37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenţia agenţilor economici

În atenţia agenţilor economici

26.03.20181.626 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Începând cu data 16.03.2018 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 209 din 07.03.2018, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 84-93/242, privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 290 din 19 aprilie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, Casa Naţională de Asigurări Sociale la calcularea sumei mijloacelor băneşti şi numărului biletelor care revin pentru distribuire entităţilor de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi Casa Naţională de Asigurări Sociale, conform listelor elaborate de acestea, va lua în consideraţie cota biletelor de tratament neutilizate în termen la sfârşitul anului de gestiune.

Conform modificărilor Regulamentului, Casa Naţională de Asigurări Sociale păstrează informaţia despre suma contribuţiilor transferate de entitate, şi în cazul în care această sumă nu acoperă preţul biletului în anul respectiv, ea se acumulează până la apariţia dreptului entităţii de a obţine bilet pentru tratament balneosanatorial.

Această modificare va duce la apariţia dreptului entităţii de a obţine bilet de tratament balneosanatorial reieşind din suma cumulativă a contribuţiilor transferate în anii precedenţi până la momentul acoperirii preţului biletului de tratament fără a fi restricţionată în timp.

Punctul 48 din Regulament care prevedea că, biletele se eliberează asiguraţilor care în entitatea respectivă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni înainte de eliberarea biletului, se abrogă începând cu data de 16.03.2018, ceea ce va aduce la majorarea numărului beneficiarilor biletelor de tratament din rândul persoanelor asigurate.

Totodată, menţionăm, că persoanele asigurate, care lucrează prin cumul în mai multe entităţi, beneficiază de bilete de tratament, numai la locul de muncă de bază.

Asiguratul, care îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea biletului în temeiul mai multor acte normative, la alegere, va beneficia de bilet în baza unui singur act, dar nu mai des decât o dată la trei ani calendaristici. În asemenea situaţii, beneficiarul de bilet este obligat, la solicitarea persoanei împuternicite de organizaţia sindicală sau de administraţia entităţii, să prezinte certificate eliberate de celelalte instituţii care confirmă faptul că în ultimii trei ani el nu a beneficiat de bilet prin intermediul instituţiilor respective.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...