37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   N-ai primit salariu timp de 2 luni? Acum îți poți suspenda contractul. Iată ce modificări mai conține noua redacție a Codului muncii

N-ai primit salariu timp de 2 luni? Acum îți poți suspenda contractul. Iată ce modificări mai conține noua redacție a Codului muncii

18.12.2015486 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 decembrie 2015, a fost publicată Legea nr. 205 din 20.11.2015 prin care a fost modificat și completat Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003.

Prin urmare, conform completării articolului 33, aliniat (1), după semnarea contractul colectiv de muncă de către părţi, un exemplar al contractului colectiv de muncă se va remite de către una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la inspecţia teritorială de muncă. Totodată, conform noului text din alin. (7) al aceluiaşi articol, sub incidenţa contractului colectiv de muncă încheiat pe unitate în ansamblu cad salariaţii unităţii, ai filialelor şi ai reprezentanţelor acesteia, care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie contractul colectiv de muncă în numele lor. Anterior era specificat că sub incidența respectivului contract cad toți salariaţii unităţii, ai filialelor şi ai reprezentanţelor acesteia.

Potrivit noului text al articolului 38, alineatul (2), convenţiile colective de nivel ramural şi teritorial intră în vigoare la momentul semnării de către părţi sau la data stabilită în convenţie. Un exemplar al convenţiei colective de nivel ramural sau teritorial se remite de una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Conţinutul contractului individual de muncă de la articolul 49 alin (1), va avea un nou punct, f1 potrivit căruia se va indica denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită (în cazul contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări - art. 312- 316).

Conform modificării art. 53, alin. (1), prin clauza de confidenţialitate părţile vor conveni ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi timp de cel mult 2 ani (anterior era un an) după încetarea acestuia, să nu divulge date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în perioada executării contractului individual de muncă, în condiţiile stabilite de regulamentul intern al unităţii, de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

Se interzice încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în scopul eschivării de la acordarea drepturilor şi garanțiilor prevăzute pentru salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată, iar contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată în lipsa unor temeiuri legale, constatată de Inspectoratul de Stat al Muncii, se va considera încheiat pe durată nedeterminată, conform noilor aliniate (4) și (5) din articolul 54.

Totodată, în art. 55 au mai fost adăugate și alte cauze prin care contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată, și anume:
k1) pentru perioada implementării unui proiect investiţional sau a unui program de asistenţă tehnică şi financiară;
k2) pentru efectuarea unor lucrări legate de majorarea volumului de producţie sau de servicii prestate, al căror caracter temporar (pînă la un an) poate fi argumentat de angajator;
k3) cu persoanele care se angajează la unităţile create pentru o perioada determinată.

A fost completat și articolul 78. Prin urmare, contractul individual de muncă va putea fi suspendat din iniţiativa salariatului în caz de neachitare sau achitare parţială, cel puţin 2 luni consecutive, a salariului sau a altor plăţi obligatorii, iar salariatul va fi obligat să comunice în scris angajatorului data suspendării contractului individual de muncă. Respectiv, angajatorul nu va fi în drept să angajeze alţi salariaţi pentru a-i înlocui pe acei ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din această cauza. Dacă totuși vor fi înlăturate pericolele pentru viaţa sau sănătate sau va fi achitat salariul sau alte plăţi obligatorii sau informării despre transferul acestor plăţi pe cardul bancar, salariatul va fi obligat să-şi reia activitatea de muncă în cel mult 3 zile lucrătoare din acel moment.

Conform noului articol 821, contractul individual de muncă poate înceta, în orice moment, prin acordul scris al părţilor. Totodată, a fost abrogat aliniatul (1) de la art. 83, conform căruia în caz de încetare a contractului individual de muncă pe durată determinată în legătură cu expirarea termenului său, salariatul trebuia să fie înştiinţat în scris de către angajator despre acest fapt cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte.

Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul va avea dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima. În acest caz, angajatorul va fi în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, pînă la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile prezentului cod. Această prevedere a fost introdusă în articolul 85, alin. (4).

Codul a fost completat cu articole noi cum ar fi: articolul 881 „Procedura de concediere în legătură cu transferarea la o altă unitate", articolul 2521 „Garanţii pentru persoanele care educă un copil cu dizabilități" și articolul 261 „Munca prin cumul a conducătorului unităţii de stat, inclusiv  municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat". Totodată, au fost abrogate articolele 373-382 privind funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile, obligaţiile şi răspunderea inspectorilor de muncă.

Aceste modificări intră în vigoare din data de azi, 18 decembrie 2015, data publicării.

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 decembrie 2015, a fost publicată Legea nr. 205 din 20.11.2015 prin care a fost modificat și completat Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003.

Prin urmare, conform completării articolului 33, aliniat (1), după semnarea contractul colectiv de muncă de către părţi, un exemplar al contractului colectiv de muncă se va remite de către una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la inspecţia teritorială de muncă. Totodată, conform noului text din alin. (7) al aceluiaşi articol, sub incidenţa contractului colectiv de muncă încheiat pe unitate în ansamblu cad salariaţii unităţii, ai filialelor şi ai reprezentanţelor acesteia, care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie contractul colectiv de muncă în numele lor. Anterior era specificat că sub incidența respectivului contract cad toți salariaţii unităţii, ai filialelor şi ai reprezentanţelor acesteia.

Potrivit noului text al articolului 38, alineatul (2), convenţiile colective de nivel ramural şi teritorial intră în vigoare la momentul semnării de către părţi sau la data stabilită în convenţie. Un exemplar al convenţiei colective de nivel ramural sau teritorial se remite de una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Conţinutul contractului individual de muncă de la articolul 49 alin (1), va avea un nou punct, f1 potrivit căruia se va indica denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită (în cazul contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări - art. 312- 316).

Conform modificării art. 53, alin. (1), prin clauza de confidenţialitate părţile vor conveni ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi timp de cel mult 2 ani (anterior era un an) după încetarea acestuia, să nu divulge date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în perioada executării contractului individual de muncă, în condiţiile stabilite de regulamentul intern al unităţii, de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

Se interzice încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în scopul eschivării de la acordarea drepturilor şi garanțiilor prevăzute pentru salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată, iar contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată în lipsa unor temeiuri legale, constatată de Inspectoratul de Stat al Muncii, se va considera încheiat pe durată nedeterminată, conform noilor aliniate (4) și (5) din articolul 54.

Totodată, în art. 55 au mai fost adăugate și alte cauze prin care contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată, și anume:
k1) pentru perioada implementării unui proiect investiţional sau a unui program de asistenţă tehnică şi financiară;
k2) pentru efectuarea unor lucrări legate de majorarea volumului de producţie sau de servicii prestate, al căror caracter temporar (pînă la un an) poate fi argumentat de angajator;
k3) cu persoanele care se angajează la unităţile create pentru o perioada determinată.

A fost completat și articolul 78. Prin urmare, contractul individual de muncă va putea fi suspendat din iniţiativa salariatului în caz de neachitare sau achitare parţială, cel puţin 2 luni consecutive, a salariului sau a altor plăţi obligatorii, iar salariatul va fi obligat să comunice în scris angajatorului data suspendării contractului individual de muncă. Respectiv, angajatorul nu va fi în drept să angajeze alţi salariaţi pentru a-i înlocui pe acei ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din această cauza. Dacă totuși vor fi înlăturate pericolele pentru viaţa sau sănătate sau va fi achitat salariul sau alte plăţi obligatorii sau informării despre transferul acestor plăţi pe cardul bancar, salariatul va fi obligat să-şi reia activitatea de muncă în cel mult 3 zile lucrătoare din acel moment.

Conform noului articol 821, contractul individual de muncă poate înceta, în orice moment, prin acordul scris al părţilor. Totodată, a fost abrogat aliniatul (1) de la art. 83, conform căruia în caz de încetare a contractului individual de muncă pe durată determinată în legătură cu expirarea termenului său, salariatul trebuia să fie înştiinţat în scris de către angajator despre acest fapt cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte.

Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul va avea dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima. În acest caz, angajatorul va fi în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, pînă la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile prezentului cod. Această prevedere a fost introdusă în articolul 85, alin. (4).

Codul a fost completat cu articole noi cum ar fi: articolul 881 „Procedura de concediere în legătură cu transferarea la o altă unitate", articolul 2521 „Garanţii pentru persoanele care educă un copil cu dizabilități" și articolul 261 „Munca prin cumul a conducătorului unităţii de stat, inclusiv  municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat". Totodată, au fost abrogate articolele 373-382 privind funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile, obligaţiile şi răspunderea inspectorilor de muncă.

Aceste modificări intră în vigoare din data de azi, 18 decembrie 2015, data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...