37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Moldova şi EAU au un Acord de cooperare economică

Moldova şi EAU au un Acord de cooperare economică

11.04.2018704 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În calitate de metodă de plată și monedă utilizată pentru tranzacțiile încheiate între persoane fizice și juridice din Republica Moldova şi Emiratele Arabe Unite, părțile încurajează utilizarea oricărei metode de plată internaționale și a valutelor liber convertibile, care sunt utilizate pe scară largă pentru efectuarea plăților aferente tranzacțiilor international.

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pun bazele pentru dezvoltarea cooperării între statele noastre prin încheierea Acordului privind cooperarea economică și tehnică. Executivul a aprobat și va prezenta Parlamentului spre informare Acordul dintre Moldova și EAU, semnat la Dubai la 30 ianuarie 2018.

Documentul prevede că părţile vor coopera pe 15 domenii prioritare, printre care sunt climatul investițional, domeniul financiar-bancar, cele ale industriei şi turismului, dezvoltarea ÎMM-urilor. Alte domenii pe care vor fi aprofundate relaţiile bilaterale sunt agricultura, prelucrarea produselor agricole și arenda terenurilor agricole.

Domeniile infrastructurii, construcțiilor şi activităţile cu imobile, dar şi cele ale IT, transport și logistică de asemenea sunt incluse în agenda. Totodată, părţile declară că vor fi preocupate de problemele mediului, energiei regenerabile, inovației, educației și dezvoltării resurselor umane şi sănătăţii.

Conform Acordului, ţările vor întreprinde măsurile necesare pentru facilitarea schimbului de informații privind situația economică, asupra legilor și reglementărilor, programelor și proiectelor economice, activităților comerciale și altor informații de interes reciproc.

În acelaşi timp, părţile vor identifica problemele și obstacolele care împiedică cooperarea economică bilaterală și vor propune măsuri adecvate pentru rezolvarea lor. Încurajarea comunităților de afaceri pentru explorarea posibilităților de executare ale proiectelor în diverse domenii de cooperare economică și tehnică de asemenea este una din acţiunile prevăzute în Acord.

Documentul prevede crearea unei comisii economice mixte, modul de soluționare a litigiilor şi de modificare a prevederilor acestuia. Totodată, Acordul prevede că realizarea lui nu va aduce atingere drepturilor și obligațiilor celor două state care decurg din Acordurile internaționale la care acestea sunt părți, inclusiv din apartenența lor la organizații internaționale.

Acordul este încheiat pentru o perioadă de cinci ani, va fi reînnoit în mod automat pentru perioade succesive pentru acelaşi termen. Totodată, acesta poate fi denunțat de oricare dintre părțile contractante în orice moment, cu condiția că va notifica cealaltă parte, în scris, pe căi diplomatice, cu privire la intenția sa de a denunța Acordul cu cel puțin șase luni înainte de data rezilierii.

Documentul a fost publicat în MO din 6 aprilie 2018.

 

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...