37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   “Moldova IT park” – primul parc pentru tehnologia informației din Moldova

“Moldova IT park” – primul parc pentru tehnologia informației din Moldova

14.11.20175.567 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei și Infrastructurii, e prezentat spre consultări publice, proiectul HG cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației "Moldova IT park".

Menționăm că, Proiectul a fost elaborat în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2), articolul 9 alineatul (1), articolul 11 alineatul (5) din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Scopul principal al Parcului, este de a crea o platformă organizațională cu un set de mecanisme și facilități inovative, necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă și atragerea investițiilor locale și străine. Parcul, urmărește valorificarea oportunităților de creștere a industriei IT prin implementarea unui cadru de reglementare previzibil și motivant prin facilitarea sistemului fiscal și de administrare a afacerilor.

„Moldova IT Park" urmărește și alte obiective, cum ar fi: furnizarea de mecanisme de consultanță și sprijin pentru noile companii IT, creșterea volumului investițiilor în activitățile companiilor IT rezidenți ai parcului, creșterea numărului de produse IT inovative create de rezidenții parcului, stabilirea de parteneriate internaționale pentru transferul de cunoștințe și tehnologii în domeniul IT, inclusiv prin implicarea unor profesioniști IT străini.

Primul parc pentru tehnologia informației „Moldova IT park", va fi constituit pe un termen de 10 ani.
Administrația parcului, va avea statut de persoană juridică și va activa pe principii de autofinanțare.
"Moldova IT park" va funcționa fără autorizație sau fără alte acte administrative cu efect similar.

Sursele de venit ale Administrației Parcului vor fi constituite din:
a) cotizațiile obligatorii ale rezidenților Parcului;
b) venituri din prestarea serviciilor de consultanță rezidenților Parcului și din activitățile regulamentare;
c) donații și sponsorizări;
d) alte venituri, care nu contravin legislației în vigoare.

Mărimea cotizației obligatorii a rezidentului Parcului se va stabili în dependență de numărul salariaților rezidentului.
Cotizația stabilită, se va achita lunar, prin transfer bancar, în decurs de 5 zile lucrătoare, în baza unei facturi primite de la Administrație.

Proiectul mai conține de asemenea și Regulamentul de înregistrare a rezidenților Parcului pentru tehnologia informației "Moldova IT park".

Conform acestuia, calitatea de rezident al Parcului va putea fi dobândită de orice persoană juridică sau fizică care este înregistrată în Republica Moldova ca subiect al activității de întreprinzător și care desfășoară/ intenționează să desfășoare, drept activitate principală, unul sau mai multe genuri de activitate prevăzute de art. 8 al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Totuși, persoana care se află în proces de insolvabilitate sau lichidare și/sau restructurare în rezultatul insolvabilității, sau activitatea căreia de întreprinzător este suspendată, sau care este obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia în una dintre aceste situații, nu va putea dobândi calitatea de rezident al Parcului.

În caz de nerespectare de către Rezident, a condițiilor de aplicare a facilităților prevăzute de Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației nr.77 din 21.04.2017, obligațiile acestuia față de bugetul public național, se vor recalcula în modul general stabilit, începând cu perioada fiscală în care a fost comisă încălcarea, în conformitate cu legislația în vigoare.

Amintim că rezidenții parcurilor IT, vor beneficia de un regim fiscal facilitar, care constă în aplicarea cotei impozitului unic - 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin decât suma minimă a impozitului unic, care se va determina lunar pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.

Impozitul unic, va încorpora și alte impozite și taxe, cum ar fi:
 - impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
 - impozitul pe venit din salariu;
 - contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori;
 - primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori;
 - taxele locale;
 - impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenții parcurilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.
Celelalte impozite și taxe vor fi datorate de rezidenții parcurilor, conform modului general stabilit.

Vedeți și ce dări de seamă tipice activității desfășurate, vor prezenta rezidenții parcurilor IT.

Data limită pentru comentarii: 13.12.2017.
Proiectul și nota informativă.

Persoane responsabile:
Andrei Cușcă, Şef Direcţie politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale;
Tel. 022 250557, e-mail: andrei.cusca@mec.gov.md.

Ministerul Economiei și Infrastructurii, e prezentat spre consultări publice, proiectul HG cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației "Moldova IT park".

Menționăm că, Proiectul a fost elaborat în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2), articolul 9 alineatul (1), articolul 11 alineatul (5) din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Scopul principal al Parcului, este de a crea o platformă organizațională cu un set de mecanisme și facilități inovative, necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă și atragerea investițiilor locale și străine. Parcul, urmărește valorificarea oportunităților de creștere a industriei IT prin implementarea unui cadru de reglementare previzibil și motivant prin facilitarea sistemului fiscal și de administrare a afacerilor.

„Moldova IT Park" urmărește și alte obiective, cum ar fi: furnizarea de mecanisme de consultanță și sprijin pentru noile companii IT, creșterea volumului investițiilor în activitățile companiilor IT rezidenți ai parcului, creșterea numărului de produse IT inovative create de rezidenții parcului, stabilirea de parteneriate internaționale pentru transferul de cunoștințe și tehnologii în domeniul IT, inclusiv prin implicarea unor profesioniști IT străini.

Primul parc pentru tehnologia informației „Moldova IT park", va fi constituit pe un termen de 10 ani.
Administrația parcului, va avea statut de persoană juridică și va activa pe principii de autofinanțare.
"Moldova IT park" va funcționa fără autorizație sau fără alte acte administrative cu efect similar.

Sursele de venit ale Administrației Parcului vor fi constituite din:
a) cotizațiile obligatorii ale rezidenților Parcului;
b) venituri din prestarea serviciilor de consultanță rezidenților Parcului și din activitățile regulamentare;
c) donații și sponsorizări;
d) alte venituri, care nu contravin legislației în vigoare.

Mărimea cotizației obligatorii a rezidentului Parcului se va stabili în dependență de numărul salariaților rezidentului.
Cotizația stabilită, se va achita lunar, prin transfer bancar, în decurs de 5 zile lucrătoare, în baza unei facturi primite de la Administrație.

Proiectul mai conține de asemenea și Regulamentul de înregistrare a rezidenților Parcului pentru tehnologia informației "Moldova IT park".

Conform acestuia, calitatea de rezident al Parcului va putea fi dobândită de orice persoană juridică sau fizică care este înregistrată în Republica Moldova ca subiect al activității de întreprinzător și care desfășoară/ intenționează să desfășoare, drept activitate principală, unul sau mai multe genuri de activitate prevăzute de art. 8 al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Totuși, persoana care se află în proces de insolvabilitate sau lichidare și/sau restructurare în rezultatul insolvabilității, sau activitatea căreia de întreprinzător este suspendată, sau care este obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia în una dintre aceste situații, nu va putea dobândi calitatea de rezident al Parcului.

În caz de nerespectare de către Rezident, a condițiilor de aplicare a facilităților prevăzute de Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației nr.77 din 21.04.2017, obligațiile acestuia față de bugetul public național, se vor recalcula în modul general stabilit, începând cu perioada fiscală în care a fost comisă încălcarea, în conformitate cu legislația în vigoare.

Amintim că rezidenții parcurilor IT, vor beneficia de un regim fiscal facilitar, care constă în aplicarea cotei impozitului unic - 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin decât suma minimă a impozitului unic, care se va determina lunar pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.

Impozitul unic, va încorpora și alte impozite și taxe, cum ar fi:
 - impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
 - impozitul pe venit din salariu;
 - contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori;
 - primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori;
 - taxele locale;
 - impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenții parcurilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.
Celelalte impozite și taxe vor fi datorate de rezidenții parcurilor, conform modului general stabilit.

Vedeți și ce dări de seamă tipice activității desfășurate, vor prezenta rezidenții parcurilor IT.

Data limită pentru comentarii: 13.12.2017.
Proiectul și nota informativă.

Persoane responsabile:
Andrei Cușcă, Şef Direcţie politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale;
Tel. 022 250557, e-mail: andrei.cusca@mec.gov.md.

Comentarii

  1. Morcov Vladislava spune:

    Este o idee ingenioasă !

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...