37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția contribuabililor! Precizare cu privire la tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

În atenția contribuabililor! Precizare cu privire la tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

08.07.20141.384 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În atenția contribuabililor! Precizare cu privire la tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

”La data de 20 iunie 2014 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.461 din 16 iunie 2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, care vizează unele aspecte ce se referă la documentele primare cu regim special.

Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, este posibilă de efectuat pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului. Astfel, din lista formularelor, de tipărirea centralizată a cărora este responsabil Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, fac parte următoarele tipuri:

a.Foaie de parcurs pentru autoturisme;
b.Foaie de parcurs pentru autocamioane;
c.Foaie de parcurs pentru autobuze;
d.Chitanță de recepție a plăților fiscale (1-SF);
e.Chitanță de recepție a plăților nefiscale (2-SF);
f.Act de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente;
g.Act de achiziție a mărfurilor;
h.Bon de plată;
i.Borderou de achiziție a laptelui.

Este de menționat că seria și diapazonul de numere pentru formularele menționate sunt atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în mod electronic. Serviciul dat este unul gratuit, fiind o alternativă a comenzii de eliberare a formularelor de documente primare cu regim special, stabilită conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 780 din 18.06.2013. Astfel, entitățile au posibilitatea de a le imprima de sine stătător, fără a fi necesar de a le procura de la organul fiscal. Modalitatea de acordarea a seriei și diapazonului de număr pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecție altele decât factura, factura fiscală și anexele la acestea este stabilită prin Ordinul IFPS nr. 995 din 07 iulie 2014.

Comanda privind eliberarea seriei şi a diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător de către entități a formularelor documentelor primare menționate se prezintă organului fiscal prin accesarea pe portalul www.servicii.fisc.md a sistemului informatic „Comanda on-line a formularelor tipizate”.

Este de remarcat că, pentru excluderea comenzilor nefondate de serie și diapazon de numere pentru formularele tipizate, sistemul va acorda pentru agenții economici deserviți de Direcția Generală Administrarea Marilor Contribuabili un diapazon maxim de 10 000 de formulare, iar, pentru ceilalți agenți economici, un diapazon de 1000 de formulare de fiecare tip per comandă.

Pentru formularele facturii şi facturii fiscale electronice este aplicabil sistemul ”e-Factură”. În cazul livrărilor efectuate subiecților ce nu utilizează factura electronică şi pentru însoțirea transportării mărfurilor, facturile/facturile fiscale, se vor imprima de către furnizorul ce utilizează sistemul ”e-Factură” de sine stătător pe suport pe hârtie cu însemnele de protecție prevăzute de sistemul automatizat „e-Factura”.

Informații cu privire la procedura de comandă a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecție, altele decât factura, factura fiscală și anexele, pot fi obținute prin apelarea Centrului de asistenta a clienților a ÎS „Fiscservinform”, la numărul de telefon 0-22-822222.”

Comentarii

  1. mirc spune:

    Cititi atent HG 294 si nu duceti lumea in eroare.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...