37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenţia persoanelor fizice ce iniţiază desfăşurarea activităţii independente în domeniul comerţului cu amănuntul

În atenţia persoanelor fizice ce iniţiază desfăşurarea activităţii independente în domeniul comerţului cu amănuntul

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă unele explicaţii aferente asigurării persoanelor fizice autorizate de organele fiscale să desfăşoare activitate în domeniul comerţului cu amănuntul.

Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016 a operat completări la Codul Fiscal, printre care, şi includerea ca contribuabili persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul.

Măsura are drept scop susţinerea persoanelor fizice în vederea iniţierii de către acestea a propriei afaceri şi reprezentă o treaptă intermediară a afacerii, de la care cetăţeanul urmează să progreseze odată cu dezvoltarea afacerii la formele organizatorico-juridice stabilite de lege, cum ar fi întreprinzători individuali, societăţi cu răspundere limitată, etc. Aceasta înlocuieşte patenta de întreprinzător. Începând cu 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2018 în domeniul comerţului cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător desfăşoară activitate numai persoanele fizice-cetăţeni titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2016, au deţinut patente pentru activităţile specificate la poziţiile 1.1 şi 1.2 din anexa la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

Dat fiind faptul, că completările operate la Codul Fiscal au fost adoptate la aceiaşi dată la care a fost adoptată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.02.2017, la promovarea acesteia nu a existat temei pentru includerea ca categorie nouă de plătitori persoanelor fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul.

În acest context, Casa Naţională de Asigurări Sociale la data de 20.01.2017 a înaintat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru promovare un proiect de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, prin care se propune completarea punctului 1.6 din anexa nr. 3 cu categoria de plătitori „persoane fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul".

Reieşind din faptul că, art. 4 pct. 3) lit. d) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 489-XIV din 08.07.1999, prevede asigurarea obligatorie a persoanele autorizate să desfăşoare activitate independentă şi din prevederile art. 6 alin. (1) al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul şi până la completarea legii menţionate, urmează să se asigure obligatoriu pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 7512 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 (626 lei) lunar.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...