37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat

Modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat

02.06.20171.647 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de azi a fost publicată Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 17/7 din 21 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat.

Prezenta instrucțiune este elaborată în baza Titlului V al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital și stabilește modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat pe piaţa reglementată, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) și în afara acestora.

În calitate de vânzător al valorilor mobiliare sechestrate este Serviciul Fiscal de Stat, acestea fiind înstrăinate prin intermediul societăților de investiții, care prestează servicii și activități de investiții pe bază de contract, încheiat prealabil.

Valorile mobiliare pot fi propuse spre vânzare ca un pachet unic sau se divizează în mai multe pachete unice de acţiuni de aceeaşi sau de diferită mărime. Preţul inițial de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate va fi stabilit pornindu-se de la unul din aceste criterii:

  • preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei;
  • valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate;
  • valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.

Dacă pe parcursul a cel mult 20 de zile lucrătoare valorile mobiliare sechestrate nu sunt solicitate, atunci Serviciul Fiscal de Stat își rezervă dreptul de a le expune la o nouă licitaţie, micşorând treptat preţul precedent cu până la 20%, cu luarea în calcul inclusiv a evenimentelor care influențează prețul acțiunilor emitentului.

Concursurile de selectare a societăţilor de investiţii, care vor presta servicii şi activităţi de investiții pe piaţa de capital în procesul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate, se organizează de către Serviciul Fiscal de Stat, care va stabili şi câştigătorul acestui concurs. Participanţi la concurs pot fi doar societăţile de investiţii care sunt membri ai pieţei reglementate sau MTF.

Criteriile în baza cărora vor fi aleși câștigătorii sunt:
- perioada de activitate pe piaţa de capital;
- capacităţile de personal şi cele tehnice de tranzac- ţionare a valorilor mobiliare;
- volumul tranzacţiilor în ultimii 3 ani în calitate de intermediar pe piaţa de capital, inclusiv în calitate de societate de investiţii care a prestat servicii de investiţii către vânzătorul valorilor mobiliare sechestrate;
- sancţiunile aplicate de către autoritatea de supraveghere societăţii de investiţii pentru încălcarea legislaţiei pe piaţa de capital în ultimii doi ani;
- mărimea comisionului solicitat pentru serviciile prestate.

Comunicatul informativ despre desfășurarea concursului se va publica cu cel puțin 20 zile lucrătoare înaite de termenul de depunere a cererilor, în Monitorul Oficial al RM sau pe pagina web a SFS.
Licitațiile se vor desfășura zilnic de luni până vineri în sala de tranzacţionare a operatorului pieței reglementate sau MTF, începând cu orele 1000 - în cazul valorilor mobiliare admise pe piața reglementată și 1100- în cazul valorilor mobiliare admise în cadrul MTF.

Orice litigiu ce ține de vânzarea valorilor mobiliare sechestrate va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul imposibilității ajungerii la un consens, litigiul va fi soluționat în conformitate cu legislația de către Comisia Arbitrară a Bursei de Valori a Moldovei sau instanța de judecată.

În Monitorul Oficial de azi a fost publicată Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 17/7 din 21 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat.

Prezenta instrucțiune este elaborată în baza Titlului V al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital și stabilește modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat pe piaţa reglementată, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) și în afara acestora.

În calitate de vânzător al valorilor mobiliare sechestrate este Serviciul Fiscal de Stat, acestea fiind înstrăinate prin intermediul societăților de investiții, care prestează servicii și activități de investiții pe bază de contract, încheiat prealabil.

Valorile mobiliare pot fi propuse spre vânzare ca un pachet unic sau se divizează în mai multe pachete unice de acţiuni de aceeaşi sau de diferită mărime. Preţul inițial de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate va fi stabilit pornindu-se de la unul din aceste criterii:

  • preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei;
  • valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate;
  • valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.

Dacă pe parcursul a cel mult 20 de zile lucrătoare valorile mobiliare sechestrate nu sunt solicitate, atunci Serviciul Fiscal de Stat își rezervă dreptul de a le expune la o nouă licitaţie, micşorând treptat preţul precedent cu până la 20%, cu luarea în calcul inclusiv a evenimentelor care influențează prețul acțiunilor emitentului.

Concursurile de selectare a societăţilor de investiţii, care vor presta servicii şi activităţi de investiții pe piaţa de capital în procesul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate, se organizează de către Serviciul Fiscal de Stat, care va stabili şi câştigătorul acestui concurs. Participanţi la concurs pot fi doar societăţile de investiţii care sunt membri ai pieţei reglementate sau MTF.

Criteriile în baza cărora vor fi aleși câștigătorii sunt:
- perioada de activitate pe piaţa de capital;
- capacităţile de personal şi cele tehnice de tranzac- ţionare a valorilor mobiliare;
- volumul tranzacţiilor în ultimii 3 ani în calitate de intermediar pe piaţa de capital, inclusiv în calitate de societate de investiţii care a prestat servicii de investiţii către vânzătorul valorilor mobiliare sechestrate;
- sancţiunile aplicate de către autoritatea de supraveghere societăţii de investiţii pentru încălcarea legislaţiei pe piaţa de capital în ultimii doi ani;
- mărimea comisionului solicitat pentru serviciile prestate.

Comunicatul informativ despre desfășurarea concursului se va publica cu cel puțin 20 zile lucrătoare înaite de termenul de depunere a cererilor, în Monitorul Oficial al RM sau pe pagina web a SFS.
Licitațiile se vor desfășura zilnic de luni până vineri în sala de tranzacţionare a operatorului pieței reglementate sau MTF, începând cu orele 1000 - în cazul valorilor mobiliare admise pe piața reglementată și 1100- în cazul valorilor mobiliare admise în cadrul MTF.

Orice litigiu ce ține de vânzarea valorilor mobiliare sechestrate va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul imposibilității ajungerii la un consens, litigiul va fi soluționat în conformitate cu legislația de către Comisia Arbitrară a Bursei de Valori a Moldovei sau instanța de judecată.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...