37.9k
Home  »  SNC „STOCURI”   »   Modul de repartizare a costurilor indirecte de producţie

Modul de repartizare a costurilor indirecte de producţie

09.03.20162.753 views

Date iniţiale. În luna septembrie 201X la o entitate de producţie au fost fabricate 3 tipuri de produse: „A", „B" şi „C". Costurile indirecte de producţie constante au constituit 120 000 lei, iar cele variabile - 80 000 lei.
Conform politicilor contabile, costurile indirecte de producţie se repartizează pe tipuri de produse în baza volumului produselor fabricate.
Informaţia privind capacitatea normală de producţie şi volumul produselor efectiv fabricate este prezentată în tabelul 1:

Tabelul 1

Informaţia privind capacitatea normală şi volumul efectiv de produse

Denumirea produselor

Capacitatea normală de producţie, unităţi

Volumul produselor fabricate efectiv, unităţi

„A"

7 000

7 000

„B"

5 000

4 000

„C"

8 000

6 000

În baza datelor din exemplu, entitatea repartizează costurile indirecte de producţie între costul produselor fabricate şi cheltuielile curente, precum şi pe tipurile de produse fabricate în modul prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Repartizarea costurilor indirecte de producţie

Denumirea produselor

Capacitatea normală de producţie, unităţi

Volumul produ-selor fabricate efectiv, unităţi

Costurile indirecte de producţie, lei

constante, total

Inclusiv, aferente

variabile

incluse în costul produselor fabricate

costului produselor fabricate

cheltuielilor curente

1

2

3

4=(3:∑3)x∑4

5=(3:2)x4*

6=4-5

7=(3:∑3)x∑7

8=5+7

„A"

7 000

7 000

49 411, 76

49 411,76

0

32 941,18

82 352,94

„B"

5 000

4 000

28 235,30

22 588,24

5 647,06

18 823,53

41 411,77

„C"

8 000

6 000

42 352,94

31 764,71

10 588,23

28 235,29

60 000,00

Total

20 000

17 000

120 000

103 764,71

16 235,29

80 000

183 764,71

* În cazul cînd volumul produselor fabricate efectiv este mai mare decît capacitatea normală de producţie, costurile indirecte constante se includ integral în cost, dar nu trebuie să depăşească suma din coloana 4.

Conform datelor din exemplu şi a calculelor efectuate, în septembrie 201X entitatea contabilizează:
- consumurile indirecte de producţie decontate la cheltuieli curente în suma de 16 235,29 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a costurilor indirecte de producţie;
- costurile indirecte de producţie incluse în costul produselor fabricate în suma de 183 764,71 lei - ca majorare a costurilor activităţilor de bază şi diminuare a costurilor indirecte de producţie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...