37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   În atenția antreprenorilor! Au fost majorate mai multe amenzi privind activitatea antreprenorială

În atenția antreprenorilor! Au fost majorate mai multe amenzi privind activitatea antreprenorială

31.10.20165.168 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de vineri, 28 octombrie, a fost publicată Legea nr. 207 din 28.07.2016 prin care a fost modificat și completat Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002. Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

Prin urmare, a fost modificat articolul 64, alineat (2) din Cod, respectiv unitatea convenţională de amendă va fi egală cu 50 de lei. Până acum, aceasta era egală cu 20 lei.

Totodată, au fost modificate mai multe amenzi, printre care și cele care se referă la activitatea de întreprinzător.

Astfel, conform modificării art. 183, încălcarea de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală a tehnicii securităţii, a igienei industriale sau a altor reguli de protecţie a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni sau alte urmări grave, se va pedepsi cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale (anterior amenda era de la 200 la 500 unităţi convenţionale) sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani.

Totodată, conform modificării art.241, cei care vor practica ilegal activitate de întreprinzător, soldată cu obţinerea unui profit în proporţii mari, vor fi pedepsiți cu o amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale (anterior amendă era de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale) sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 200 de ore, iar persoana juridică va fi pedepsită cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale (anterior amenda era de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale) cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Potrivit articolul 2411, cei care vor practica activităţi financiare fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut de legislaţie, vor fi pedepsiți cu amendă în mărime de la 500 la 750 unităţi convenţionale (anterior amenda era de 150 la 400 unităţi convenţionale) sau cu închisoare de până la 3 ani. Aceeaşi acţiune care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari va fi pedepsită cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale (anterior amenda era de la 500 la 1000 unităţi convenţionale) sau cu închisoare de la 2 până la 6 ani.

Conform articolului 244, pentru evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor fie prin includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea unor obiecte impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie plătit depăşeşte 1500 unităţi convenţionale, se va pedepsi cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale (anterior, amenda era de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale) sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se va pedepsei cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale (anterior amenda era de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale) cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari se va pedepsi cu amendă în mărime de la 3350 la 5350 unităţi convenţionale (anterior, amenda era de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale) sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale (anterior amenda era de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale) cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Mai jos, vă prezentăm un tabel cu câteva amenzi modificate:

Articolul din Codul penal

Până la modificare

După modificare

Articolul 242. Pseudoactivitatea de întreprinzător
Pseudoactivitatea de întreprinzător, adică crearea de întreprinderi fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător sau bancară pentru acoperirea genurilor activităţii de întreprinzător ilicite, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice

(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an

(2) Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani

Articolul 2454. Încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacţii cu bunurile societăţii comerciale
(1) Încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau a tranzacţiilor cu conflict de interese în cadrul societăţii comerciale, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani

se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 9000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani

Articolul 2456. Practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară fără licenţă
(1) Practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară fără licenţă, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 2350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 2461. Concurenţa neloială
Orice act de concurenţă neloială, inclusiv:
a) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu întreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industrială sau comercială a unui concurent;
b) răspândirea, în procesul comerţului, de afirmaţii false, care discreditează întreprinderea, produsele sau activitatea de întreprinzător a unui concurent;
c) inducerea în eroare a consumatorului referitor la natura, la modul de fabricare, la caracteristicile, la aptitudinea de întrebuinţare sau la cantitatea mărfurilor concurentului;
d) folosirea denumirii de firmă sau a mărcii comerciale într-o manieră care să producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic;
e) compararea în scopuri publicitare a mărfurilor produse sau comercializate ale unui agent economic cu mărfurile unor alţi agenţi economici

se pedepsesc cu amendă de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

Articolul 2462. Falsificarea şi contrafacerea produselor
(1) Falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop de comercializare fără documente de însoţire, provenienţă, calitate şi conformitate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni, săvârşite în proporţii mari 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

(2) Contrafacerea produselor, adică acţiunile specificate la alin. (1) cu referire la produsele care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni, săvârşite în proporţii mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

Articolul 249. Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale
(1) Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale în proporţii mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale

se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale

(2) Aceeaşi acţiune săvârșită de două sau mai multe persoane

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2500 la 3000 unităţi convenţionale

(3) Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale

În Monitorul Oficial de vineri, 28 octombrie, a fost publicată Legea nr. 207 din 28.07.2016 prin care a fost modificat și completat Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002. Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

Prin urmare, a fost modificat articolul 64, alineat (2) din Cod, respectiv unitatea convenţională de amendă va fi egală cu 50 de lei. Până acum, aceasta era egală cu 20 lei.

Totodată, au fost modificate mai multe amenzi, printre care și cele care se referă la activitatea de întreprinzător.

Astfel, conform modificării art. 183, încălcarea de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală a tehnicii securităţii, a igienei industriale sau a altor reguli de protecţie a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni sau alte urmări grave, se va pedepsi cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale (anterior amenda era de la 200 la 500 unităţi convenţionale) sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani.

Totodată, conform modificării art.241, cei care vor practica ilegal activitate de întreprinzător, soldată cu obţinerea unui profit în proporţii mari, vor fi pedepsiți cu o amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale (anterior amendă era de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale) sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 200 de ore, iar persoana juridică va fi pedepsită cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale (anterior amenda era de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale) cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Potrivit articolul 2411, cei care vor practica activităţi financiare fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut de legislaţie, vor fi pedepsiți cu amendă în mărime de la 500 la 750 unităţi convenţionale (anterior amenda era de 150 la 400 unităţi convenţionale) sau cu închisoare de până la 3 ani. Aceeaşi acţiune care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari va fi pedepsită cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale (anterior amenda era de la 500 la 1000 unităţi convenţionale) sau cu închisoare de la 2 până la 6 ani.

Conform articolului 244, pentru evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor fie prin includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea unor obiecte impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie plătit depăşeşte 1500 unităţi convenţionale, se va pedepsi cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale (anterior, amenda era de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale) sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se va pedepsei cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale (anterior amenda era de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale) cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari se va pedepsi cu amendă în mărime de la 3350 la 5350 unităţi convenţionale (anterior, amenda era de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale) sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale (anterior amenda era de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale) cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Mai jos, vă prezentăm un tabel cu câteva amenzi modificate:

Articolul din Codul penal

Până la modificare

După modificare

Articolul 242. Pseudoactivitatea de întreprinzător
Pseudoactivitatea de întreprinzător, adică crearea de întreprinderi fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător sau bancară pentru acoperirea genurilor activităţii de întreprinzător ilicite, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice

(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an

(2) Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani

Articolul 2454. Încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacţii cu bunurile societăţii comerciale
(1) Încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau a tranzacţiilor cu conflict de interese în cadrul societăţii comerciale, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani

se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 9000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani

Articolul 2456. Practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară fără licenţă
(1) Practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară fără licenţă, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 2350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 2461. Concurenţa neloială
Orice act de concurenţă neloială, inclusiv:
a) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu întreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industrială sau comercială a unui concurent;
b) răspândirea, în procesul comerţului, de afirmaţii false, care discreditează întreprinderea, produsele sau activitatea de întreprinzător a unui concurent;
c) inducerea în eroare a consumatorului referitor la natura, la modul de fabricare, la caracteristicile, la aptitudinea de întrebuinţare sau la cantitatea mărfurilor concurentului;
d) folosirea denumirii de firmă sau a mărcii comerciale într-o manieră care să producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic;
e) compararea în scopuri publicitare a mărfurilor produse sau comercializate ale unui agent economic cu mărfurile unor alţi agenţi economici

se pedepsesc cu amendă de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

Articolul 2462. Falsificarea şi contrafacerea produselor
(1) Falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop de comercializare fără documente de însoţire, provenienţă, calitate şi conformitate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni, săvârşite în proporţii mari 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

(2) Contrafacerea produselor, adică acţiunile specificate la alin. (1) cu referire la produsele care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni, săvârşite în proporţii mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani

Articolul 249. Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale
(1) Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale în proporţii mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale

se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale

(2) Aceeaşi acţiune săvârșită de două sau mai multe persoane

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2500 la 3000 unităţi convenţionale

(3) Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...