37.9k
Home  »  SNC „COSTURILE ÎNDATORĂRII”   »   Modul de determinare a ratei de capitalizare şi de contabilizare a costurilor îndatorării supuse capitalizării

Modul de determinare a ratei de capitalizare şi de contabilizare a costurilor îndatorării supuse capitalizării

09.03.2016320 views

Date iniţiale. În ianuarie 201X o entitate a primit:
un credit bancar în sumă de 8 000 000 lei cu o dobîndă anuală de 15%, pe un termen de 5 ani;
un credit bancar în sumă de 3 000 000 lei cu o dobîndă anuală de 18%, pe un termen de 3 ani;
un împrumut în sumă de 1 800 000 lei cu o dobîndă anuală de 12% pe un termen 2 ani.
Conform condiţiilor contractuale, creditele şi împrumuturile urmează să fie rambursate în părţi egale începînd cu anul următor anului primirii lor, iar dobînzile se calculează lunar.
Toate împrumuturile au fost primite în scopuri generale şi au fost utilizate în anul 201X pentru fabricarea divinului, construcţia unei clădirii cu destinaţie de producţie şi elaborarea unei tehnologii noi de prelucrare a strugurilor.
În anul 201X entitatea a suportat costuri aferente activelor cu ciclu lung de producţie care sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Costuri aferente activelor cu ciclu lung de producţie pe anul 201X

Denumirea activului cu ciclu lung de producţie

Suma costurilor aferente activelor cu ciclu lung de producţie

Stocuri de divin

4 000 000

Clădirea cu destinaţie de producţie

5 000 000

Tehnologia nouă de prelucrare a strugurilor

2 000 000

Total

11 000 000

Suma costurilor îndatorării ce urmează să fie capitalizată se determină prin aplicarea ratei de capitalizare care a costurilor îndatorării aplicabile împrumuturilor entităţii (tabelul 2).

Tabelul 2

Date pentru calcularea ratei de capitalizare a costurilor îndatorării pe anul 201X

Tipul împrumutului

Suma împrumutului, lei

Rata dobînzii, %

Suma dobînzilor, lei

A

1

2

3 = 1 x 2

Credit bancar pe un termen de 5 ani

8 000 000

15

1 200 000

Credit bancar pe un termen de 3 ani

3 000 000

18

540 000

Împrumut pe un termen de 2 ani

1 800 000

12

216 000

Total

12 800 000

x

1 956 000

În baza datelor din exemplu se calculează:
1) rata de capitalizare, prin împărţirea sumei totale a dobînzilor calculate la mărimea totală a împrumuturilor primite în cursul anului 201X. Conform datelor din exemplu, această rată constituie 15,28% (1 956 000 lei : 12 800 000 lei x 100%);
2) suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare, prin înmulţirea ratei de capitalizare cu mărimea costurilor suportate aferente fiecărui activ cu ciclu lung de producţie.
În baza datelor din exemplu, suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare este egală cu 1 680 800 lei (11 000 000 lei x 15,28%), inclusiv pentru:
- fabricarea divinului - 611 200 lei (4 000 000 lei x 15,28%);
- construcţia clădirii cu destinaţie de producţie - 764 000 lei (5 000 000 lei x 15,28%);
- elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor - 305 600 lei (2 000 000 lei x 15,28%).
3) suma costurilor îndatorării care urmează a fi capitalizată, prin compararea sumei costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare şi a sumei dobînzilor calculate efectiv pe parcursul perioadei de gestiune.
În baza datelor din exemplu, suma costurilor îndatorării care urmează a fi capitalizată este egală cu 1 680 800 lei, deoarece suma dobînzilor calculate în anul 201X este mai mare (1 956 000 lei).
Diferenţa dintre suma dobînzilor calculate în anul 201X şi suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare în mărime de 275 200 lei (1 956 000 lei - 1 680 800 lei) se atribuie la cheltuielile curente ale anului 201X.
În baza datelor din exemplu şi a calculelor efectuate în anul 201X, entitatea contabilizează:
primirea creditelor şi împrumutului în sumă de 12 800 000 lei - ca majorare concomitentă a numerarului şi datoriilor pe termen lung;
capitalizarea costurilor îndatorării aferente:
- fabricării divinului în mărime de 611 200 lei - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
- construcţiei clădirii cu destinaţie de producţie în mărime de 764 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi datoriilor curente;
- elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor în mărime de 305 600 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi datoriilor curente;
- costurile îndatorării care nu pot fi capitalizate în mărime de 275 200 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...