37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Moratoriul controalelor de stat a agenților economici se va extinde încă pentru trei luni

Moratoriul controalelor de stat a agenților economici se va extinde încă pentru trei luni

29.06.20161.269 views Noi.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Guvernul preconizează să examineze în cadrul ședinței din 29 iunie a.c. 18 chestiuni, inclusiv remanieri de cadre, informează NOI.md.

Ministerul Economiei, făcînd referire la prevederile Legii privind moratoriul asupra controlului de stat, va propune un proiect de hotărîre cu privire la prelungirea de la 1 iulie a.c., pentru o perioadă de încă 3 luni, a moratoriului asupra controalelor agenților economici.

Ministerul Finanțelor va propune proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea unui nou regulament privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova. Prin adoptarea acestui proiect se va abroga Regulamentul existent, adoptat în anul 2002, care, la rîndul său, a substituit un alt regulament, adoptat în anul 1996.

Ministerul Muncii va propune completarea Anexei nr.1 la Nomenclatorul funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individual deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise. Nomenclatorul se va suplini cu șoferi de auto și camioane, de mărfuri de mare tonaj și autobuze, care efectuează transportarea valorilor. Proiectul respectiv a fost elaborat la propunerea Asociației Patronale «Uniunea Transportatorilor și Drumarilor".

Ministerul Mediului va propune completarea Listei construcţiilor hidrotehnice gestionate de autoritatea administrativă de gestionare a apelor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului în 2014. În listă se vor mai include două minihidrocentrale aflate în localitatea Piatra, raionul Orhei și Căzănești, raionul Telenești. Aceste minihidrocentrale au fost construite în anii 1950 și, după punerea în exploatare a hidrocentralei de la Dubăsari, și-au încetat activitatea. În ultimul timp, aceste minihidrocentrale, fiind solicitate, Ministerul a decis transmiterea lor în gestiunea Agenției «Apele Moldovei», pentru reînregistrarea lor, repararea și punerea în funcțiune.

Ministerul Mediului, în scopul asigurării realizării continue a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea în comun și protecția apelor la frontieră, va propune numirea noilor împuterniciți din partea Guvernului Republicii Moldova.

MAI va propune modificarea Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Listei indicatorilor şi a Şablonului Profilului Migraţional Extins, aprobate în 2012, prin schimbarea termenului de elaborare de la anual la odată în trei ani a Raportului analitic în baza Listei indicatorilor şi a Şablonului Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova. Modificarea se propune în legătură cu faptul că elaborarea anuală este neeficientă din motiv că are loc o schimbare neesențială a indicatorilor demografici și economici, incluși în Lista indicatorilor profilului migrațional. Iar începînd cu anul 2016, se propune elaborarea anuală a unui compendiu statistic al Profilului Migrațional Extins.

Ministerul Transporturilor va propune modificarea în Hotărîrea Guvernului cu privire la eliberarea de plată a penalităţilor şi autorizarea unui împrumut de la Autoritatea Aeronautică Civilă către Î.S. „MoldATSA".

În scopul remedierii temporare a situației financiare a Î.S. „MoldATSA", se propune a schimba termenul de eliberare de plată a penalităţilor acumulate pentru netransferarea în termen a plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare către AAC - în loc de 1 martie 2016, se propune extinderea pînă la 31 decembrie 2016. Se propune a extinde și termenul de acordare a împrumutului - în loc de 1 septembrie a.c., se propune 1 ianuarie 2017.

Ministerul Apărării va propune un proiect de hotărîre cu privire la inițierea negocierilor între Ministerul Apărării Republicii Moldova și Statul Major General al Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul instruirii militare.

Ministerul Culturii va propune un proiect de hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Programului de cooperare între Ministerul Culturii Republicii Moldova și Ministerul Culturii Ucrainei pentru anii 2016-2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...