37.9k
Home  »  SNC „CREANŢE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE”   »   Modul de înregistrare a returnării bunurilor vîndute

Modul de înregistrare a returnării bunurilor vîndute

04.03.2016312 views

Exemplul 3. În decembrie 201X o entitate a vîndut 20 000 kg de produse la un preţ de 12 lei/kg, inclusiv TVA - 20%, costul cărora constituie 8 lei/kg. La recepţionarea acestora de către cumpărător au fost depistate 5 000 kg de produse necalitative, fiind înaintată o reclamaţie vînzătorului. După recunoaşterea reclamaţiei de către vînzător, produsele necalitative au fost returnate:
varianta I - în luna decembrie 201X;
varianta II - în luna ianuarie 201X+1.
Stingerea creanţelor a fost efectuată în luna mai 201X+1.

În baza datelor din exemplu, entitatea - vînzător contabilizează:
varianta I:
în decembrie 201X:
- valoarea produselor vîndute în sumă de 200 000 lei (20 000 kg x 10 lei) - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi veniturilor curente;
- TVA aferentă vînzării în sumă de 40 000 lei (200 000 lei x 20%) - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi datoriilor curente;
- valoarea de vînzare (fără TVA) a produselor returnate în sumă de 50 000 lei (5 000 kg x 10 lei) - ca stornare a creanţelor comerciale şi veniturilor curente;
- TVA aferentă valorii produselor returnate în sumă de 10 000 lei (50 000 lei x 20%) - ca stornare a creanţelor comerciale şi datoriilor curente;
în mai 201X+1:
- stingerea creanţelor comerciale în sumă de 180 000 lei [(200 000 lei + 40 000 lei) - (50 000 lei + 10 000 lei)] - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor comerciale.
varianta II:
în decembrie 201X:
- valoarea produselor vîndute în sumă de 200 000 lei (20 000 kg x 10 lei) - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi veniturilor curente;
- TVA aferentă vînzării în sumă de 40 000 lei (200 000 lei x 20%) - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi datoriilor curente;
în ianuarie 201X+1:
- diferenţa dintre valoarea de vînzare şi costul produselor returnate în sumă de 10 000 lei [5 000 kg x (10 lei - 8 lei)] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor comerciale;
- TVA aferentă valorii produselor returnate în sumă de 10 000 lei (50 000 lei x 20%) - ca stornare a creanţelor comerciale şi datoriilor curente;
- costul produselor returnate de la cumpărător în sumă de 40 000 lei (5 000 kg x 8 lei) - ca majorare a stocurilor şi diminuare a creanţelor comerciale;
în mai 201X+1:
- stingerea creanţelor comerciale în sumă de 180 000 lei [(200 000 lei + 40 000 lei) - (10 000 lei + 10 000 lei + 40 000 lei)] - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor comerciale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...