37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenţia asociaţiilor obşteşti!

În atenţia asociaţiilor obşteşti!

30.11.20123.672 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În atenţia asociaţiilor obşteşti!

 

Ca urmare a numeroaselor interpelări parvenite în adresa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la obligativitatea de utilizare a maşinilor de casă şi control a asociaţiilor obşteşti, comunicăm următoarele:

Conform prevederilor art.1 din legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 „Cu privire la asociaţiile obşteşti”, asociaţia obştească este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin două persoane fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime.

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 contribuabilii sunt obligaţi să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.

Organizaţiile necomerciale cad sub incidenţa art. 2 al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, care stabileşte, că prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor şi birourilor înfiinţate de aceştia, executorilor judecătoreşti, precum şi reprezentanţelor şi filialelor întreprinderilor (organizaţiilor) nerezidente, înregistrate în Republica Moldova (denumite în cele ce urmează entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

Actul normativ de bază care reglementează utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală este Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15 aprilie 2008, ediţie specială; cu modificările ulterioare).

Astfel, punctul 1 al hotărârii menţionate, obligă contribuabilii care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii să efectueze decontările băneşti în numerar cu utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală.

Totodată, punctul 6 al Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (anexa nr. 5 la hotărâre), stabileşte că activităţile, în cadrul cărora se permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea MCC, sunt enumerate în Lista [genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control] anexată la Regulament.

În această ordine de idei, prin lipsa în Lista menţionată a scutirii referitoare la organizaţiile necomerciale, se confirmă obligaţia acestora de a utiliza maşina de casă şi de control cu memorie fiscală la recepţionarea plăţilor în numerar.

Serviciul de presă

Tel. 022 823379

presa@fisc.md

 

Comentarii

 1. Valeriu spune:

  O sa fie necesar eliberarea bonului fiscal la incasarea in numerar a:
  a) taxelor de aderare şi cotizaţiilor;
  b) donaţiilor şi granturilor;
  care sunt surse de formare a proprietăţii asociatiei obstesti?, inclusiv este interesant acest lucru la fondare, cind se colectaza aceste surse?
  Articolul 28. Sursele de formare a proprietatii
  __________
  Legile Republicii Moldova
  837/17.05.96 Lege cu privire la asociaţiile obşteşti //Monitorul Oficial 6/54, 23.01.1997

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...