37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În 2014 vom avea un salariu de 1,3 ori mai MARE decât acum

În 2014 vom avea un salariu de 1,3 ori mai MARE decât acum

02.08.20111.131 views ECOnomist.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În 2014 vom avea un salariu de 1,3 ori mai MARE decât acum

 

Comitetul Interministerial pentru Planificare Strategică a adoptat cadrul bugetar pe termen mediu (2012-2014). Acest cadru bugetar prezintă estimările prognozei macroeconomice, defineşte cadrul de politici în domeniul bugetar-fiscale şi resursele publice pe termen mediu.

Prognoza macroeconomică pentru anii 2012-2014 prezintă date destul de optimiste. Printre ele se numără creşterea reală a Produsului intern brut (PIB) cu circa 5% anual, un indice al preţurilor de consum mediu anual în descreştere, de la 6,9% - în anul 2012, pînă la 5% către anul 2014, iar rata de schimb leu/dolar: - în limitele medii anuale 11,93-12,0 lei/dolar SUA.

De asemenea este prognozată o majorare a exporturilor cu 12 la sută anual cu o creştere paralelă a importurilor de 10-11 la sută anual.

La capitolul salariu prognoza este de o majorare de 1,3 ori a salariului mediu nominal lunar în perioada anilor 2012-2014, iar la finele lui 2014 salariul mediu nominal lunar va fi de 4400 lei. Fondul de remunerare a muncii se va majora cu peste 1,4 ori, atingînd suma de 32,8 mild. lei sau 29,6% în raport cu PIB, faţă de 28,9% în anul 2010.

În domeniul politicii şi administrări fiscale documentul prevede realizarea unor măsuri de reformă care să contribuie la promovarea investiţiilor şi reducerea distorsiunilor economice, asigurînd în acelaşi timp acumularea veniturilor suplimentare la buget. Măsurile de reforma iniţiază trecerea de la un sistem de facilităţi şi scutiri fiscale către un regim fiscal competitiv, simplu, transparent şi echitabil.

Politicile în domeniul cheltuielilor publice pe termen mediu urmăresc realizarea priorităţilor Programului de guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” şi alte programe şi strategii naţionale, de rînd cu consolidarea managementului resurselor publice.

Cadrul bugetar pe termen mediu reflectă asumarea angajamentului de continuare a reformelor structurale şi măsurilor de ajustare bugetar-fiscală:

- reducerea deficitului bugetar ca pondere PIB de la 1,9% – 2011 pînă la 0,7% - 2014

- cheltuielile curente, ca pondere în PIB, urmează să diminueze de la 33,7% - în 2011 pînă la 31,6% – în 2014

- cheltuielile capitale vor continua să crească în corespundere cu capacităţile consolidate de implementare a proiectelor investiţionale

- cheltuielile de personal în sectorul bugetar urmează să fie plafonate la nivel de 9,5% în PIB

- programele de asistenţă socială mai bine direcţionate pentru a proteja cele mai vulnerabile categorii ale populaţiei

- consolidarea managementului resurselor disponibile în cadrul sectoarelor.

La elaborarea documentului in cauză au contribuit mai multe autorităţi publice şi partenerii sociali, prin intermediul Grupului coordonator CCTM, grupurilor tehnice şi grupurilor sectoriale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...