37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În 2010 cetăţenii străini şi apatrizii vor achita contribuţii de asigurări sociale

În 2010 cetăţenii străini şi apatrizii vor achita contribuţii de asigurări sociale

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În 2010 cetăţenii străini şi apatrizii vor achita contribuţii de asigurări sociale

 

În anul 2010 a fost extinsă obligativitatea achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat pentru toate persoanele, care activează în cîmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cetăţenii străini şi apatrizii.

 

Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, dna Valentina Buliga a prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă prevederile Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2010

 

La eveniment a participat şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale, dna Maria Borta. În alocuţiunea rostită, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a menţionat că veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2010 constituie 8 011 831,7 mii lei, şi sunt în creştere cu 497 652,0 mii lei (sau 6,6%) faţă de veniturile aprobate pentru anul 2009.

Componentul principal al veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul curent rămîn a fi contribuţiile de asigurări sociale de stat, care vor constitui circa 71,5 la sută din suma totală a veniturilor. 

Tariful total al contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru anul 2010 a fost menţinut în cuantum de 29%, din care partea datorată de către angajator constituie 23% şi partea datorată de angajat - 6%.
     
Tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru persoanele angajate în baza contractului individual de muncă în sectorul agricol constituie 22% la fondul de remunerare a muncii, din care 6% vor fi subvenţionate de la bugetul de stat.
     
Contribuţiile de asigurări sociale de stat pentru contribuabilii, ce activează pe cont propriu (fondatori de întreprinderi individuale, avocaţi, notari privaţi) sunt stabilite prin aplicarea unei taxe fixe anuale, indexate anual în funcţie de rata creşterii salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, care în anul 2010 va constitui 4044 lei. Aceeaşi sumă este stabilită şi pentru titularii patentei de întreprinzător. 
     
Persoanele fizice, proprietari de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual, pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale vor achita o taxă fixă anuală în mărime de 996 lei.
     
În anul 2010 a fost extinsă obligativitatea achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat pentru toate persoanele, care activează în cîmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cetăţenii străini şi apatrizii.
    
Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2010 vor fi de 8 274 844,9 mii lei sau cu o creştere de 9,3% faţă de suma cheltuielilor aprobate pe anul 2009.
       
Componentul principal al cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2010 vor rămîne cheltuielile de asigurări sociale de stat, care vor constitui circa 84,4 la sută din suma totală a cheltuielilor şi se estimează la nivel de 6 987 529,6 mii lei sau cu o creştere de circa 6,1% faţă de cheltuielile aprobate pentru anul 2009.
      
Cu începere de la 1 ianuarie 2010 a fost majorat cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului cu 300 lei: pentru I copil va constitui 1700 lei; pentru fiecare copil următor - 2000 lei;  De asemenea, a fost majorat cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, persoanelor asigurate cu 5% sau pînă la 30% din baza de calcul stabilită, dar nu mai puţin de 300 lei; 
     
Pensiile de asigurări sociale şi indemnizaţiile de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale vor fi indexate în anul 2010 cu 4,65%, procent calculat reieşind din prognoza creşterii indicelui preţurilor de consum mediu anual pe anul 2009 de 0,3% şi creşterea salariului nominal mediu lunar de 9,0%. 

Cuantumul ajutorului de deces va constitui în anul curent 1000 de lei sau cu 100 lei mai mult faţă de anul 2009.
     
Din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2010 au fost excluse cheltuielile pentru procurarea biletelor de tratament sanatorial veteranilor. Finanţarea acestora a fost transferată din contul bugetului de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale. 
     
Achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere procurorilor şi judecătorilor se va efectua în anul 2010 în proporţie de 50 la sută din bugetul de stat şi 50 la sută – din bugetul asigurărilor sociale de stat.
     
Menţionăm că transferurile de la bugetul de Stat la bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul curent constituie 2 276 404,6 mii lei.

Comentarii

  1. Artur Morarenco spune:

    În prezent cetăţenii străini şi apatrizii nu trebuie să achite contribuţii de asigurări sociale de stat. Noutatea plasată pe site-ul oficial al CNAS se referă doar la un proiect de lege care ar fi trebuit să introducă aceste schimbări în modul de calculare şi de plată a CAS. Însă acest proiect de lege încă nu a fost aprobat de parlament.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...