37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenţia contribuabililor plătitori ai TVA!

În atenţia contribuabililor plătitori ai TVA!

29.11.20121.080 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În atenţia contribuabililor plătitori ai TVA!

 

Serviciul Fiscal de Stat anunţă contribuabilii plătitori ai TVA despre implementarea noului formular al Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată (Forma TVA 12) şi a modului de completare a acesteia.

Modificările în cauză, au fost aprobate prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-236 (4272-4274) din 09.11.2012).

Declaraţia privind TVA (Forma TVA12) conţine două anexe care constituie părţi indispensabile ale Declaraţiei privind TVA:

anexa nr.1 Lista facturilor fiscale primite (Forma TVA FACT);

anexa nr.2 Lista facturilor fiscale eliberate (Forma TVA LIVR).

Declaraţia TVA12 cu anexele la ea se va completa, semna şi expedia de către contribuabili ca un document unic, cu respectarea art.187 alin.(21) din Codul fiscal utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Darea de seamă fiscală conform formularului TVA12, se va prezenta începând cu Declaraţia privind TVA perfectată pentru perioada fiscală ianuarie 2013. Mai multe detalii la rubrica: legislaţia fiscală/acte normative/ordine.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...