității de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiția ca veniturile din vânzări ale titularului de patentă să nu depășească 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

În același timp, comunicăm că în baza art.3 alin.(11), începând cu 01.01.2014, se interzice deținerea de către același titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru același gen de activitate desfășurată în același loc.

Concomitent, conform art. 3 alin.(7) lit. a și d) la Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător", titularul patentei este obligat să respecte ordinea stabilită de desfășurare a activității indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecție contra incendiilor, să îndeplinească alte cerințe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfășurarea activității indicate la compartimentul 1 din anexă - Comerțul cu amănuntul, să aibă documentele primare de proveniență a mărfii, după caz, factura fiscală, factura, chitanța de percepere a taxei vamale sau actul de achiziție a mărfurilor și să afișeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde își desfășoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...