37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția organelor fiscale și contribuabililor ! Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu referire la restituirea impozitului pe venit reținut în plus de la persoanele fizice –cetățeni, comunică următoarele

În atenția organelor fiscale și contribuabililor ! Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu referire la restituirea impozitului pe venit reținut în plus de la persoanele fizice –cetățeni, comunică următoarele

18.07.2014796 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În atenția organelor fiscale și contribuabililor ! Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu referire la restituirea impozitului pe venit reținut în plus de la persoanele fizice –cetățeni, comunică următoarele

Cetățenii, care, urmare a prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit dispun de dreptul de restituire a impozitului pe venit achitat/reținut în plus, vor depune cererile de restituire începând cu 1 aprilie a anului în care a fost constatată suma plătită/reținută în plus, adică imediat după termenul de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit. Restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus se efectuează doar în baza deciziei adoptate de către organul fiscal în raza de deservire a căruia contribuabilul este la evidență.

Cererile de restituire se depun la organul fiscal, în a cărui rază de deservire este înregistrat domiciliul cetățeanului. Totodată, atenționăm asupra faptului că, cetățenii care au domiciliul în localitățile care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova sânt deserviți de către Direcția administrare fiscală Ciocana a Inspectoratului fiscal de stat pe mun. Chișinău, cu excepția celor domiciliați în localitățile mun. Bender și satul Proteagailovca, deserviți de către IFS pe paionul Căușeni.

La cererea de restituire în mod obligator se anexează documentele ce confirmă sumele plătite sau reținute în plus la impozitul pe venit, stipulate în Regulamentul privind restituirea persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reținute în plus, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 770 din 14 septembrie 2011 (Monitorul Oficial nr. 156-159 din 23.09.2011).

Cetățenii , a căror obligații fiscale aferente bunurilor imobiliare sânt duse de către Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor vor prezenta certificatul privind lipsa restanțelor față de buget eliberat de autoritatea publică locală respectivă.

 În caz de necesitate, la depunerea cererii se inițiază un control fiscal. Totodată, cererea de restituire este examinată și pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea controlului, dacă, cumulativ, se respectă următoarele cerinţe:
1.persoana fizică solicită spre restituire o sumă ce nu depăşeşte 1000 de lei. Suma de 1000 de lei se determină cumulativ pe toţi anii solicitaţi spre restituire;
2.suma supraplăţii impozitului pe venit determinată (verificată) de către organul fiscal în baza informaţiei disponibile din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat şi în baza documentelor anexate la cerere coincide cu suma impozitului pe venit solicitată spre restituire de către contribuabil.

În cazul în care persoana beneficiază de restituire a unei sume ce nu depășește cuantumul de 1000 lei și sânt respectate prevederile menționate mai sus, restituirea sumei achitate/reținute în plus la impozitul pe venit se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii (primirii) cererii. În celelalte cazuri, conform cerințelor Codului fiscal, restituirea sumelor plătite/reținute în plus urmează a fi efectuată în termen de 37 de zile din data depunerii cererii.

Persoanele fizice deţinătoare a cheii electronice au posibilitatea să completeze cererea în formă electronică.

Pe lângă cerere contribuabilul va ataşa, după caz, copiile documentelor (scanate) care confirmă provenienţa sumelor plătite sau reţinute în plus la impozitul pe venit, specificate mai sus.

În cazul în care cetățenii se confruntă cu careva probleme ce țin de nerespectarea termenilor de recepționare a cererilor și de restituire a impozitului pe venit, aceștia sânt solicitați să comunice la linia fierbinte a Serviciului Fiscal de Stat 022-22-67-49 sau 022-82-34-08.”

Comentarii

  1. Ana spune:

    Foarte utila informatia,multumim Contabilsef!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...