37.9k
Home  »  SNC „CREANŢE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE”   »   Modul de înregistrare a obligațiunilor cu scont

Modul de înregistrare a obligațiunilor cu scont

09.03.2016347 views

Exemplul 12. La 1 iulie 201X o entitate, prin intermediul băncii licenţiate, a procurat contra numerar 300 de obligaţiuni cu scont la preţul 95 lei/obligaţiunea. Valoarea nominală - 100 lei/obligaţiunea, iar dobîndă fixă anuală - 10 %. Serviciile de brokeraj prestate de bancă constituie 342 lei. Termenul de deţinere al obligaţiunilor - 5 ani. Dobînda se achită de 2 ori pe an: la 30 iunie şi 31 decembrie.
Conform politicilor contabile diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea nominală se decontează concomitent cu сalcularea dobînzilor.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în iulie 201X:
- valoarea obligaţiunilor la preţul de procurare în sumă de 28 500 lei (300 obligaţiuni x 95 lei) - ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a numerarului;
- serviciile de brokeraj achitate în sumă de 342 lei - ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a numerarului;
în decembrie 201X:
- dobîndă semestrială în sumă de 1 500 lei [(300 obligaţiuni x 100 lei) x 0,1 : 2 semestre] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor aferentă perioadei de calculare a dobînzii în sumă de 115,80 lei [(300 obligaţiuni x 100 lei) - (300 obligaţiuni x 95 lei + 342 lei) : 5 ani : 2 semestre] - ca majorare concomitentă a investiţiilor financiare şi veniturilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...